Posted tagged ‘sex’

Om islam och våldtäkter: vilka är det som är okunniga?

11 januari, 2014
  • untitled Richard Jomshof om våldtäkter och islam.

Det finns få ledande sverigedemokrater jag uppskattar så mycket som Richard Jomshof. Han är alltid tydlig med sina åsikter och har för vana att  framföra dem på ett både vältaligt och pedagogiskt sätt, något som naturligtvis anstår en före detta lärare. Som nu i debatten om islam och våldtäkter.

Debatten i fråga sparkades igång av Michael Hess, vice ordförande i SD Karlskrona där även Richard Jomshof är bosatt. Hess skrev på Facebook att ”våldtäkt är uttryck för islamisk kultur”. Därefter gick Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund ut i ett välment men kanske inte helt stringent försök att dels försvara, dels släta över Hess kommentar.

Läser nu att båda polisanmälts, vilket är vad man kan vänta i dagens debattklimat där all kritik mot islam av de politiskt korrekta bland oss avfärdas som otillåten ”islamofobi” eller ”hets mot folkgrupp”.

Richard Jomshof hymlar inte med var han står. Han tar partikamraten Hess i försvar och citeras i Blekinge Läns Tidning: ”Våldtäkt är ett uttryck för islamisk kultur.” Jomshof har även uttryckt att han inte ser något fel i Michael Hess inlägg. Det hedrar Richard att han på detta sätt säger sanningen, ty det är inte särdeles svårt att belägga att våldtäkt är något som står väl i samklang med islam.

Det mest intelligenta som skrivits i den här frågan står, så vitt jag kan bedöma, Nima Gholam Ali Pour för i ett inlägg på sin blogg den 8 januari:

http://nimatown.blogspot.se/2014/01/detta-star-i-koranen-om-valdtakt.html?showComment=1389253571622

Nima, en avhoppad Malmö-sosse som gått över till Sverigedemokraterna, slår inledningsvis fast:

Självfallet så rättfärdigar koranen våldtäkt eftersom den är författad av en arabisk krigsherre från 600-talet.

untitled Nima Gholam Ali Pour bloggar om våldtäkter och islam.

Med tanke på detta faktum, anser Nima, kan man inte vänta sig särskilt mycket när det gäller synen på kvinnor. Dessa betraktas i Koranen mer som ägodelar till mannen än som självständiga människor med egen fri vilja. Nima citerar sura 23 verserna 1-6:

Det skall gå de troende väl i händer, de som ber med ödmjukt sinne, som drar sig undan när de hör lättsinnigt tal, som gör en insats för hjälpen till de behövande, som håller sina begär i styr /och inte ger fritt utlopp åt sin lust/ med någon annan än sina hustrur eller dem som de rätmätigt besitter – inget klander kan då riktas mot dem.

I sura 4 vers 24 läser vi:

Ni får inte närma er gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter – detta är vad Gud föreskriver för er.

Nyckelmeningen här är: ”rättmätigt besitter”. När det gäller att ta ställning till dessa koranpassager, menar Nima Gholam Ali Pour, har man två möjligheter: ”Antingen så tror man att slaveriet i arabvärlden var något positivt och att slavarna underkastade sig sexuell förnedring frivilligt, eller så förstår man att dessa slavar blev våldtagna och att koranen rättfärdigar sådana våldtäkter.”

Nima anser vidare att det ”är bara löjligt” att försöka följa ”denna ökenmanual /Koranen/ år 2014”. Få muslimer följer den i dag, skriver Nima, och om man vill låta Koranen vara ens rättesnöre i dag så måste man tolka den på olika sätt.: ”De islamister som våldtar i dag i Syrien, Iran och Egypten gör det för att de är störda människor. Sedan har de möjligheten att rättfärdiga sina handlingar med hjälp av koranen, men de skulle nog ändå skada människor om koranen inte fanns. En jihadist är vanligen en mycket störd människa.”

Det Nima Gholam Ali Pour här skriver om islamister skulle lika gärna kunna sägas om dagens våldsbenägna nazister och kommunister. Det vill säga personer som gillar att slåss, misshandla folk och förstöra andras egendom och som i nazistisk eller kommunistisk ideologi kan rättfärdiga sitt handlande. Kanske är det denna gemenskap som gör att det från vänsterhåll sällan eller aldrig hörs någon kritik mot islam 0ch/eller islamismen?

untitled Jan Hjärpe: ”islamolog” med bristfälliga korankunskaper.

