Posted tagged ‘konvertiter’

Muslimska konvertiter riskerar livet

25 mars, 2013

islamEn bild som visar hur många muslimer ser på västvärldens politiska system.

http://www.youtube.com/watch?v=tjO1vojJYiE

Länken ovan ansluter till en kortfilm utlagd på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida. Den belyser den hotbild som finns mot muslimer som väljer att övergå till kristendomen. Enligt islam och Koranen är det inte tillåtet att konvertera från islam till annan religion. 200 miljoner kristna i 65 länder runtom i världen lever mot den bakgrunden under ett ständigt hot om att dödas eller svårt förföljas.

Om det hemska öde som väntar dem som överger islam och hans profet vet Koranen att berätta på åtskilliga ställen. Här ett exempel:

Vet de då inte att helvetets eld väntar dem som sätter sig upp mot Gud och Hans sändebud? Där skall de förbli till evig tid – (ett elände och) en förnedring utan like. (Sura 9:63)

Länken här nedan ger en rätt bra uppfattning om hur Koranen ser på dem som avviker från ”den enda sanna vägen”:

http://www.konvertitguiden.com/budskap.shtml

Det talas i den politiska diskursen mycket om den diskriminering muslimer påstås utsättas för i västvärlden. Denna eventuella diskriminering är emellertid vid en jämförelse ett intet mot det som avfällingar från islam utsätts för i muslimska länder. De muslimska kommuniteterna i väst utsätter också konvertiteter för förnedrande behandling och hot vilket fuller väl  framgår av ovanstående film.

Om muslimer i Sverige och andra länder önskar bli behandlade som fullvärdiga medborgare föreslår jag att de anpassar sig till den yttrande- och religionsfrihet vi har förmånen att åtnjuta i det här landet. Eller också åter- eller vidareflyttar till ett land som bättre överensstämmer med deras underkastelsemoral. Minns att ”islam” betyder just underkastelse.

Därmed inte sagt att alla muslimer är intoleranta och motsätter sig religionsfrihet. Tillräckligt många gör det dock för att det skall utgöra ett betydande problem och det är dessa som brukar höras och synas.