Posted tagged ‘svek’

Tolv glömda dygder

28 april, 2014

Det här inlägget handlar om mer eller mindre glömda dygder. En uppförandekod som fortfarande existerade när jag växte upp, även om den bröts mot titt som tätt redan då. Jag tillgodogjorde mig den genom att växa upp i ett harmoniskt hem med goda föräldrar för vilka dessa dygder var självklara. De tjatade inte utan föregick helt enkelt med gott exempel. Om alla följde denna kod skulle tillvaron se väsentligt mycket bättre ut än den gör i dessa yttersta av tider. Jag har medvetet valt att inte sätta någon religiös eller ideologisk beteckning på den eftersom jag anser att den gäller alla.

images Artighet i orientalisk tradition.

Artighet

I min barndom var det självklart att vi barn skulle vara artiga mot och respektera äldre människor inklusive lärare, vilka skulle tituleras ”fröken” eller ”magistern”. Om man träffade en äldre människa skulle man ta i hand, bocka/niga och kalla vederbörande ”tant” eller ”farbror”. Barn skulle synas men helst inte höras alltför mycket. Ville man avvika från matbordet frågade man om lov. Gäller naturligtvis inte endast barn utan mänsklig samvaro i allmänhet.

Hederskänsla

Denna dygd skall på inga villkor förväxlas med den auktoritära och kvinnoförtryckande hederskultur som importerats till vårt land från företrädesvis Mellanöstern-regionen och som i upprepade fall lett till brutala mord- och misshandelsfall. Riktig heder innebär att stå för den man är, fullgöra sina plikter och åligganden på ett korrekt sätt och att iakttaga elementär empati gentemot medmänniskorna.

images Kättja eller liderlighet är motsatsen till kyskhet.

Kyskhet

Det mest intima av alla mänskliga områden där våra seder urartat som mest, icke minst bland omogen ungdom, är troligen sexualmoralen. Fram till dess jag växte upp var normen att sexualiteten hörde hemma inom äktenskapet mellan man och hustru. Ett minimikrav var att två människor av motsatt kön bör älska varandra och ha bestämt sig för att leva tillsammans i ett fast förhållande med varandra för att ha sex. Fram till dess var avhållsamhet normen. Om detta skulle tillämpas i dag skulle det revolutionera den mänskliga samlevnaden inklusive familjebildning och barnalstring till det avgjort bättre.

Måttfullhet

Eller ”lagom är bäst” i de allra flesta fall. Om man så vill en typiskt svensk dygd. Inte vräka i sig mat eller bälga i sig så mycket alkohol som möjligt. Inte klä sig alltför uppseendeväckande utan helt, rent och gärna propert. Att vara måttfull betyder att känna sina egna begränsningar och agera därefter. Dock är det tillåtet att slösa med positiva saker som kärlek, omtanke och vänlighet.

Pliktkänsla

Mina föräldrar var noga med att man skulle ”göra rätt för sig”. Det innebar att man skulle sköta sitt arbete på ett så samvetsgrant sätt som möjligt och även i övrigt ta ansvar för sitt liv. Hade ett par väl gift sig skulle kontrahenterna hålla fast vid varandra i nöd och lust, särskilt om det fanns barn med i bilden. Skilsmässa var något fruktansvärt och godkändes endast vid fall av otrohet eller om endera parten på annat sätt var fullständigt omöjlig att ha att göra med.

imagesBOTGRZ5Z Ett handslag är en symbol för pålitlighet.

Pålitlighet

En person skall kunna gå att lita på och vara någorlunda förutsebar inom livets alla områden: på arbetsplatsen, i äktenskapet, i relationerna med medmänniskorna. Svek tolereras inte. Ingångna avtal, skrivna som oskrivna, måste obetingat hållas. Upptäcker man ändå att man tagit sig vatten över huvudet skall man rättframt tala om detta så snart som möjligt.

Respekt

Respekt bör visas mot i princip alla människor på grund av det människovärde, som är grundläggande för oss alla. Från konungen och hans familj samt chefen på arbetet till A-lagaren och tiggaren på gatan. Något som dock inte innebär att vi nödvändigtvis instämmer i allt dessa och andra gör och tycker. Oundgängliga är också självrespekt och medvetenhet om ens eget värde; det finns ingen som helst anledning att låta andra behandla en som skit.

