Posted tagged ‘ett uppriktigt hjärta’

Tack till er alla

30 oktober, 2013

03mXIML92bevi9yYJijc8gjIubLwkvi3RHRrfwEk1nIQ

Det skymmer ute
och det börjar skymma
över mitt liv

Tänker tillbaka
på alla ni människor
som format detta liv

Skulle gärna vilja
utbringa en skål till
er alla

Först och främst
till mina föräldrar
som gav mig liv och trygghet

Och till övriga släktingar
som betytt olika mycket
på olika sätt

Ungdomsvänner och kamrater
kärestor som inte alltid
visste
om att de var det

Tack till alla er
som hjälpte mig på vägen
och såg det goda i mig

Tack också till er
som behandlade mig illa
ni hjälpte mig växa

Tack min älskade hustru
som var med mig så länge
medskapare till vår familj

Tack till trogna vänner
som aldrig hugger mig i ryggen
utan står redo med förståelse

Vill ni veta vad jag uppskattar
mest
här i livet så är det
trohet, trofasthet och ett uppriktigt hjärta

Slutligen en skål
för att det aldrig får vara för sent

för återupptagen kärlek och vänskap
för förlåtelse, försoning och saktmod

Passande sång i sammanhanget: ”The Parting Glass” (Masterless Men):

http://www.youtube.com/watch?v=OaY8DRuDNlc