Posted tagged ‘Sebastian Pinera’

Pennan mäktigare än svärdet

14 april, 2011

http://www.breitbart.tv/president-of-czech-republic-steals-pen-during-signing-ceremony/

Innehållet i länken ovan visar hur Republiken Tjeckiens president Valclav Klaus stoppar på sig en penna i samband med det officiella undertecknandet av ett avtal med Chile tillsammans med detta lands president Sebastian Pinera. Händelsen inträffade under Klaus besök i Latinamerika nyligen.

Valclav Klaus gillar inte bara pennor utan också öl.

Filmsnutten visar hur Klaus efter undertecknandet studerar pennan – som skall ha varit besatt med halvädelstenar – noga och därefter fattar den i sin högra hand innan han slutligen stoppar den på sig. I en kommentar efteråt förklarar Klaus att det här är något som alla ägnar sig åt och att han hemma har ett flertal pennor som använts vid olika undertecknandeceremonier.

Den tjeckiske presidentens tilltag ger onekligen en ny dimension åt tesen ”Pennan är mäktigare än svärdet”.

Vaclav Klaus (född 1941) efterträdde 2003 Vaclav Havel och blev därmed Republiken Tjeckiens andre president. Han omvaldes på sin post 2008. När Lissabonfördraget skulle ratificeras hösten 2009 gjorde sig Klaus känd genom att förhala godkännandet ända tills konstitutionsdomstolen för andra gången hävdade att fördraget inte var grundlagsstridigt.

Ekonomiexperten Vaclav Klaus är känd för att vara såväl EU-kritiker som kritiker av den etablerade klimatpolitiken.