Posted tagged ‘fiender’

You´re My Only One

6 januari, 2014

untitled James Taylor.

Varsågoda – ”You´re My Only One” med den amerikanske sångaren James Taylor, född i Boston 1948. Som jag tidigare några gånger låtit er stifta bekantskap med.

”You´re My Only One” är en riktigt upplyftande sång som det är en glädje att lyssna till – och erbjuda er, kära läsare! Jag vet inte vem Taylor menar är hans ”enda”, men för mig står det helt klart att det är Gud det är fråga om. Den Gud jag mötte första gången på allvar i bön för vid pass 40 år sedan.

Den Gud som varit med mig i glädje, sorg, medgång, motgång och prövningar av skilda slag genom alla år sedan dess. Gud är utan tvivel mitt livs kärlekshistoria. Alla andra typer av kärlek jag upplevt – till människor, till djur, till platser, till länder, till intressen och passioner av olika slag – är avspeglingar av denna kärlek till Gud och framförallt från Gud till min person.

Gud känner mig mycket bättre än jag själv gör, och till Honom/Henne kan jag vända mig i livets alla situationer med förtroenden och frågor. Jag får alltid svar förr eller senare, om än inte alltid dem jag kanske vill ha. Vilket inte alltid är så lätt att acceptera. Att få en plötslig insikt i hur mycket Gud verkligen bryr sig om mig, som har så många beklagliga  fel och brister, är ingenting mindre än en revolutionerande upplevelse. Jag förstår med ens verkligheten bakom talesättet: ”Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss?”

images

Striderna för Gud vinns dock inte genom hat i hjärta och sinne eller genom våldsdåd utan genom så mycket kärlek, empati och ödmjukhet vi är mäktiga. Trots allt, menade Jesus, skall vi älska våra fiender och inte hugga huvudet av dem.

Tillägnas mina skyddsänglar, som skänker mig frid och ro i tider av prövning och smärta.