Posted tagged ‘Jeffrey Goldberg’

Castro gör upp med antisemitismen

14 september, 2010

Kubas mångårige kommunistiske diktator Fidél Castro är i dag inte lika maktfullkomligt allenarådande som han en gång var, utan har till största delen överlåtit despotrollen åt sin yngre broder Raúl. 84-årige Fidél synes numera i första rummet kreera rollen som vis, äldre statsman och har som sådan givetvis alltfort ett betydande inflytande över vad som händer och sker på Kuba.

I sin nya roll tycks den gamle diktatorn känna sig friare än tidigare att framföra heterodoxa åsikter i olika frågor. På detta tyder uttalanden han nyligen gjorde i ett flera timmar långt samtal med den judiske amerikanske journalisten Jeffrey Goldberg, medarbetare i den amerikanska tidskriften the Atlantic. Upprinnelsen till Goldbergs Kuba-visit var att Fidél Castro hade läst en artikel om förhållandet mellan Israel och Iran som Goldberg skrivit. Den kubanske ledaren uttryckte därför en önskan om att träffa Goldberg för ett samtal om dagsaktualiteter. Det råder visserligen ett generellt förbud för amerikaner att besöka det kommunistiska och USA-fientliga Kuba, men Jeffrey Goldberg lyckades från amerikanska utrikesdepartementet (State Department) utverka ett undantag härifrån för sig själv och hustrun Julia.

I första delen av en eposé om sitt unika Kuba-besök betitlad ”Fidel to Ahmadinejad: ‘Stop Slandering the Jews'” inleder Goldberg med att fråga Castro om han på äldre dagar ändrat sig i fråga om sin ateistiska inställning. Kuba-diktatorn svarar dock (min översättning): ”Jag är ledsen, men jag är fortfarande en dialektisk materialist.” Goldberg framhåller att svaret i hög grad roar honom, eftersom han själv genomgått motsatt utveckling.

Enligt Fidél Castro framstår en väpnad konflikt mellan USA/Israel och Iran som ofrånkomlig. Vidare menar han att Israel endast kan känna sig säkert om man avskaffar sina (förmodade) kärnvapen. Enligt Jeffrey Goldberg lyder Castros budskap till Irans diktatur Mahmout Ahmadinejad på följande sätt:

”Han kritiserade Ahmadinejad för att denne förnekar Holocaust (Förintelsen) och förklarade varför den iranska regeringen bättre kunde tjäna fredens sak genom att erkänna antisemitismens ‘unika’ historia och försöka förstå varför israelerna fruktar för sin existens.”

Vis, äldre statsman?

Castro redogjorde därpå för sitt eget möte med antisemitismen som en fem-sex års pojke på Kuba. Under påskfirandet fick han då av de troende katolikerna höra att ”Gud är död” och att ”judarna dödade Gud.” Vid denna tidpunkt hade förstås unge Fidél ingen aning om vad judar var för något. Om den teologiska antisemitismen citeras Castro på följande sätt av Goldberg:

”Detta pågick i kanske tvåtusen år. Jag tror inte att någon blivit förtalad mer än judarna. Jag skulle vilja säga ännu mycket mer än muslimerna.”

Castro övergick sedan till att återberätta historien om hur judarna drevs ut ur sitt eget land och därefter kom att förföljas var de än slog sig ner runtom i världen.

Om Fidél Castro är det känt att han föddes på en sockerplantage på östra Kuba den 13 augusti 1926 som son till en spansk immigrant/jordägare i dennes förhållande med en tjänarinna i hushållet. Enligt vissa källor tror  Fidél Castro att han själv har judiskt påbrå, vilket skulle kunna förklara hans uppmaning till Ahmadinejad att sluta förneka Förintelsen och försöka förstå Israels situation. Det finns även en teori om att Ahmadinejad har judisk bakgrund men att han genomgått en utveckling som gjort honom till en ”självhatande jude”.

Jag har, såvitt jag kommer ihåg, aldrig tidigare yttrat ett gott ord om Fidél Castro. Och förvisso förtjänar han all kritik för den hänsynslösa diktatur som han och hans partikamrater pinat det kubanska folket med i över ett halvt sekel. Det finns emellertid ett gammalt talesätt som lyder ”när Fan blir gammal blir han religiös”. Detta stämmer ju inte helt och hållet på Castro, som fortfarande säger sig vara en ”dialektisk materialist”, men hans yttranden om antisemitismen och Israel kan ändå vara tecken på någon form av senkommen andlig insikt.

Hela Jeffrey Goldbergs artikel kan läsas här:

http://www.theatlantic.com/international/archive/2010/09/fidel-to-ahmadinejad-stop-slandering-the-jews/62566/