Posted tagged ‘Mahmout Ahmadinejad’

Farrakhan förnekar sig inte

3 mars, 2011

Den rasistiske demagogen Louis Farrakhan tror på uppror i USA.

Louis Eugene Walcott, mer känd som Louis Farrakhan, förnekar sig inte. I ett maratontal om fyra timmar vid Nation of Islams nyligen inträffade konvent i Chicago valde Farrakhan att bland många andra ämnen beröra de folkliga protesterna/revolterna på olika håll i den muslimska världen. Så här utlät sig Farrakhan bland annat:

What you are looking at in Tunisia, in Egypt…Libya, in Bahrain…what you see happening there…you´d better prepare because it will be coming to your door.

Vad demokrativänner världen över ser som en möjlig omvälvning i demokratisk och frihetlig riktning i några av världens mest beryktade diktaturer ser alltså Louis Farrakhan som förebud om en massiv resning mot styret i världens mest betydande demokrati. Farrakhan har yttermera uppmanat president Obama att inte låta polis och militär skjuta mot fredliga demonstrationståg. Det är alldeles uppenbart att den nu 77-årige ledaren för den svarta muslimska organisationen Nation of Islam har missat något väsentligt.

Annat var knappast att vänta från det hållet. Louis Farrakhan har genom åren gjort sig känd som en rasistisk demagog med en mängd mer eller mindre egendomliga uppfattningar. Han har bland annat uppgivit att han 1985 togs in i ett flygande tefat och hörde de svarta amerikanska muslimernas pionjär Elijah Muhammads röst förutsäga omvälvande händelser.

Mot den bakgrunden var det ingen sensation att Farrakhan i sitt tal i Chicago – där han hoppade från ämne till ämne – talade sig varm för Scientologikyrkan och dess grundare, science fiction-författaren L. Ron Hubbard. Enligt scientologerna grundades den mänskliga civilisationen av rymdvarelser.

L. Ron Hubbard är en av Farrakhans förebilder.

Louis Farrakhan är en gammal vän till Libyens nu snart detroniserade diktator Moammar al-Ghadaffi, vars internationella pris för mänskliga rättigheter (!) Farrakhan förärades 1996. Andra mottagare av samma pris har varit Fidél Castro och Hugo Chávez. Farrakhan har nyligen varnat USA för att avsätta Ghadaffi och dennes söner som man gjorde i Irak med Saddam Hussein och dennes söner och för att låta ”judarna” hetsa landet i krig på Israels sida mot Iran.

Just det – Farrakhan har gjort sig känd som en av världens mest obehagliga antisemiter som hävdar att hans kommentarer om ”judarna” är avsedda att ”dra undan täcket från Satan”. Han anser vidare att det är (surpise) ”judarna” som kontrollerar såväl USAs regering som dess banker.

Den judiska organisationen Anti Defamation Leagues (ADL) ledare Abe Foxman har bemött Louis Farrakhan på följande sätt:

Anti-Semitism has suffused the Nation of Islam´s message, and Farrakhan is the standard bearer and bigot in chief…Perhaps what´s more disturbing is that despite his anti-Semitic rants, he has not been made a pariah in his own community. What does it take for him to stop being a pied piper of hatred?

Farrakhan har också väckt uppseende genom att skriva till judiska samfund och organisationer och kräva skadestånd för att ha orsakat USAs svarta stort lidande. Han har även benämnt judendomen ”en rännstensideologi” och berömt Adolf Hitler.

Här en länk till en artikel om Farrakhans göranden och låtanden i Jerusalem Post:

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=210444

Som synes skiljer det inte nämnvärt mellan Farrakhan och notabiliteter såsom Ghadaffi och Irans galne president Ahmadinejad. Det tragiska är att han fortfarande synes åtnjuta respekt från inte så få amerikanska svarta också utanför de rent muslimska leden.

Loggan för London-OS 2012.

När jag ändå är inne på ämnet påstådda judiska konspirationer kan jag inte underlåta informera om att Irans regering, enligt uppgifter som refereras i tidningen Expos nätupplaga, hotar bojkotta de olympiska spelen i London 2012. Orsak: London-OS logotype sägs bilda ordet ”Zion”.

Expo hänvisar även till att Wikileaks grundare Julian Assange (se inlägg i denna blogg 25/2) anklagat den engelska tidningen The Private Eye för att ingå i en judisk konspiration riktad mot honom och Wikileaks. Läs mer här:

http://expo.se/2011/assange-anklagar-journalister-for-judisk-konspiration_3779.html

Quid novi?

