Posted tagged ‘Sentio’

Media mörkar när SD går fram

5 september, 2011

I Sentios opinionsmätning 8-21 augusti noteras Sverigedemokraterna för 7,1 procents väljarsympatier. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma instituts närmast föregående mätning.

I Synovates mätning någon vecka tidigare kom SD bara upp i 2,9 procent, vilket fick åtskilliga mer eller mindre skadeglada bedömare att börja tala om en senkommen ”Norge-effekt”; någon sådan har ju icke noterats i någon annan mätning. Det blev relativt stora rubriker i anledning av den påstådda kräftgången.

Nu när SD återigen går framåt och blir riksdagens fjärde största parti med 0,6 procentenheter till godo på Folkpartiet samt (givetvis) vågmästare i riksdagen lyser de svarta rubrikerna med sin frånvaro. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: media mörkar när SD går fram men tar fram sensationsrubrikerna när det blir tvärtom. Detta är ett så vanligt fenomen att det är lönöst att längre bli förvånad.

Med tanke på att SD:s framgång hos Sentio utan tvivel är denna mätnings stora nyhet måste man dock konstatera att medierna – än en gång – misslyckats med att göra sitt jobb. Man skulle kunna säga att professionalismen minskar i takt med att SD-sympatierna ökar.

I övrigt finns inga sensationer att notera i Sentio-mätningen. Socialdemokraterna går neråt med 0,6 procentenheter jämfört med senaste mätningen men förblir största partiet – Moderaterna hack i häl med 32,o procent, en marginell uppgång. Vänsterpartiet står och stampar på 4,8 procent.

Skillnaden mellan blocken är närmast obefinlig: den rödgröna oppositionen noterar 45,9 procent hos Sentio mot 45,8 för alliansregeringen. Övriga partier får 1,2 procent. I praktiken är dock de rödgrönas övertag större än så, eftersom KD återigen hamnar under fyraprocentsspärren med 3,2 procent.

Romson/Fridolin-effekten tycks ha uteblivit för MP. Trots, eller kanske tack vare, ivrigt bögflaggande.

Gällande Miljöpartiet kan noteras att man går tillbaka med 0,4 procentenheter jämfört med Sentios förra mätning och får 8,0 procent. Någon Fridolin/Romson-effekt kan alltså  inte förmärkas.

Den verkligt intressanta frågan i anledning av de två senaste opinionsmätningarna är hur Synovate lyckades manipulera resultatet till SDs nackdel så till den milda grad.