Posted tagged ‘minareter’

Schweiz visar vägen!

17 juni, 2021

Schweizarna vill inte förbjuda syntetiska bekämpningsmedel men säger ja  till kontroversiella antiterrorlagar – Utrikes – svenska.yle.fi

Schweizarna röstade nej till att förbjuda syntetiska bekämpningsmedel – det befarades att detta skulle leda till dyrare livsmedel..

Litet i skymundan av övriga internationella nyheter har Schweiz röstat ”nej” till ett lagförslag från regeringen om att införa omfattande klimatåtgärder. Samtidigt föll ett förslag om förbud mot syntetiska bekämpningsmedel. https://www.varldenidag.se/nyheter/schweizrostade-nej-till-klimatatgarder/repufo!Tb82CETSxfuDNjohIPb7Q/

51,6 procent av de schweizare som deltog i söndagens folkomröstning sade nej till ett regeringsförslag avsett att minska alplandets utsläpp av koldioxid. I Schweiz tar man sina folkomröstningar på allvar – därför kommer förslaget inte att kunna genomföras.

Regeringens målsättning med sitt klimatrelaterade lagförslag var att möjliggöra för landet att, i enlighet med det så kallade Parisavtalet, nå uppställda klimatmål. Schweiz ”klimatminister” Simonetta Sommaruga beklagade omröstningsresultatet. Det hör även till saken att Schweiz anges stå för blott 0,1 procent av de globala utsläppen.

Många väljare befarade också att det långtgående förslaget skulle ytterligare försvaga landets ekonomi efter det kinesiska virusets härjningar omfattande bland annat negativa ekonomiska konsekvenser. Enligt förslaget skulle priset på bensin och diesel höjas och en särskild skatt på flygresor införas.

Också förslaget om förbud mot syntetiska bekämpningsmedel skulle betydligt ha medfört ökade priser på livsmedel, då jordbrukare som frångick dess medel skulle kompenseras ekonomiskt av staten.

Schweiz brukar nämnas som ett eklatant exempel på en fungerande direktdemokrati. Folkomröstningar hålls fortlöpande på såväl nationell och regional som lokal nivå. Varje förslag från allmänheten kan bli föremål för en nationell folkomröstning om det samlar minst 100 000 underskrifter.

Tidigare har schweizarna via folkomröstningar bland annat beslutat om att förbjuda byggandet av minareter, införa kvoterad invandring samt förbud mot heltäckande klädsel (burqa) på allmän plats.

Schweiz: ja till kvoterad invandring

Det havererade klimatförslaget lär inte i praktiken leda till märkbara försämringar av klimatet, eftersom företeelser som havsströmmar och solaktiviteter har en betydligt större inverkan än mänskliga koldioxidutsläpp. Schweiz visar vägen!

Schweiz: ja till kvoterad invandring

9 februari, 2014

images Alplandet Schweiz sade nej till massinvandring och öppna gränser.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5779906

Strax innan jag började skriva detta var jag ute och handlade livsmedel. Det var länge sedan jag tog mig uppför den sega backen till mitt bostadsområde med så spänstiga steg. Orsak: jag hade nyss fått veta att det gått vägen i dagens folkomröstning i Schweiz. Det vill säga ja-sidan (ja till införande av kvoter för invandring till alplandet) hade segrat.

Med röstsiffrorna 50,5 procent (891 841) mot 49,5 procent  (873 409) beslutade schweizarna i god demokratisk ordning att begränsa den omfattande invandringen från EU-området, som lett till att Schweiz (officiellt heter landet Schweiziska Edsförbundet) enbart under 2013 tvingades ta emot över 80 000 immigranter. Schweiz är inte med i EU men har enligt ett avtal med unionen antagit stora delar av EUs politik omfattande fri rörlighet och öppna gränser.

Det nationalkonservativa Schweiziska Folkpartiet, störst i förbundsförsamlingen, menade att den massiva invandringen från EU medför en alltför hård påfrestning på det schweiziska samhället: kommunikationer, bostäder, ekonomi med mera. Även bland folk som röstade nej till invandrarkvoter finns en utbredd uppfattning, att det börjar bli för många utlänningar i detta land med endast 3,2 procents arbetslösa, att jämföra med EU-snittet 10,9 procent.

Den schweiziska regeringen har nu tre år på sig att omförhandla avtalet med EU. Klicka på länken överst för mer information om folkomröstningen!

untitled En stor majoritet schweizare röstade nej till minareter 2009.

2009 röstade en klar majoritet om 57 procent av de röstande och 22 av 26 kantoner att förbjuda byggande av minareter, det första landet i världen med ett sådant förbud.

På Twitter i dag tillhör Södertäljes kommunstyrelseordförande Boel Godner dem som oroar sig över att Europa nu med ja-sidans seger blir ”kallare och hårdare”. Godner basar över en kommunmajoritet som tvingas konstatera att Södertälje i dag har en befolkning på omkring 90 000 varav cirka hälften har utländska rötter.

Det pågående massinflödet från Syrien ställer allt högre krav på försörjningsstöd, bostäder, arbetsmarknad, vård och utbildning. Många svenska kommuninvånare upprörs – enligt min uppfattning med rätta –  över att nytillkomna utan identitetshandlingar kommer i åtnjutande av så gott som gratis vård utan att ha behövt betala in ett öre i skatt.

Boel Godner anser dock tydligen att detta invandrarflöde, med alla de uppräknade konsekvenserna, skapar ett varmare och mjukare samhälle. Jag måste tillstå att jag tycker detta är en egendomlig uppfattning.

BgCSBTiCUAEoS99 Tyska och italienska kantoner är mest invandringskritiska i Schweiz.

Schweiz, som är indelat i de fyra språkområdena tyska, franska, italienska och rätoromanska, har en befolkning som till 23 procent har utländsk bakgrund. Detta kan jämföras med Sveriges 15 procent. Statistiken från dagens folkomröstning visar att de tyska och italienska kantonerna är mest invandringskritiska, medan det största stödet för de öppna gränsernas politik återfinns i de franska kantonerna.

56 procent av de röstberättigade schweizarna gick till vallokalerna, vilket anses vara ett ovanligt högt valdeltagande.