Posted tagged ‘Mughrabi Quarter’

Hamas-video om att utplåna Israel

7 maj, 2014

Lagom till Israels nationaldag (Självständighetsdagen, som firas den 5 Iyar enligt den hebreiska kalendern, som i år inföll den 5 maj) har den palestinaarabiska terror- och islamiströrelsen Hamas släppt en otäck, animerad video med den judiska staten Israels utplåning som tema. Se länken överst.

Videon är producerad av Hamas militära gren, Al Qassam-brigaderna, och inleds med att en palestinaarabisk pojke kastar en sten som raserar hela Israel. Filmen är en illasinnad och hånfull parodi på den israeliska nationalhymnen Hatikvah (Hoppet) och visar bland annat hur judar föses ombord på skepp till Ryssland och Tyskland av maskerade Hamas-krigare. På marken ligger döda israeliska soldater.

På filmen kan man också se hur det fåtal judar som fortfarande ber vid Västra tempelmuren i Jerusalem jagas iväg och hur en israelisk flagga bränns på Tempelberget, där palestinaarabiska soldater håller vakt för att hindra judar från att ta sig upp på berget där det enligt palestinaarabisk historierevisionism aldrig funnits något tempel utan endast islamiska moskéer. Muren ersätts av ”Mughrabi Quarter”.

imagesLM4TLJ41 Medlemmar i de maskerade Al Qassam-brigaderna.

Här en israelisk kommentar från The Algemeiner till videon:

http://www.algemeiner.com/2014/05/06/for-israel-independence-day-hamas-hatikvah-parody-video-shows-jews-forced-onto-ships-to-germany-video/

Så kan det se ut när hat, illvilja, avund och missunnsamhet tar över det politiska engagemanget. Nu kan man visserligen hävda att Hamas-videon är uttryck för helt orealistiska förhoppningar, då Al Qassam på intet sätt kan mäta sig med Israels formidabla försvarsstyrkor (IDF), men den ger förvisso uttryck för Hamas oföränderliga syn som anger att Israel måste utplånas från jordens yta.

untitled Kvinnorna spelar en stor roll i IDF.

Samma Hamas, som kontrollerar Gaza-remsan, skrev nyligen under ett vänskaps- och samarbetsfördrag med den Palestinska myndigheten (PA) och Fatah som styr på den så kallade Västbanken (Judéen och Samarien), en händelse som effektivt satte stopp för alla förhoppningar om en överenskommelse mellan Israel och PA.

Envar som är vid någorlunda sunda vätskor som ser den här videon inser genast att Israel inte kan släppa på vaksamheten en sekund visavi de palestinaarabiska grupperingarna, vilkas barn från spädaste ålder får lära sig hata judar. Inför detta tiger omvärlden i stort sett still.

images8E7IH97M