Posted tagged ‘ömhet’

Tvivelaktig poesi (om ömhet och värme)

9 februari, 2015

images2JLNSA5O

Borde kanske
sluta skriva
tvivelaktig poesi

om vad som
rör sig i mitt
arma hjärta.

Men hur ska jag
annars få utlopp
för det jag känner?

Sanningen är ju
att jag tänker på dig
varje dag

och det händer även
att jag drömmer om dig
på natten.

Den ömhet och värme
jag känner är nog
ett Guds mirakel.

Så förlåt ännu
ett diktförsök
nu, min vän!

Det vore kanske
rentav tragiskt om jag inte
mådde så pass bra

och välkomnade
varje dag med hopp
och tillförsikt!

 

 

Om du behöver

6 oktober, 2014

untitled

Kan inte neka till, min vän
att kärlek, ömhet och omtanke
hemsöker mitt arma hjärta än.

Trots att tid och rum skilt oss åt
och vatten flutit under broarna
är det inget jag kan göra något åt.

Visst, jag har förnekat och förbannat
och mycket annat ävenledes
och kanske jag kunde önska annat.

Man kan väl värja sig en tid och fundera
men inför naturens urkrafter kan man
till slut blott kapitulera – och salutera!

Lev nu ditt liv och bida din tid framöver
ta hand om dig själv om du vill
du vet var din vän finns om du behöver.