Posted tagged ‘Rudolf Steiner’

Mardrömmen som kan bli sann: MP i regeringen

18 april, 2014

_2BE3296_MP MP-språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson (under banderollen) under Prideparaden i Stockholm. De här figurerna kommer vi sannolikt att få se som statsråd efter valet den 14 september.

JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet) gjorde 2012 en undersökning om svenska journalisters partisympatier. Enligt undersökningen var Miljöpartiet (MP) det i särklass mest populära partiet.

JMGs studie visade att 41 procent av svenska journalister sympatiserade med eller var medlemmar i Miljöpartiet. Långt efter kom Vänsterpartiet med 15 procent, Socialdemokraterna 14 procent, Moderaterna 14 procent, Folkpartiet 7 procent, Centerpartiet 4 procent samt Kristdemokraterna 2 procent.

Impopuläraste partier var Feministiskt initiativ samt Sverigedemokraterna med endast 1 procent..

Det överväldigande MP-stödet i journalistkåren resulterar enligt Kent Asp, professor vid JMG, i att Miljöpartiet i realiteten har en ”gräddfil” i medierna:

 Miljöpartiet granskas inte lika tufft som andra partier. De befinner sig på sätt och vis i en fredad zon när det gäller bevakningen av politik.

Störst var MP-stödet på Sveriges Radio (SR) med 54 procent medan det på Sveriges Television (SVT) uppgick till 52 procent och bland dagspressens journalister till ”bara” 40 procent”.

untitled Enligt professor Kent Asp befinner sig MP i en ”fredad zon” när det gäller medias bevakning av politik.

SR:s VD Mats Svegfors valde, föga oväntat, på sedvanligt snorkigt sätt att avfärda JMG:s studie med att andelen journalister som inte svarat på studieenkäten var hög. Frågan är hur han då förklarar den dokumenterat bristande hårdbevakningen av MP i våra medier.

Av en SIFO-undersökning nyligen framgår, att det inte förekommer en enda kritisk artikel om Miljöpartiet i våra sex största medier under den tid undersökningen omfattar. Enligt samma undersökning är medierna mera kritiska gentemot regeringsalliansen än den rödgröna oppositionen.   

Mer om SIFOs rön här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=5830840

 I mitten av april råkade Miljöpartiet dock i visst blåsväder på grund av att partiet farit med osanning om sina verkliga åsikter i en fråga. Språkröret Åsa Romson hävdade i en intervju i Sveriges Radio den 15 april: ”Den som är ansvarig för en blogg kan inte vara anonym.”    Därefter förnekades från MP-håll att partiet vill förbjuda anonyma bloggar och man talade om ”missförstånd” och ”otydlighet”. Nu råkade dock SR ha en kopia av MP:s ursprungliga förslag i ämnet där det krävs ”en tydligt ansvarig person eller organisation bakom en sida.”  

Frågan är om turbulensen kring MP-åsikterna om anonyma bloggar är ett trendbrott när det gäller medias gullande med partiet eller bara en enstaka avvikelse.

En  debattör som tydligt anser att svenska medier måste skärpa sig när det gäller bevakningen av MP är den konservativa skribenten Marika Formgren, som i ett inlägg i SVT Debatt den 16 april skriver: ”Journalisterna måste sluta smöra för MP”. Formgren var tidigare ledarskribent på Östgöta Correspondenten men valde att säga upp sig, då hennes åsikter om invandring och feminism inte accepterades av tidningsledningen.

imagesMarika Formgren uppmanar media att sluta smöra för MP.

Í debattartikeln skriver Marika Formgren:   

För mig är Miljöpartiets politik samt den svenska journalistkårens vägran att kritiskt granska MP, starka symboler för denna perverterade ’liberalism’.

Hela artikeln kan läsas via denna länk:

http://debatt.svt.se/2014/04/16/journalisterna-maste-sluta-smora-for-miljopartiet/

Den sverigedemokratiske bloggaren Robert Stenkvist uppmärksammade smörandet för MP och dess representanter redan tidigt under valåret 2010. I ett inlägg på Robsten blog den 14 februari 2010 nagelfar bloggaren en av våra största drakars behandling av dåvarande MP-språkröret Maria Wetterstrand.

