Posted tagged ‘Guy Benson’

Boulder-skytten är en muslimsk syrier-amerikan

25 mars, 2021

(mer…)