Posted tagged ‘positiva nyheter från Israel’

Araber och ultraortodoxa integreras i Israels high-tech-sektor

20 februari, 2014

untitled Israels high-tech-sektor ligger i framkant.

När jag skriver om Israel på min blogg handlar det ofta om Israels utsatta läge och problem med länder och grupperingar som vill den demokratiska judiska staten illa. Det är i mina ögon helt nödvändigt att sådant, som i regel uppmärksammas blott marginellt i vårt land där israelfientligheten är betydande, lyfts fram.

I Israel händer dock och dessbättre oerhört mycket positivt. Detta har icke minst webbsajten Från den ljusa sidan, som produceras av Sionistiska Federationen i Sverige, tagit fasta på genom att återge positiva nyheter från Israel. Jag tänkte i det här blogginlägget belysa viktiga integrationsåtgärder som omfattar två grupper vilka traditionellt har svårt att få fotfäste på den israeliska arbetsmarknaden: israeliska araber och ultraortodoxa judar.

Länk till Från den ljusa sidan här:

http://www.zionit.se/wp-content/themes/zionit/ljusasidan/2013/2013_2.pdf

Alltfler Israel-araber finner i dag en sysselsättning inom den israeliska högteknologin – som tillhör världens ledande high-tech-sektorer – tack vare Ma-antech, ett konglomerat som består av 42 företag inom högteknologin som sponsras av Israels president Shimon Peres och aktivt stödjer denna process.

Konglomeratet erbjuder bland annat israelaraberna utbildning inom den högteknologiska sektorn. Enligt Gai Hetzroni, VD för Ma-antech, har nämnda initiativ lett till att 800 fler araber arbetar inom Israels high-tech-sektor jämfört med 2011. Israels regering uppmuntrar detta genom att erbjuda stipendier till arabiska studenter och skattelättnader till företag som flyttar över sin verksamhet till israeliskarabiska samhällen. Stöd utgår även till arabiska entreprenörer i Israel.

imagesYXCAZ4NTHundratals ultraortodoxa judar har fått jobb inom högteknologin.

En annan gruppering som haft svårigheter att integreras på den israeliska arbetsmarknaden är ultraortodoxa judar. I syfte att råda bot på detta har nyligen startats ett sekulärt-ortodoxt samverkansföretag inom högteknologisektorn. Detta har initierats av den sociale entreprenören Avigdor Rabinovich och high-tech-managern Guy Katzovich, något som lett till att omkring 400 ultraortodoxa hittills fått jobb inom området.

Det uppges att många fler ultraortdoxa judar vill ha arbete, men den här gruppen ställs ofta inför olika typer av hinder och fördomar. Initiativet förmedlar mer direkta kontakter mellan arbetssökande och företag, vilket stärker integrationen av ultraortodoxt troende judar i det moderna israeliska samhället. Dessutom kan det resultera i att den israeliska bruttonationalprodukten (BNP) ökar med flera miljarder shekel.

Den ljusa sidan med sina positiva nyheter från Israel fyller en viktig funktion i ett land, där det mesta som handlar om Israel framställs i negativ dager. Här bör Svenska kyrkan i hög grad ta åt sig och göra bättring. Folkpartistiske riksdagsmannen Fredrik Malm skriver bra i Kyrkans Tidning om kyrkans antiisraeliska policy i allmänhet och kampanjen mot apelsiner producerade av Israel i synnerhet:

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kristendomen-snart-ett-randfenomen

imagesI4G8UMJV Svenska kyrkan skämmer ut sig genom sin israelfientlighet.

Den alltmer urartade Svenska kyrkan bidrar, menar Malm, icke minst till att det byggs barriärer mellan judar och kristna.