Posted tagged ‘naturens urkrafter’

Om du behöver

6 oktober, 2014

untitled

Kan inte neka till, min vän
att kärlek, ömhet och omtanke
hemsöker mitt arma hjärta än.

Trots att tid och rum skilt oss åt
och vatten flutit under broarna
är det inget jag kan göra något åt.

Visst, jag har förnekat och förbannat
och mycket annat ävenledes
och kanske jag kunde önska annat.

Man kan väl värja sig en tid och fundera
men inför naturens urkrafter kan man
till slut blott kapitulera – och salutera!

Lev nu ditt liv och bida din tid framöver
ta hand om dig själv om du vill
du vet var din vän finns om du behöver.