Posted tagged ‘Håkan Borg’

Om en revy, ett årsmöte och litet konst

7 februari, 2016

003 Affisch för 2016 års Täljerevy. Foto: Tommy Hansson

Tänkte jag skulle orientera mina läsare litet om vad jag haft för mig på senaste tiden. Mer än att ha författat en och annan bloggtext, vill säga.

Låt mig börja med det senaste. I går lördagen den 6 februari var jag och sonen och såg 2016 års upplaga av Täljerevyn, i år kallad ”Vargatider – en rivig revy”. Titeln syftar på en varg som härjat i kommunens utkanter och rivit ihjäl ett försvarligt antal får i enlighet med sin natur, det vill säga för sitt höga nöjes skull. Vilket som vanligt lett till diskussioner mellan vargkramare och mer realistiska personer.

Precis som i fjol var också SD Södertälje med på ett hörn, givetvis på mindre smickrande sätt. Noga taget var det Tommy Blomqvist, Beata Kuniewicz samt denna bloggare som hängdes ut, samtliga gruppledare i fullmäktige vid olika tidpunkter (jag 2010-15). Avgjort mindre smickrande, som sagt, men å andra sidan är det en fjäder i hatten att över huvud taget bli föremål för lokalrevyns intresse.

Mest avhånades dock, som sig bör, kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) som en svärande satkärring. Inte alltför långt från sanningen, alltså…

005 Så här tar sig Beata och jag ut i Täljerevyns tappning – kanske inte så smickrande, men kul ändå! Foto: Tommy Hansson

Framträdande kommunpolitiker såsom Staffan Norberg (V) och Mats Siljebrand (L) framställdes som teletubfigur respektive marionettdocka med auberginefärgat hår, vi SDare sågs alla i helfigur gestaltade av revyaktörer. Låt vara att jag fått alldeles för långt skägg och för stor mage i revyn, men det får man väl leva med – vore ju skräp om man inte kunde skratta åt sig själv eller kanske rättare sagt hur andra ser på en!

Det var i alla fall ett par trevliga timmar som tillbringades på stadsscenen Estrad i Stadshuset. Efteråt gick vi ut och åt på en utmärkt asiatkrog i närheten.

För en vecka sedan inträffade vidare SD Södertälje/Nykvarns årsmöte, också det avhållet i vårt vackra stadshus. Under det att förra årsmötet blev en långkörare, avverkades 2016 års upplaga på dryga två timmar. Två styrelselistor förelåg, dels valberedningens, dels en alternativ lista. Eftersom jag förekom på båda kunde jag sitta ganska lugnt i båten. Valberedningens variant gick igenom ograverad.

Årsmöte 2016 009 Ledamöter och suppleanter i den nyvalda styrelsen för SD Södertälje/Nykvarn. Från vänster Robert Olsson, Kristian Kawecki, Patrick Claesson, Beata Kuniewicz, Joachim Hagström, Robert Stenkvist, Tommy Hansson, Tony Skillinghaug och Mauri Voittonen. Saknas på bilden gör Håkan Borg. Foto: David Lång

Personligen hade jag ställt mig bakom alternativlistan, men ibland blir det inte helt som man hoppats eller tänkt sig. Eftersom valet försiggick i oantastlig demokratisk ordning är det emellertid bara att acceptera utfallet och arbeta vidare för partiets suveräna politik och föreningens  bästa!

Helt nöjd är jag med att ha beprövade Robert Stenkvist som ordförande och Håkan Borg som vice. Robban och jag har tidigare suttit i samma styrelse både i SD Västra Södertörn och i Stockholms län.

Årsmöte 2016 002 Närmast kameran årsmötesordföranden Joakim Larsson och avgående ordföranden David Lång. Längst bort mötessekreteraren Michael Rubbestad. Foto: Tommy Hansson

Vad har jag mer gjort? Litet kultur har det blivit på så sätt att jag hämtat det konstverk, ”Het palett” med afrikanskt motiv, jag passade på teckna mig för i samband med att jag i egenskap av ledamot i kultur- och fritidsnämnden invigde Solweig Gunnarssons utställning i IOGT-NTO-huset i slutet av november.

Det är nog inte fel att säga att jag är något av en kulturnörd med fil.kand.-examen i konstvetenskap, etnologi och arkeologi; hade jag fötts som kvinna hade jag säkerligen blivit en typisk så kallad kulturtant.

001 ”Het palett” av Solweig Gunnarsson, numera i min ägo. Foto: Tommy Hansson

Ytterligare en minnesvärd händelse var att jag för några dagar sedan intervjuades per telefon av en medarbetare i The Washington Times, USAs tveklöst viktigaste konservativa dagstidning. Intervjuare var min gamle vän Doug Burton som ville veta mer om de senaste händelserna i Sverige med mord på asylboende, massofredanden av kvinnor och allmänt immigrationskaos.

Jag har ju tidigare intervjuats av ett stort antal utländska media inklusive BBC, Frankfurter Allgemeine, Jyllands-Posten med flera om immigrantströmmen i Sverige i allmänhet och Södertälje i synnerhet. Så onekligen har jag vanan inne.

Slutligen till något mindre angenämt, nämligen mina tandläkarbesök som ännu inte är avslutade. Någon tandläkarskräck lider jag lyckligtvis inte av, men någon njutning är det inte att laga, rotfylla och dra ut angripna tänder. Ändå borstar jag tänderna efter konstens alla regler, tycker jag själv i alla fall, men det hjälper tydligen inte. Förmodar att det är åldern som tar ut sin rätt.

– Vi skall bli ett stort, brett och folkligt parti!

