Posted tagged ‘Georg Hardt’

Hyresgästföreningen struntar i SD

25 februari, 2013

250px-BarbroengmanHyresgästbasen Barbro Engman vill inte försöka påverka SD.

Enligt många opinionsmätningar är Sverigedemokraterna (SD) riksdagens tredje största parti. Det imponerar dock inte på Hyresgästföreningens ledning. Trots att man planerar att satsa mer än 50 miljoner kronor på lobbyverksamhet för att göra bostadsfrågan till en av de fem största valfrågorna 2014 avser man enligt förbundsordförande Barbro Engman, som också sitter i projektets styrgrupp, inte att uppvakta SD i bostadsfrågan.

Engman citeras på följande sätt i Hyresgästföreningens medlemsblad Hem & Hyra:

Vad man än gör där Sverigedemokraterna är inblandade så fjärmar man sig från sakfrågorna. Bostadslyftet gynnas inte av det…

Barbro Engman, född 1948, kommer från en släkt med stark socialdemokratisk tradition. Hon var 1974-79 riksdagsledamot för S och statsrådsersättare till 1976. Hon har även suttit i Dalarnas landstingsfullmäktige. Tidigare har hon varit fackligt aktiv inom Försäkringsanställdas förbund och sysslat med missbruksvård. Sedan 2000 är hon förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Engman får dock mothugg inom det egna förbundet. Georg Hardt, verksam som utredare inom Hyresgästföreningen i Uppsala, citeras på följande sätt om Engmans och projektledningens inställning till SD:

Förr eller senare tror jag att vi måste kontakta dem. Sverigedemokraterna har stor makt. Hyresgästföreningen är bra på att lösa problem ute i bostadsområdena. Vi skulle kunna påverka Sverigedemokraterna i en positiv riktning eftersom deras bostadspolitik inte är färdigtänkt.

SD agerade vågmästare i riksdagen för en tid sedan när regeringens förslag till ändrade regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter behandlades i kammaren. På grund av SDs ställningstagande fick regeringen bara igenom en del av sitt förslag. Hyresgästföreningen uppges inte ha sökt påverka partiet inför omröstningen.

Georg_HardtGeorg Hardt, utredare vid Hyresgästföreningen i Uppsala, anser att SD bör kontaktas ”förr eller senare”.

Barbro Engmans uttalande vittnar om den utbredda och föga rationella beröringsskräck som florerar när det gäller inställningen till Sverigedemokraterna. Några brukar tala om att inte ta i partiet ”med tång”. Utredaren Georg Hardt vid Hyresgästföreningen i Uppsala tillhör en yngre generation än Engman, och om sunda förnuftet får råda är det hans linje som slutligen kommer att vinna gehör.

Osvuret är dock bäst. Sunt förnuft och socialdemokratiskt färgad intressepolitik går knappast alltid hand i hand.