Nima går i sitt blogginlägg hårt åt den numera pensionerade (han tituleras professor emeritus) så kallade islamologen Jan Hjärpe, född 1942, som aldrig någonsin hörts yttra ett enda kritiskt ord mot vare sig islam eller islamism/jihadism. Hjärpe var en av dem som uttalade sitt fördömande mot påpekandena om våldtäkt som en del av den islamska kulturen. ”Det står inget sådant i Koranen”, påstod Hjärpe. ”Det är en myt, närmast som en fabel som uppstod på medeltiden.” Hjärpe hade, som vi sett, fel i detta. Koranen innehåller verkligen passager som kan tolkas som att våldtäkt är okay.

Hur några i Sverige verksamma imamer ser på kvinnor och sex framgår i denna video:

http://www.youtube.com/watch?v=Wc4i9vHZ8rk&utm_content=buffer374d2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Nima Gholam Ali Pour skriver så om Hjärpe: ”Antingen så har Jan Hjärpe inte läst koranen eller så förnekar han att det förekom sexuell exploatering inom slaveriet.”

Jan Hjärpe är ett fall för sig. När rättegången som slutade med att den grove antisemiten Ahmed Rami och hans Radio Islam dömdes till fängelse för hets mot folkgrupp  hölls 1989, ställde Hjärpe upp som försvarsvittne. Han hade givetvis bara positiva saker att säga om Rami och islam och ingenting alls till övers för Israel och judendomen.

En pärla från Hjärpes mun under rättegången: ”Det är tveklöst så, att sionistiska grupper, och även Israels regering, har exploaterat Holocaust.”

imagesEGTM7DR1 Antisemiten Ahmed Rami i Radio Islam.

Här en länk till fler remarkabla yttranden från Hjärpes sida:

http://sv.wikiquote.org/wiki/Jan_Hj%C3%A4rpe

Nima anser att det är viktigt att i diskussionen ej förneka det som faktiskt står i koranen, vilket är svårt att inte hålla med om. Koranens innehåll skall enligt muslimsk tradition ha uppenbarats till Muhammed av en Guds ängel, men då profeten själv var analfabet var det andra som fick skriva ner uppenbarelserna. Muhammed var en krigsherre som föredrog att sprida sin religion med blod och svärd, så det måste nog anses vara naturligt att koranens innehåll är därefter.

Att den muslim som tog kvinnor, gifta eller ogifta sådana, som krigsbyte också skulle ha rätt att ha sexuellt umgänge med dem, med eller mot deras vilja, var för Muhammed en självklarhet. Därav de suratexter som hänvisats till ovan. Nima Gholam Ali Pour skriver:

Vi kan inte ändra vår syn på våldtäkt här i Sverige och säga att våldtäkt av slavar är inte riktig våldtäkt bara för att koranen rättfärdigar våldtäkt av slavar. Detta är viktigt med tanke på hur människohandel är fortfarande ett stort problem i dag.

Ledande politiker såsom statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och socialminister Göran Hägglund (KD) har funnit SD-uttalandena om våldtäkt som en del av islamsk kultur som så anmärkningsvärda, att de känt sig nödgade att ge sig in i diskussionen.

Vad Reinfeldt har att säga kan vi lätt gissa oss till. Närhelst han ombeds yttra sig om SD säger han något om ”vi och dom” – det är som att trycka på en knapp: ”Det är ett exempel på det vi-och-dom-tänkande som präglar väldigt mycket av SD:s retorik.” Hägglund: ”Det bottnar i okunskap…”

Som vi sett ovan är dock så inte fallet – SD Karlskronas Michael Hess hade helt rätt från början. Det är tvärtom KD-ledaren som inte vet vad han pratar om. Så vilka är det egentligen som är okunniga?

gustave_dore Gustave Doré: ”Muhammed i helvetet”.

