Posted tagged ‘Moder Theresa’

Moder Theresas budskap

11 september, 2013

Dikt av Moder Theresa

Moder Theresa

För vem egentligen?

Människor är ofta oförnuftiga,

ologiska och självcentrerande;

Förlåt dem i alla fall.

Om du är vänlig,

kan människor anklaga dig

för att ha dolda, själviska motiv;

Var vänlig i alla fall.

Om du är framgångsrik,

kommer du att vinna

några falska vänner och sanna fiender;

Var framgångsrik i alla fall.

Det du ägnar år åt att bygga upp,

kan någon förstöra över en natt;

Bygg upp i alla fall.

Om du finner ro och lycka

kan de bli avundsjuka;

Var lycklig i alla fall.

Det goda du gör idag,

kommer människor ofta

att glömma i morgon;

Gör gott i alla fall.

Ge värden det bästa du har

och det kommer aldrig att vara nog;

Ge världen det bästa du har i alla fall.

För du förstår: till syvende och sist

är det mellan dig och Gud;

Det var aldrig mellan dig och dem

i alla fall.