Posted tagged ‘homosexpolitik’

Inför Sotji-OS: Ryssland värnar traditionella värden

29 december, 2013

untitled Ryska statsdumans utrikeschef, Aleksej Puskjov, vill inte att Ryssland skall påtvingas extremistisk västlig politik.

http://newseurope.me/2013/12/23/russia-telling-west-live-according-patterns-many-allies-advocating-traditional-values-pushkov/

Aleksej Pusjkov, som är chef för den ryska stadsdumans internationella utskott, har i en intressant intervju för tidningen Izvestija den 27 december uttryckt sina dubier om den förhärskande, icke-traditionella ideologi som för närvarande behärskar västerlandet. Referat av intervju kan nås via länk överst.

Det Pusjkov har att säga bör sättas i samband med uttalanden gjorda av president Vladimir Putin vid en presskonferens i Kreml den 19 december.

Varken Pusjkov eller Putin sade sig vilja kritisera väst utan betonade mer de egna strävandena att leva i enlighet med ”traditionella ryska värden”. Pusjkov menade också att Ryssland har många potentiella allierade i Europa vilka motsätter sig den dominerande ideologiska maktstrukturen, den politiska korrektheten om man så vill:

Ryssland hävdar inte att västerländska samhällen skall leva efter vårt mönster utan förespråkar rätten för alla länder och samhällen att leva på sitt sätt utan att angripas av den liberala revolutionens export av radikala värderingar.

Enligt Pusjkov ligger det en fara i de ”rådgivande” formuleringar som regelmässigt avlevereras från EU-maktcentret i Bryssel: ”I dag är de rådgivande och i morgon kan de mycket väl bli obligatoriska. Bryssel har exempelvis sänt ett memorandum till sin beskickning där man redan i starka ordalag råder diplomater att deltaga i gayparader.”

Med andra ord menar Aleksej Pusjkov att man från ledande västlig sida är ute efter att tvinga på Ryssland och andra länder den extrema homosexpolitik som råder i stora delar av väst: ”Titta på hysterin kring de så kallade trakasserierna av bögar vilket också har påverkat olympiaden i Sotji. Detta är ren och skär politik som inte har någonting att göra med sakernas verkliga beskaffenhet.”

images95W8DVEKDen svenska OS-truppen bör tåga in i Sotji-OS med Pride-flaggan i stället för vår blågula flagga. Det anser i alla fall tidningen Expressen.

Som exempel på den aggressiva västpolitiken nämner Pusjkov i intervjun krav på Moldavien att arrangera gayparader som ett villkor för att landet skall få skriva på ett associationsavtal med EU. ”Samma sak skulle ha skett med Kiev, om man hade  gått med på att gå vägen mot association”, anser Pusjkov.

En viktig orsak till denna vilja att påtvinga andra folk okonventionella värderingar, anser Puskjov i intervjun, är ”de sexuella minoriteternas höga grad av aktivitet och existensen av rika sponsorer” samt HBTQ-lobbyns framgångar i media och hos allmänhet. Eftersom de flesta politiker inte vågar gå emot sina väljares förmodade värderingar anpassar de sig till det rådande politiska klimatet.

Dessutom adopterar väst den falska förståelsen att sexuell frihet som inte begränsas av någonting är synonymt med framsteg. Vi ser emellertid de facto ett försök att förändra den mänskliga civilisationens själva grund.

”Väst”, förklarar Aleksej Pusjkov vidare, ”utvecklar och introducerar en ny ideologi som är motsatt den traditionella kristna moralen”.  Han menar att vad som för närvarande pågår i västvärlden är en omfattande avkristning med utvecklandet av en gränslös värld utan stater, moraliska normer eller civilisatoriska fundament.

En mardrömslik ny, ”skön” värld om ni frågar denna bloggare.

Vladimir-Putin Putin: ”Vi måste uppmärksamma våra traditionella ryska värderingar.”

President Vladimir Putin pläderade vid presskonferensen i Kreml någon vecka innan Pusjkov intervjuades av Izvestija för att:

Vi måste uppmärksamma våra traditionella ryska värderingar, annars kommer vårt samhälle att degenerera. Vi måste komma ihåg våra värden och utvecklas på grundval av dem. Det är en konservativ ståndpunkt som dock inte stör utvecklingen.

Putin påstod sig inte vilja kritisera västerlandet men däremot vara mån om att ”skydda ryska medborgare mot aggressiva sociala grupper som enligt mig inte bara uppför sig som de vill, utan också tvingar sina åsikter på andra människor”.

Om intervjun via denna länk:

http://swedish.ruvr.ru/news/2013_12_19/Putin-jag-kritiserar-inte-vasterlandska-varden-3504/

Jag kommer här helt osökt att tänka på en sekvens jag nyligen bevittnade i ett svenskt TV-program med den voluminöse brittiske skådespelaren och flamboyante bögen Stephen Fry, som på ett auktoritärt sätt stövlade upp på en rysk redaktion med sitt kamerateam och aggressivt ställde en redaktör till svars för den ryska politiken att förbjuda propaganda för homosexualitet bland barn.

Det framstod för mig, när jag såg inslaget, som kristallklart att det är vårt eget svenska/västerländska sätt att hantera sådana frågor som är extremistiskt och inte det ryska.

imagesAMWVODG4 Stephen Fry stövlade upp på rysk redaktion.