FP med Sheldon Cooper som förebild

16 november, 2013

sheldon-cooperFolkpartiets nya förebild: dr. Sheldon Cooper.

http://www.expressen.se/nyheter/folkpartiet-foreslar-lag-om-samtycke/

Folkpartiets landsmöte beslutade  i dag att det skall krävas samtycke från alla parter som är inblandade i en sexualakt. Sammanfattningsvis föreslår partiet att den nuvarande lagen skall ändras så att bevis skall kunna företes för att de inblandade sagt ja, inte som i dag att det skall krävas bevisning för att någon sagt nej.

Hur ett sådant bevis för ja till deltagande i sexakt skall kunna produceras framgår inte. Kanske kunde staten skicka ut avtalsformulär till alla medborgare och nyanlända, formulär som skrivs under innan sexet påbörjas. Givetvis måste underskrivet formulär i sådant fall sedan vidimeras av någon utomstående för att det skall kunna hålla vid en eventuell laglig prövning.

untitled

Innan alla övliga procedurer avverkats är det givetvis möjligt att sexlusten avtagit markant, något som förstås minskar risken för oegentligheter i sammanhanget. Kanske är det just detta som är meningen med det folkpartistiska förslaget?

Mig förefaller det som om folkpartísterna tittat för mycket på den amerikanska komediserien Big Bang Theory. Rollkaraktären doktor Sheldon Cooper, spelad av Jim Parsons, är ett vetenskapligt geni men lider av ett svårartat kontrollbehov samt okänslighet inför mänskliga reaktioner och har för (o)vana att be sina vänner att skriva under kontrakt för allt möjligt.

imagesCAKWBXH9Birgitta Ohlsson: ”Samtycke är sexigt”. Bazinga!

Knappast dock när det gäller sexuella förhållanden, eftersom detta slags mänskligt umgänge är alldeles för personligt och ohygieniskt för honom.

EU-minister Birigitta Ohlsson menar enligt ett citat i Expressen (länk ovan) på sedvanligt floskulöst politikervis för sin del att ”samtycke är sexigt”.

Om Shelly hade kläckt ur sig ett sådant yttrande hade han med all säkerhet utbrustit i sin patenterade fras ”BAZINGA!”.

Stoppa pressarna: Såg nyss på Twitter att integrationsminister Ullenhag peppade landsmötesdeltagarna så: ”Den som är för jämställdhet skall rösta på Folkpartiet!” (Allvarligt talat: kan en politiker över huvud taget få ur sig något mer utvattnat?).

Banan- och gurkförbud för muslimska kvinnor

13 december, 2011

http://europenews.dk/en/node/50488

En fatwa – det vill säga ett auktoritativt muslimskt påbud – som förbjuder muslimska kvinnor att vidröra bananer, gurkor och annan sorts penisformad mat – som skall ha utformats av en muslimsk prästman i Europa har under senare tid valsat runt i västliga media.

 Eggande frukt för muslimska kvinnor?

Enligt The Times of India är syftet med det något udda direktivet att hindra muslimska kvinnor från att tänka på sex. Den som utfärdade påbudet rapporteras ha sagt:

Om kvinnor önskar äta dessa matvaror bör en tredje part, företrädesvis en mansperson besläktad med dem såsom far eller make, skära maten i småbitar och servera.

Även morötter och zuccinis erbjuder enligt rapporterna ett likartat hot mot den muslimska kvinnans dygd.

Den påstådda fatwan förekom enligt Fox News  först i den religiösa publikationen el-Senousa. Den 6 december publicerade den oberoende, engelskspråkiga nyhetssajten Bikya Maar en text om påbudet, vars innehåll snabbt har spridit sig i sociala media. Liberala muslimer har varit skarpt kritiska mot den föregivna fatwan.

Det är ännu inte klart om islamska lärde tar seriöst på det anti-falliska påbudet eller om mannen som utfärdat det hade rätt enligt muslimsk sed att göra det. Mannen i fråga har uppgivit sig tillhöra det muslimska prästerskapet och vara bosatt i Europa men har inte uppgivit sitt namn.

 Asra Nomani är inte förvånad över knäppa religiösa regler.

Författarinnan Asra Nomani, som skriver om ämnen relaterade till islam, skrev i The Daily Beast att det är svårt att få den påstådda fatwans autenticitet bekräftad. Hon noterar dock att det inte skulle vara den första absurda religiösa regel hon sett.