Posted tagged ‘lust’

Dikter och berättelser av Marika (II)

12 december, 2013

Jag fortsätter här publicera dikter och berättelser av min hustru Marika Bardel Hansson (1956-2010) och hoppas mina läsare skall finna nöje däri. Här följer två dikter.

LUSTEN

Jag är trött på lusten
som gav mig så mycket.

Lusten gav mig
det stormande ruset.

Lusten gav mig njutningen
med min käre make.

Lusten var jag.

Lusten var 
den röda tråden i livet.

Kanske kommer den igen.
Lusten var i alla fall jag.

jeroen_bosch_tuin_der_lusten_detail_bel_liefdespaar

LÅT KÄRLEKEN TRÄDA FRAM

Nu brister det snart igen,

Ett felaktigt ord,
en felaktig tanke.

Käre gode Gud,
vänd mitt ansikte till Dig
och låt mig inte synda
med tanke, ord och gärningar.

Det brister ändå snart.

Som rasande hästar
börjar vi bråka.

Eller så tänker vi fel tankar
och inget blir sagt.

Gode Gud –
låt kärleken träda fram
inom oss.