Posted tagged ‘kattgudomlighet’

Dyrkan och piedestal

6 september, 2013

bastDen av de gamla egyptierna dyrkade kattgudomligheten Bast.

Jo, jag erkänner gärna –
jag sätter de jag älskar på piedestal

Betraktar dem som högre stående väsen
som jag vill dyrka och tillbedja

Även fast jag är medveten om
att denna känsla nog bör tillhöra religionen

Jag vill kyssa marken de går på
breda ut min rock över vattenpölen

Så att den väna foten
må gå torrskodd därpå

Och ja, jag tvingas också erkänna –
det är inte något lätt sätt att älska

Tids nog kommer kanske den stund
då det älskade föremålet ramlar ner

Det kan bli ganska så chockartat
för en tillbedjande älskare

När han med förfärande klarhet inser
att fallet blev väldigt högt

Ty det händer att så sker
men det är ett övergående trauma

Också den mest hänförda dyrkan
kan övergå i en lugnare känsla

Tiden kapar topp och botten
eufori och gråt övergår i lugn besinning

Över sitt hjärta råder ingen
har det sagts, rätt eller fel

Jag kan nog inte älska på annat sätt
även om jag så skulle vilja