Castro gör upp med antisemitismen

14 september, 2010

Kubas mångårige kommunistiske diktator Fidél Castro är i dag inte lika maktfullkomligt allenarådande som han en gång var, utan har till största delen överlåtit despotrollen åt sin yngre broder Raúl. 84-årige Fidél synes numera i första rummet kreera rollen som vis, äldre statsman och har som sådan givetvis alltfort ett betydande inflytande över vad som händer och sker på Kuba.

I sin nya roll tycks den gamle diktatorn känna sig friare än tidigare att framföra heterodoxa åsikter i olika frågor. På detta tyder uttalanden han nyligen gjorde i ett flera timmar långt samtal med den judiske amerikanske journalisten Jeffrey Goldberg, medarbetare i den amerikanska tidskriften the Atlantic. Upprinnelsen till Goldbergs Kuba-visit var att Fidél Castro hade läst en artikel om förhållandet mellan Israel och Iran som Goldberg skrivit. Den kubanske ledaren uttryckte därför en önskan om att träffa Goldberg för ett samtal om dagsaktualiteter. Det råder visserligen ett generellt förbud för amerikaner att besöka det kommunistiska och USA-fientliga Kuba, men Jeffrey Goldberg lyckades från amerikanska utrikesdepartementet (State Department) utverka ett undantag härifrån för sig själv och hustrun Julia.

I första delen av en eposé om sitt unika Kuba-besök betitlad ”Fidel to Ahmadinejad: ‘Stop Slandering the Jews'” inleder Goldberg med att fråga Castro om han på äldre dagar ändrat sig i fråga om sin ateistiska inställning. Kuba-diktatorn svarar dock (min översättning): ”Jag är ledsen, men jag är fortfarande en dialektisk materialist.” Goldberg framhåller att svaret i hög grad roar honom, eftersom han själv genomgått motsatt utveckling.

Enligt Fidél Castro framstår en väpnad konflikt mellan USA/Israel och Iran som ofrånkomlig. Vidare menar han att Israel endast kan känna sig säkert om man avskaffar sina (förmodade) kärnvapen. Enligt Jeffrey Goldberg lyder Castros budskap till Irans diktatur Mahmout Ahmadinejad på följande sätt:

”Han kritiserade Ahmadinejad för att denne förnekar Holocaust (Förintelsen) och förklarade varför den iranska regeringen bättre kunde tjäna fredens sak genom att erkänna antisemitismens ‘unika’ historia och försöka förstå varför israelerna fruktar för sin existens.”

Vis, äldre statsman?

Castro redogjorde därpå för sitt eget möte med antisemitismen som en fem-sex års pojke på Kuba. Under påskfirandet fick han då av de troende katolikerna höra att ”Gud är död” och att ”judarna dödade Gud.” Vid denna tidpunkt hade förstås unge Fidél ingen aning om vad judar var för något. Om den teologiska antisemitismen citeras Castro på följande sätt av Goldberg:

”Detta pågick i kanske tvåtusen år. Jag tror inte att någon blivit förtalad mer än judarna. Jag skulle vilja säga ännu mycket mer än muslimerna.”

Castro övergick sedan till att återberätta historien om hur judarna drevs ut ur sitt eget land och därefter kom att förföljas var de än slog sig ner runtom i världen.

Om Fidél Castro är det känt att han föddes på en sockerplantage på östra Kuba den 13 augusti 1926 som son till en spansk immigrant/jordägare i dennes förhållande med en tjänarinna i hushållet. Enligt vissa källor tror  Fidél Castro att han själv har judiskt påbrå, vilket skulle kunna förklara hans uppmaning till Ahmadinejad att sluta förneka Förintelsen och försöka förstå Israels situation. Det finns även en teori om att Ahmadinejad har judisk bakgrund men att han genomgått en utveckling som gjort honom till en ”självhatande jude”.

Jag har, såvitt jag kommer ihåg, aldrig tidigare yttrat ett gott ord om Fidél Castro. Och förvisso förtjänar han all kritik för den hänsynslösa diktatur som han och hans partikamrater pinat det kubanska folket med i över ett halvt sekel. Det finns emellertid ett gammalt talesätt som lyder ”när Fan blir gammal blir han religiös”. Detta stämmer ju inte helt och hållet på Castro, som fortfarande säger sig vara en ”dialektisk materialist”, men hans yttranden om antisemitismen och Israel kan ändå vara tecken på någon form av senkommen andlig insikt.

Hela Jeffrey Goldbergs artikel kan läsas här:

http://www.theatlantic.com/international/archive/2010/09/fidel-to-ahmadinejad-stop-slandering-the-jews/62566/