Posted tagged ‘Guds händer’

I Guds händer

27 november, 2014

21 november 002 Mossa på sten. Foto: Tommy Hansson

Så underbart
att överlåta allt
i Guds benägna händer!

Som mossan på stenen
självklart vilar där
och inte vet av något annat

Göra allt man kan
men överlåta resten
åt Himmelska föräldern

Hjärtats fördolda ting
men också vardagens
stretande för brödfödan

Det tycks mig
att jag först nu
klarar denna svåra konst

Oron som plågat
själ och hjärta
flyr ut i mörka natten

Känner mig redo
att ta mig an livet
med nyväckt tillförsikt!