Posted tagged ‘Jim Parsons’

FP med Sheldon Cooper som förebild

16 november, 2013

sheldon-cooperFolkpartiets nya förebild: dr. Sheldon Cooper.

http://www.expressen.se/nyheter/folkpartiet-foreslar-lag-om-samtycke/

Folkpartiets landsmöte beslutade  i dag att det skall krävas samtycke från alla parter som är inblandade i en sexualakt. Sammanfattningsvis föreslår partiet att den nuvarande lagen skall ändras så att bevis skall kunna företes för att de inblandade sagt ja, inte som i dag att det skall krävas bevisning för att någon sagt nej.

Hur ett sådant bevis för ja till deltagande i sexakt skall kunna produceras framgår inte. Kanske kunde staten skicka ut avtalsformulär till alla medborgare och nyanlända, formulär som skrivs under innan sexet påbörjas. Givetvis måste underskrivet formulär i sådant fall sedan vidimeras av någon utomstående för att det skall kunna hålla vid en eventuell laglig prövning.

untitled

Innan alla övliga procedurer avverkats är det givetvis möjligt att sexlusten avtagit markant, något som förstås minskar risken för oegentligheter i sammanhanget. Kanske är det just detta som är meningen med det folkpartistiska förslaget?

Mig förefaller det som om folkpartísterna tittat för mycket på den amerikanska komediserien Big Bang Theory. Rollkaraktären doktor Sheldon Cooper, spelad av Jim Parsons, är ett vetenskapligt geni men lider av ett svårartat kontrollbehov samt okänslighet inför mänskliga reaktioner och har för (o)vana att be sina vänner att skriva under kontrakt för allt möjligt.

imagesCAKWBXH9Birgitta Ohlsson: ”Samtycke är sexigt”. Bazinga!

Knappast dock när det gäller sexuella förhållanden, eftersom detta slags mänskligt umgänge är alldeles för personligt och ohygieniskt för honom.

EU-minister Birigitta Ohlsson menar enligt ett citat i Expressen (länk ovan) på sedvanligt floskulöst politikervis för sin del att ”samtycke är sexigt”.

Om Shelly hade kläckt ur sig ett sådant yttrande hade han med all säkerhet utbrustit i sin patenterade fras ”BAZINGA!”.

Stoppa pressarna: Såg nyss på Twitter att integrationsminister Ullenhag peppade landsmötesdeltagarna så: ”Den som är för jämställdhet skall rösta på Folkpartiet!” (Allvarligt talat: kan en politiker över huvud taget få ur sig något mer utvattnat?).