Posted tagged ‘Ernst Josephson’

Vilks, konsten och politiken

30 december, 2011

Yttrandefriheten står i centrum när SD pläderar för att ställa ut Lars Vilks rondellhundar i Sveriges riksdag.

Sverigedemokraterna gör inte detta för konstens skull. De är ute efter att få uppmärksamhet för sin egen politik. Min konst ska hänga i gallerierna, inte i riksdagen. Politiker är amatörer.

Så citeras Lars Vilks i anledning av att Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder sagt sig vilja verka för att konstnärens rondellhund, föreställande profeten Muhammed, skall ställas ut i riksdagen.

Vilks har alltså gjort den förbluffande upptäckten, att politiska partier vill arbeta för att göra sin egen politik känd. Själv vill han, likt alla andra konstnärer, göra sig egen konst känd. Det borde rimligen vara en bra deal för båda parter att rondellhundarna ställs ut i hjärtat av den svenska demokratin.

Men det tycker inte Lars Vilks. SD gör ju inte vad de gör för ”konstens skull”. Det är alldeles riktigt. En intressant fråga i sammanhanget är då hur Vilks ”konst” skall bedömas. Jag har hemma ett grafiskt blad med en teckning av Vilks Muhammed-hundar. Det är förmodligen att betrakta som ”konst”.

Med mitt förbehåll att om något av mina barn gjort en liknande teckning under sin tid i skolan skulle den sannolikt fått underkänt. Lars Vilks är nämligen inte direkt någon Rembrandt. Jag har sett betydligt bättre konst som förfärdigats av glada amatörer och inte konstprofessorer och världsberömdheter som Lars Vilks.

Konst? Ja…men Lars Vilks är inte någon Rembrandt.

Sanningen är naturligtvis att SD i första hand gör detta för yttrandefriheten. Ty även om Vilks inte är någon Rembrandt eller ens Ernst Josephson, för att ta ett svenskt exempel, så är hans verksamhet central ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Inga politiskt-religiösa extremister skall komma och tala om för oss vilken konst eller annan skapande verksamhet som skall vara tillåten eller ej.

Lars Vilks uttalande om att han inte är intresserad av att synas med sina verk i riksdagen är mest av allt pinsamt. Om Lars Vilks hade behagat besöka Sveriges riksdag någon gång hade han utan tvivel sett, att det finns ett stort antal tavlor och skulpturer från mer eller mindre bemärkta artister där.

Om man som konstnär säger att man inte vill vara representerad i Sveriges riksdag är man bara dum i huvudet.

Till sist tesen om att politiker är ”amatörer”. I konstnärligt avseende är detta naturligtvis ett korrekt påpekande. Vem kan begära något annat? Ändå  är vårt lands yrkesverksamma konstnärer beroende av (oss) politiker för att deras alster skall inköpas för att smycka exempelvis kommunala byggnader och andra offentliga rum i vårt avlånga land.

Själv har jag för övrigt två akademiska betyg i konstvetenskap ingående i min filosofie kandidat-examen.

Lars Vilks är enligt mitt förmenande på många sätt en utmärkt person. Men ibland skulle han vinna på att helt enkelt hålla käften.