Robsten citerar Dagens Nyheter enligt följande: ”Alla framgångsrika politiker är förutsägbara, så också Maria Wetterstrand. Alltid påläst, alltid seriös, alltid trevlig, alltid engagerad. Man vet vad man får, och det är inte populism eller trams. Kravmärkt rakt igenom.”    Blogginlägget via denna länk.

http://robsten.blogspot.se/2010/02/makalost-gullande-med-wetterstrand.html

Det är lätt att få kväljningar när man tar del av dylik infantil underdånighet på nyhetsplats i en av Sveriges största tidningar. När Robsten i sin bloggtext skriver att ”Det här blir nästan svårsmält” tar han sannerligen till i underkant.    Bloggaren beskriver vidare hur Wetterstrand, trots en undermålig insats i en partiledardebatt i Agenda, inte mötte ens embryot till kritik i media. Som vanligt var det silkesvantarna på från MP-vänliga media.

 Inom Miljöpartiet finns en påtaglig faiblesse för märkliga läror och teorier. Talrika MPare sympatiserar med eller är anslutna till antroposofrörelsen med högkvarter i Järna i Södertälje kommun. Antroposofin är en ursprungligen teosofisk så kallad andevetenskap som grundades av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925).

Den har en helhetssyn på tillvaron som omfattar såväl det andliga som det materiella och har gjort sig känd för bland annat egenartade former av pedagogik och arkitektur. Antroposoferna motsätter sig vaccinering av ideologiska skäl. En av MPs mer framträdande antroposofer är riksdagsman Mats Pertoft, tidigare partiets gruppledare i kommunfullmäktige i Södertälje.

imagesGVB20IRJMP-ideologen Rudolf Steiner.

En konspirationsteori som särskilt omhuldas inom MP är idén om så kallade chemtrails. Den går ut på att flygplan medvetet släpper ut farliga metaller och kanske även virus i syfte att förstöra naturen och människorna. Uppdragsgivare förklaras vara exempelvis USA och Ryssland.

MP-riksdagsmannen Jan Lindholm beställde för något år sedan en undersökning av Riksdagens utredningstjänst (RUT) som skulle klargöra om chemtrails verkligen existerar. Undersökningen, givetvis betalad av skattebetalarna, kom fram till att de vita spår vi kan se i skyn som flygplanen lämnar efter sig består av vattenånga.

”Jag är en nyfiken person”, förklarade Lindholm när Nyheter 24 frågade honom om saken. Länk här:

http://nyheter24.se/nyheter/politik/766889-mp-riksdagsledamot-bestallde-utredning-om-chemtrails

untitled Jan Lindholm (MP): nyfiken på chemtrails.

Tidigare har MPs gruppledare i Vingåker i Södermanland, Pernilla Hagberg, väckt uppmärksamhet genom att ingående redogöra för hur de ondskefulla stormakterna försöker förgöra mänskligheten genom chemtrails.

Det är nu bara fyra månader kvar till valet. Att vi kommer att få se ett regeringsskifte förefaller högst troligt. Det innebär att vi med största sannolikhet kommer att få se mardrömmen om Sveriges mest extrema och farliga parti i regeringsställning förverkligad.

Ett parti som vill skrota alla former av effektiv energi till förmån för flummeri med sol- och vindkraft. Som vill ha i princip helt fri invandring. Som vill avrusta vårt militära försvar till förmån för ett så kallat ickevålds-försvar. Som vill drastiskt höja bensinpriserna och därmed se till att landbygden helt avfolkas. Som omhuldar sinnessvaga konspirationsteorier. Som vill förvandla hela Sverige till ett gigantiskt Skansen där alla dansar snoa och bär knätofs.

Det sistnämnda är naturligtvis en viss överdrift, men ni förstår säkert andemeningen: Miljöpartiet är ett samhällsvådligt extremistparti utan motstycke i svensk politik. Om MP får något påtagligt inflytande i svensk regeringspolitik kommer det att bli början till slutet för Sverige som vi känner det.

imagesVH6DFNSD Peter Eriksson (MP) blev ”glad och stolt” då maktens centrum i Sverige överfördes från Stockholm till Bryssel.

När det gäller EU-frågan har MP slutligen utvecklats från att ha varit emfatiskt anti-EU till att bli vad som kan kallas måttfullt pro-EU. När Sveriges riksdag den 24 november 2010 beslutade om att skriva in EU-stadgan i den svenska grundlagen förklarade sig MP-språkröret Peter Eriksson vara ”glad och stolt” över beslutet.

MP representeras i dag i Bryssel och Strasbourg av den fanatiske förbundsivraren Carl Schlyter samt Isabella Lövin. Toppkandidater i det kommande EP-valet är förra språkröret Peter Eriksson och Lövin.

 

 

 

Tankar om en partiledardebatt: vår nationalmasochistiska flyktingpolitik

7 oktober, 2013

2287072_520_292Statsministern och hans trolige efterträdare.

