Posted tagged ‘italienska’

Schweiz: ja till kvoterad invandring

9 februari, 2014

images Alplandet Schweiz sade nej till massinvandring och öppna gränser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5779906

Strax innan jag började skriva detta var jag ute och handlade livsmedel. Det var länge sedan jag tog mig uppför den sega backen till mitt bostadsområde med så spänstiga steg. Orsak: jag hade nyss fått veta att det gått vägen i dagens folkomröstning i Schweiz. Det vill säga ja-sidan (ja till införande av kvoter för invandring till alplandet) hade segrat.

Med röstsiffrorna 50,5 procent (891 841) mot 49,5 procent  (873 409) beslutade schweizarna i god demokratisk ordning att begränsa den omfattande invandringen från EU-området, som lett till att Schweiz (officiellt heter landet Schweiziska Edsförbundet) enbart under 2013 tvingades ta emot över 80 000 immigranter. Schweiz är inte med i EU men har enligt ett avtal med unionen antagit stora delar av EUs politik omfattande fri rörlighet och öppna gränser.

Det nationalkonservativa Schweiziska Folkpartiet, störst i förbundsförsamlingen, menade att den massiva invandringen från EU medför en alltför hård påfrestning på det schweiziska samhället: kommunikationer, bostäder, ekonomi med mera. Även bland folk som röstade nej till invandrarkvoter finns en utbredd uppfattning, att det börjar bli för många utlänningar i detta land med endast 3,2 procents arbetslösa, att jämföra med EU-snittet 10,9 procent.

Den schweiziska regeringen har nu tre år på sig att omförhandla avtalet med EU. Klicka på länken överst för mer information om folkomröstningen!

untitled En stor majoritet schweizare röstade nej till minareter 2009.

2009 röstade en klar majoritet om 57 procent av de röstande och 22 av 26 kantoner att förbjuda byggande av minareter, det första landet i världen med ett sådant förbud.

På Twitter i dag tillhör Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner dem som oroar sig över att Europa nu med ja-sidans seger blir ”kallare och hårdare”. Godner basar över en kommunmajoritet som tvingas konstatera att Södertälje i dag har en befolkning på omkring 90 000 varav cirka hälften har utländska rötter.

Det pågående massinflödet från Syrien ställer allt högre krav på försörjningsstöd, bostäder, arbetsmarknad, vård och utbildning. Många svenska kommuninvånare upprörs – enligt min uppfattning med rätta –  över att nytillkomna utan identitetshandlingar kommer i åtnjutande av så gott som gratis vård utan att ha behövt betala in ett öre i skatt.

Boel Godner anser dock tydligen att detta invandrarflöde, med alla de uppräknade konsekvenserna, skapar ett varmare och mjukare samhälle. Jag måste tillstå att jag tycker detta är en egendomlig uppfattning.

BgCSBTiCUAEoS99 Tyska och italienska kantoner är mest invandringskritiska i Schweiz.

Schweiz, som är indelat i de fyra språkområdena tyska, franska, italienska och rätoromanska, har en befolkning som till 23 procent har utländsk bakgrund. Detta kan jämföras med Sveriges 15 procent. Statistiken från dagens folkomröstning visar att de tyska och italienska kantonerna är mest invandringskritiska, medan det största stödet för de öppna gränsernas politik återfinns i de franska kantonerna.

56 procent av de röstberättigade schweizarna gick till vallokalerna, vilket anses vara ett ovanligt högt valdeltagande.

Dikter och berättelser av Marika (I)

8 december, 2013

Min älskade hustru Marika Bardel Hansson (1956-2010) tyckte mycket om att skriva dikter och små berättelser. När hon gick bort efterlämnade hon en pärm med handskrivna dikter och berättelser. Jag avser portionera ut några av dessa här för att hedra hennes minne.  Marika var språkbegåvad och arbetade en tid som cirkelledare i italienska; några av hennes italienska dikter publicerades i Italien. Några av hennes svenska alster togs in i Länstidningen i Södertälje. Här följer tre av hennes opublicerade dikter.

HJÄLTEN

Han kom som en hjälte,
men ändock prasslade de gamla löven
runt hans fötter.

Han gick långsamt,
nästan ljudlöst och försiktigt.
Hans böcker och bragder var många.

Men varför prasslade
de vissna löven då
runt hans fötter?

imagesJZ1H2XP8

TILL TOMMI

Du är ljuset
jag är mörkret

Du är oförstörd av moll.
Du går i dur,
medan jag är mollbetonad.

Du klingar likt en liten pingla.
Du visslar så ofta.
Du har stor aptit på livet.

Modig. Sökande. Nyfiken.
Stark. Generös.

Du tror på en lycklig värld.
Du tror på ett paradis på jorden.
Du är arbetsam och flitig.

Vi tackar dig, Tommi – din familj.

imagesZ7RH4N46

DET VACKRASTE

Vara där
med alla
känselspröt ute.

Det vackraste är ju
att vara mamma.