Posted tagged ‘Guds rike på jorden’

Blakes ”Jerusalem”

19 januari, 2014

images William Blake (1757-1827).

http://www.youtube.com/watch?v=9r81ZPHfKXU

Jag tittade ikväll på ”Last Night of the Proms” – den traditionella avslutningen av de brittiska så kallade promenadkonserterna – från Royal Albert Hall i London. Som vanligt en oförglömlig avslutning i patriotisk yra med gott humör och glansfull festivitas.

Höjdpunkten i dessa evenemang, som jag sett från TV-soffan sedan många år tillbaka, är enligt min mening det unisona sjungandet av hymnen ”Jerusalem”, som ibland gäller för att vara Englands inofficiella nationalsång. Länk till musikvideo med vackra engelska bilder överst.

Hymnen bygger på en dikt som skrevs av poeten och mystikern William Blake 1804 och som publicerades i förordet till hans verk Milton a Poem (1808). Musiken komponerades av Hubert Parry mer än hundra år senare (1916).

Hymnens text inleds så:

And did those feet in ancient time
Walk upon England´s mountains green?

images Glastonbury Tor med St. Michael´s Tower.

Fötterna i strofen tillhör ingen mindre än Jesus, vilken enligt en legend kom till Glastonbury i sydvästra England som ung tillsammans med Josef från Arimataia. Frälsaren bär hoppet om att ”Jerusalem”, det vill säga Guds rike på jorden, en dag skall kunna byggas upp på engelsk jord.

William Blakes poem anses yttermera vara en kritik av den begynnande industrialismen med dess sociala missförhållanden med orden ”those dark, satanic mills”.