Posted tagged ‘ministerstyre’

Ibland bör ministrar knipa käft

30 januari, 2014

 

untitled Idrottsministern avklädd på bryggan.

http://www.svt.se/sport/os-i-sotji/idrotttsministern-kritisk-till-ryssland-som-os-vard

Lena ”Utan trosor på bryggan” Adelsohn Liljeroth, alliansregeringens kultur- och idrottsminister med rätt att vika ut sig, gillar inte att den ryska kurorten Sotji tilldelats årets vinterolympiska spel. I en intervju med P1 hävdar hon som sin åsikt, att Sotji inte borde ha fått evenemanget.

Det är en speciell situation i Ryssland där makten nästan uppmuntrar till förtryck av homosexuella och demokratiaktivister.

Det är förvisso mycket som är ”speciellt” med Ryssland. Ännu speciellare var det i sommar-OS i Peking 2008, där ”makten” inte bara ”uppmuntrade” till förföljelsen av allehanda grupper utan därtill själv gick (och går) i bräschen för den. Något som inte hindrade Adelsohn Liljeroth från att förlusta sig både på invigningen och vid andra olympiska tilldragelser.

Jämfört med det kommunistiska Kina skulle jag vilja påstå att Ryssland närmast är ett under av demokrati. Ryssland är i många stycken ett traditionalistiskt samhälle, där kristna värderingar betyder avsevärt mer än i det avkristnade väst. Så kallade alternativa och/eller flamboyanta livsstilar godtas exempelvis inte utan vidare av ryssarna, något som givetvis upprör diverse hållningslösa individer på våra breddgrader.

untitled Vladimir Putin studerar Sotjis OS-förberedelser.

Jag har inte precis gjort mig känd som någon entusiastisk supporter av Putins nya tsardöme, vilket envar som gör sig besväret att botanisera bland mina blogginlägg lätt kan förvissa sig om. Dock tycker jag inte det finns anledning att ägna sig åt någon djävulsmålning av det slag Adelsohn Liljreroth gör.

Som statsråd i regeringen och försedd med den i sammanhanget icke helt oväsentliga titeln ”idrottsminister” bör hon givetvis avstå från att förvärra våra förbindelser med främmande makt, särskilt i ett i sammanhanget viktigt ämne som detta. I hennes arbetsbeskrivning ingår – eller borde i alla fall göra det – att främja idrottens intressen.

Det gör hon inte genom att orera om att Ryssland är ett olämpligt OS-land och sprida överdrivna nidbilder om landet i fråga. Ibland bör ministrar knipa käft. Kultur- och idrottsministern tycks dock ha tagit för vana att lägga sig i saker hon inte borde, som då hon för en tid sedan hade synpunkter på vilka tidskrifter som enligt hennes förmenande borde komma i åtnjutande av statligt stöd.

Sådant tangerar i mitt tycke ministerstyre, en företeelse som är förbjuden enligt svensk lag.

Ministerstyre av Adelsohn Liljeroth?

26 september, 2013

untitledNär Lena Adelsohn Liljeroth inte viker ut sig så här lättklädd ägnar hon sig åt vad som sannolikt kan kallas ministerstyre.

Kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) går i dag ut i en debattartikel i debatt.svt och kräver att den nationellt inriktade tidningen Nya Tider, som ansökt hos Presstödsnämnden om att få ett presstöd omfattande 1 679 000 kronor, inte skall få något stöd vid den kommande medeltilldelningen.

Kulturministern skriver bland annat:

Min uppfattning är klar: Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden.

I debattinlägget nämns även den Nationaldemokraterna närstående publikationen Nationell Idag, vilken häromåret tillerkändes presstöd, som ett exempel på tidningar som ej borde begåvas med detta. Se Lena Adelsohn Liljeroths hela debattinlägg här:

http://debatt.svt.se/2013/09/26/antidemokratiska-tidningar-bor-inte-fa-statsstod/

Däremot nämner kulturministern som exempel på odemokratiska publikationer inte Kommunistiska Partiets (KP) tidning Proletären, som i många år kunnat överleva enbart tack vare statligt stöd och i nuläget drar in 2 232 000 kronor i årliga subventioner. KP gör ingen hemlighet av att partiet avser genomföra ”proletariatets diktatur” genom väpnad revolution och upprätta ett samhälle modell Nordkorea.

Andra vänsterextremistiska tidningar som i dag erhåller presstöd är syndikalistiska Arbetaren, som bland annat förspråkar vilda strejker (2 239 000); trotskistiska Offensiv (2 239 000); samt likaledes trotskistiska Internationalen (1 679 000). Samtliga dessa extremvänsterorgan underkänner den västerländska demokratin och arbetar enligt konceptet ”den permanenta revolutionen”.

vavrasuk_0Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk, tidigare på Nationell Idag.

En av metoderna är att sabotera det normala demokratiska arbetet genom att exempelvis störa fullmäktigemöten och genomföra olagliga ockupationer. Så vitt jag känner till har vare sig Nya Tider eller Nationell Idag – ingendera någon av mina favorittidningar – ens kommit i närheten av ett sådant antidemokratiskt tänkande eller handlande.

Om Lena Adelsohn Liljeroth nu är så angelägen om att antidemokratiska tidningar inte skall få något statligt stöd, borde hon rimligen tagit nämnda vänsterextrema alster som exempel. Frågan är då varför hon inte gör det. Jag tror för min del att svaret är ganska givet: det ger betydligt fler poäng i den politiska godhets- och skönhetstävlingen att slå ner på nationalistiskt präglade publikationer än på vänsterdito. Det är helt enkelt mer politiskt korrekt att slå åt vad som kan uppfattas som höger än åt vänster.

6871119Statligt understödda revolutionsorganet Proletären med en palestinsk terrorist som omslagsflicka.

Jag menar att det är i allra högsta grad olämpligt för en regeringsminister att lägga sig i vilka en statlig nämnd skall ge pengar eller inte ge pengar åt. Frågan är om detta inte kan karaktäriseras som så kallat ministerstyre – att en minister detaljstyr ärenden som faller under aktuellt departement – vilket inte är tillåtet i Sverige (men som däremot är det i en rad andra länder).

Sedan är det en annan sak att det kan diskuteras om inte presstödet bör avskaffas helt och hållet.