Posted tagged ‘Metzingen’

Därför skall S-bossen inte bära Boss-bälte

31 maj, 2011

Partiledare (S) Håkan Juholt har fått påskrivet i media för att han bär ett bälte från den ledande tyska klädtillverkaren Hugo Boss. Men inte ett autentiskt Boss-bälte, utan ett piratkopierat sådant som Juholt uppger sig ha inhandlat i Turkiet.

http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/05/skarpning-juholt

I Expressen 30/5 2011 ges tullverkets Per Holgersson utrymme för kritik mot Juholts val av bälte:

-Det ser illa ut. Han kan ha köpt det på en semesterresa, men han stöder ju indirekt svart ekonomi.

I Expressen-artikeln konstateras bland annat att illegal handel med piratkopierade varor är ”den snabbast växande formen av organiserad brottslighet” samt att värdet av varumärkesförfalskning kan uppskattas motsvara 5-7 procent av världshandeln. I sammanhanget nämns även maffiainblandning.

Eleganta naziuniformer från Hugo Boss ateljéer.

Detta kan naturligtvis anses vara illa nog, särskilt för ledaren av Sveriges största politiska parti och en potentiell statsminister. Det finns dock ännu ett skäl till att Juholt borde slänga sin Boss-kopa i soporna (om han inte redan gjort det), och det är det tyska företagets föga rumsrena historik.

Företaget grundades av Hugo Ferdinand Boss (1885-1948) i tyska Metzingen 1924 men gick i konkurs 1930. När verksamheten återupptogs ett år senare fick företaget snabbt lukrativa kontrakt med den tyska naziregimen och fick leverera uniformer inte bara till tyska armén (Wehrmacht) utan fastmer till de nationalsocialistiska organisationerna SA, SS och Hitler-Jugend. Hugo Boss-cheferna var vid denna tid entusiastiska nazianhängare.

Dessutom tog Hugo Boss under tiden för Andra världskriget 1939-45 in tvångsarbetare från det övriga Europa, vars länder ockuperats av Nazityskland. Det är enligt min mening främst på grund av denna avskyvärda koppling, som Håkan Juholt bör avhålla sig från att visa sig offentligt med varor från Hugo Boss.