Posted tagged ‘robotkrisen’

SS-män hjälpte Castro på Kuba

25 oktober, 2012

 Castro tvekade inte att anlita SS-män.

Enligt nyligen offentliggjorda dokument som publicerats i den tyska tidningen Die Welt använde sig Kubas revolutionäre ledare Fidél Castro av avdankade tyska SS-män i syfte att utbilda sin krigsmakt. Dokumenten har frisläppts av den tyska underrättelse- och säkerhetstjänsten Bundesnachrichtendienst sedan den 50-åriga sekretessen hävts.

Dokumenten offentliggjordes några dagar efter det att den amerikanska underrättelseorganisationen CIA släppt dokument från dåvarande amerikanske justitieministern Robert F. Kennedy rörande en maffiaplan att mörda Fidél Castro samt Kennedys tankar om robotkrisen på Kuba.

Enligt det nu tillgängliga materialet rekryterade Castro-regimen forna SS-soldater med hemvist i Östtyskland för att dessa skulle träna hans krigsmakt. Detta skedde mitt under den kubanska robotkrisen 1962, då sovjetiska kärnvapenmissiler stationerade på Kuba hotade världsfreden. Castro skall inbjudit fyra gamla SS-soldater till Havanna och erbjöd dem en lön som var fyra gånger så hög som den de normalt kunde räkna med för militär anställning. Två av männen accepterade erbjudandet.

Tyskarna hade tjänstgjort i Waffen-SS, en militär styrka som var separarerad från den tyska reguljära armén och som räknades som nazistpartiet NSDAPs militära gren. Den kubanske diktatorns intresse för forna nazisoldater inskränkte sig emellertid inte till SS-män – han sökte även rekrytera tyska fallskärmsjägare och teknisk expertis.

Soldater i Waffen-SS.

Bodo Hechelhammer, chef för historiska efterforskningar vid Bundesnachrichtendienst (BND), gör följande analys:

Uppenbarligen hyste den kubanska revolutionära krigsmakten ingen rädsla för att ha personlig kontakt med sådana som associerades med nazismen så länge dessa fyllde sina syften.

Die Welt avslöjar även att Fidél Castro hade kontakt  med två tyska mellanhänder vilka hade förbindelser med extremhögern i ett försök att köpa 4000 belgisktillverkade vapen. Enligt BNDs undersökning strävade Castro genom de tyska kontakterna efter att bli mer oberoende av det militära stödet från Sovjetunionen.