Jag erkänner gärna att jag inte såg hela partiledardebatten i STV i går. Jag är för tillfället inte vid optimal vigör och det kändes roligare att titta på ”Morden i Midsomer” på TV8. Men jag slog över i några reklampauser och detta, tillsammans med vad jag inhämtat från andra håll, tycker jag räcker för att jag skall kunna avge ett låt vara skissartat omdöme.

I en debattsekvens jag såg påtalade SDs Jimmie Åkesson det orimliga i regeringens flyktkingpolitik avseende Syrien, där alla som har tillräckligt gott om pengar för att betala smugglarligor och på så sätt ta sig innanför Sveriges gränser begåvas med permanent uppehållstillstånd. Denna katastrofpolitik missgynnar Syriens verkligt utsatta och göder, som Åkesson påpekade, den organiserade smugglingsindustrin samtidigt som den tär på våra redan hårt ansträngda resurser.

Dessa kalla fakta viftade Jan Björklund (FP) bort med att en miljon svenskar emigrerade till USA på 1800-talet. En utvandrarström från Sverige för mer än 100 år sedan används alltså som argument för att vårt land nu som en naturnödvändighet måste ta emot hundratusentals välbeställda syrier. Och det räcker givetvis icke med att ge dessa tillfälligt uppehållstillstånd – nej, permanent skall det vara! De verkligt utsatta i flyktinglägren i Syriens närområde ger vår humanitära regering en spottstyver, om ens det.

TT194031_jpg_817107v530x800Alliansregeringen ger knappt en spottstyver till de verkligt hjälpbehövande i Syriens närområde.

Att det skall vara så svårt att fatta att en regerings första, kanske rentav enda, uppgift är att gynna det egna landets och dess invånares intressen. Alliansregeringen bedriver en nationalmasochistisk flykting- och immigrationspolitik som urholkar vårt lands resurser och välfärd. I stället för att ge plats åt personer som klassificeras som flyktingar enligt FNs konventioner importerar den otaliga människor vars nationella tillhörighet egentligen är omöjlig att kontrollera.

Åkesson begränsade sig i debatten dock inte enbart till immigrationspolitiken, där SD redan har den omvittnat högsta trovärdigheten av alla partier. Han visade att SD har en heltäckande politik omfattande bland annat engagemang för en levande landsbygd, skärpt kriminalpolitik och omtanke om deltidsanställda kvinnor i den offentliga sektorn.

Jimmie Åkessons debattinsats verkar ha nått avsedd effekt. I en webbundersökning arrangerad av Dagens Nyheter med frågan ”Vem gjorde bäst i från sig i partiledardebatten?” vann Åkesson klart med 40 procent jämfört med Reinfeldts 24. Jonas Sjöstedt (V) landade på 12 procent och Stefan Löfven (S) på 11. Det var nog inte många champagnekorkar som smällde på DNs webbredaktion efter det resultatet…

secondColumnJimmie Åkesson (SD): bäst enligt DNs webbmätning.

Klart sämst i DN-undersökningen var Miljöpartiets Åsa Romson med tre procent, något som förhoppningsvis visar att stödet för detta vidskepliga svammelparti med inslag av andeskådande enligt Rudolf Steiners modell, shariatänkande enligt Mehmet Kaplan och klimatalarmism som går på tvärs mot de senaste vetenskapliga rönen i bästa fall kan vara på tillbakagång.

Jag gör mig dock inga stora förhoppningar – vissa människor lär ju vilja bli bedragna.

Läser i dagens tidningar att Fredrik Reinfeldt anses ha gått segrande fram i den interna debatten mot sossarnas statsministerkandidat Stefan Löfven. Må så vara. Men hur svårt kan det vara att ”vinna” en debatt mot en av de tråkigaste debattörer som svensk politik inte sett maken till i mannaminne?

Nej, broder Reinfeldts ”seger” kommer knappast att ge alliansen fortsatt regeringsinnehav efter valet om knappt ett år. Inte med en ballast som Centerpartiet, som har en om möjligt ännu mer orealistisk immigrationspolitik än MP och inom vilket månggifte med nöd och näppe hamnade utanför partiprogrammet.

Swedes-Don-Hijab-to-Support-MuslimsÅsa Romson (till höger) förefaller omedveten om att slöjan är avsedd täcka håret.

Allt i allt bidrog partiledardebatten till att några av livsandarna har börjat återvända till min bräckliga lekamen. Om bara min högra testikel återgår till normal storlek i takt med att antibiotikakuren tar skruv är jag snart med på banan igen!