30 maj, 2011

Jimmie Åkesson och Håkan Borg i andrakammarsalen. Foto: Tommy Hansson

Den 19 maj inbjöds till medlemsträff med sverigedemokrater i Stockholms län och stad. Det var samtidigt första mötet ingående i partiledare Jimmie Åkessons planerade rundresa till samtliga SD-distrikt i riket. Att döma av närvaro, antal frågor riktade till Jimmie och allmänt gott humör blev resultatet av mötet lysande!

– Nu är vi en del av etablissemanget!

 Så inledde Mikael Valtersson, chef för Sverigedemokraternas riksdagskansli, sitt hälsningsanförande. Egentligen var det en rätt överflödig kommentar, eftersom etablissemangstillhörigheten bekräftades av själva mötesplatsen – riksdagens andrakammarsal. Och för att ingen skulle tro att SD fortfarande ligger och harvar utanför politikens finrum med ett väljarstöd på två-tre procent, fanns i salens fond ett jättelikt anslag med texten ”Här för att stanna”.
  
Efter Valterssons hälsningsord klev Linus Bylund, mest känd som Jimmie Åkessons pressekreterare, upp på podiet och underströk hur viktigt det är med goda kontakter mellan partiledning och medlemmarna i distrikten.
  
– Stockholm är viktigt av flera skäl, underströk Bylund. Han erinrade om att SD historiskt sett har haft svårigheter hävda sig i storstäderna (utom Malmö, måste man nog tillägga). När det gäller Stockholm kan ingen tvivla på att detta är sant.

Här misslyckades SD med att i senaste valet komma in i såväl Stockholms stadshus som landstinget. Vilket naturligtvis är skälet till att Linus ännu inte kan titulera sig gruppledare i stadshuset. I valet 2014 måste det bli ändring!
  
Innan det var dags för Jimmie Åkesson att säga några väl valda ord orienterade Robert Stenkvist, vice ordförande i SD Stockholms län, dels om riksdagshusets historia, dels om den positiva SD-trenden i Stockholms län. Nye distriktsombudsmannen i länet, Håkan Borg, fyllde på med att berätta om nybildade föreningar i Solna och Ekerö.
  
Unge William Hahne, som tjänstgör i riksdagskansliets pressekretariat, berättade om SDU-avdelningens torsdagsträffar i gamla partikansliet på Södermalm men också, tyvärr, om det vänstervåld som alltfort förekommer vid somliga SDU-arrangemang.

Linus Bylund och Robert Stenkvist gör sin insats. Foto: Tommy Hansson

-Det är bra med sådana här träffar, där så många som möjligt kan komma för att få en ny återkoppling lokalt-regionalt, framhöll Jimmie Åkesson inledningsvis. Att komma in i Sveriges riksdag är svårt för vilket parti som helst. Men ett drygt halvår efter valet fungerar det någorlunda. Vi har också fått plats i alla utskott, vilket inte var alldeles självklart.
  
Efter prioriteringen av riksdagsarbetet är det nu dags, sade Jimmie, att ägna distrikts- och lokalavdelningar uppmärksamhet. Därav partiledarens planerade rundresa i landet, vilken alltså inleddes med mötet i Stockholm.
  
-För att få kompetent folk till riksdagskansliet har vi också varit tvungna att mer eller mindre dränera distrikten och lokalavdelningarna på folk, menade Jimmie. Men det har också inneburit att andra fått kliva fram och visa framfötterna.
  
Det viktigaste med SD:s riksdagsinträde, framhöll Jimmie Åkesson, är att partiet nu genom mandatfördelningen i riksdagen har fått en reell möjlighet att påverka människors vardag.
  
-Det innebär också mycket ansvar. Vi har aldrig haft ambitionen att skapa kaos, även om vi lyckats fälla regeringen några gånger. Tvärtom vill vi visa att vi har kompetens och kraft att ta ansvar för landet. På sikt skall vi bli ett eget regeringsalternativ.  Vidare tycker SD det är viktigare att satsa på välfärd och en dräglig tillvaro för landets pensionärer än att gå vidare med skattesänkningar. Därför är vi beredda att vid behov gå samman med de röd-gröna.
  
Vår partiledare stack inte under stol med att det är besvärligt att vara ett litet riksdagsparti. Det ställer stora krav på de 20 riksdagsledamöterna. Det ställer också krav på alla partimedlemmar att bredda politiken och ta ställning på en djupare nivå på en mängd områden.
  
-Hela partiet – som i dag består av omkring 6000 medlemmar – måste professionaliseras. På sikt skall vi bli ett stort, brett och folkligt parti!

Efter en halvtimmes fika- och rökpaus var det dags för Håkan Borg att avsluta denna mycket lyckade sammankomst med att be Jimmie Åkesson besvara ett antal frågor som kommit in inför mötet. En fråga gällde arbetet i riksdagens utskott, och här hade Jimmie bara positiva besked att lämna:
  

 -Det går galant, och jag är full av beundran inför samtliga riksdagsledamöters arbete. Det gäller att driva partiets linje men också att kompromissa ibland. Öppenhet är viktigt.
  
På frågan om att förbättra villkoren för landets pensionärer svarade partiledaren:
  
-Det var ett av våra främsta vallöften, så självklart står vi fast vid det. Vi har också avsatt medel härför i vår vårbudgetmotion.
  
Ytterligare en fråga berörde medias ofta framförda påstående, att SD vill framstå som martyrer.
  
-Det stämmer naturligtvis inte, menade Jimmie, men om vi blir överfallna – vilket bevisligen händer då och då – kan vi inte tiga om det. Långsiktigt är det vi som är vinnare!
  
Sammanfattningsvis klargjorde Jimmie Åkesson att, även om saker och ting är på väg att förbättras högst väsentligt, partiet alltjämt är inne i en ”enorm omställningsfas, som kommer att ta litet tid. Vi ber om överseende med det.”