Tolerans

Eftersom ingen enda person sitter inne med hela sanningen i alla avseenden är en grundläggande tolerans nödvändig för att samhället skall fungera. Även i de fall jag vet att jag har rätt måste jag respektera att alla ännu inte ”sett ljuset” och visa överseende. Självfallet kan det också vara jag själv som har fel i något avseende. Tolerans innebär däremot inte någon skyldighet att aktivt stödja vilka uppfattningar och vilket levnadssätt som helst.

Uthållighet

Denna dygd förutsätter att man inte ger upp ett projekt alltför lätt av vad slag det vara månde. Man ”sticker” inte så fort det tar emot det allra minsta på den mellanmänskliga samvarons område, eller om det tar emot när det gäller en uppgift man blivit ålagd. Man stålsätter sig och härdar ut i görligaste mån, även om det förvisso kan finnas ”hopplösa” fall då det kanske är bäst att fly hellre än att illa fäkta. Uthållighet är icke minst en dygd i ett äktenskap eller fast partnerrelation: har man dyrt och heligt lovat att älska någon i nöd såväl som lust så gör man också det, såvida det inte är fråga om specialfall såsom otrohet eller själslig/kroppslig grymhet.

untitled

Vänlighet

Att vara vänlig och normalt trevlig mot alla hörde till förr, i synnerhet gentemot äldre människor. I dag är det i många fall norm att vara ”fräck” och ”uppkäftig” och ifrågasätta allting. Detta är förödande för umgängestonen och skapar en olustig atmosfär. En självklarhet är att vara vänlig och förekommande mot personer som gästar ens hem – snorkighet och arrogans i detta sammanhang är eller borde vara en dödssynd, liksom när jag själv gästar andras hem. Man skall inte låta saker som egna besvikelser eller ohälsa gå ut över sina medmänniskor.

Ärlighet

För att förtroende människor emellan skall kunna upprätthållas måste ärlighet tillämpas i alla lägen. Däri ingår, förutom det uppenbara att man inte skall ljuga, att inte glida undan, inte hushålla med sanningen i onödan eller sluta sig som en mussla. Sådant leder lätt till ilska och/eller frustration. Gäller särskilt i intima förhållanden men även i mänskligt umgänge i stort. Så kallade vita lögner kan vara tillåtna i undantagsfall.

Ödmjukhet

Att vara ödmjuk innebar att man inte i alla lägen skall slå på stora trumman för sin egen person. Det innebär inte att man inte skall veta om sina rättigheter eller ha en sund självkänsla, vilket givetvis är av godo. Ödmjukhet innebär också vetskapen om att man inte alltid har rätt om allting. Ingen är ofelbar. I dag har ödmjukhet snarast ersatts av villfarelsen att ”kaxighet” är bra i alla lägen.

Se där några av de dygder och ideal jag bedömer som särskilt viktiga när det gäller det mellanmänskliga umgänget. Jag erkänner gärna att jag förbrutit mig mot flertalet av dessa förhållningsregler vid åtskilliga tillfällen, men det hindrar inte att jag tycker att de är nödvändiga för att samhället skall fungera. Att ett ideal kan tyckas ouppnåeligt innebär inte, att man inte bör sträva i riktning mot det. Siktar man mot trädtopparna når man kanske i alla fall skogsbrynet!

Vi borde ha lärt oss

20 april, 2014

images

Ja, vi borde ha lärt oss
vid det här laget.

Att ett vackert yttre
och ljuv älsklighet

kan maskera tom
likgiltighet och känslokyla.

Att romantik och levande ljus
kan vara en kuliss för svek och elakhet.

Att ett fåraktigt yttre
kan dölja en glupande ulv.

Att ett mindre tilltalande utseende
kan dölja ett hjärta av guld.

Vi borde som sagt ha lärt oss –
men kommer vi nånsin att göra det?

 

Hur hänger jag ihop?

17 september, 2013

Svenska cupen i fotboll Oskarshamns AIK-ÖsterKlackspark.

Undrar ibland
hur jag hänger ihop

Jag är allvarlig
ibland tungsint
men också sorglös

Plikttrogen
men vill ta livet
med en klackspark

Vill ha ordning och reda
löning på freda
men gillar bohemeri

Lagspelare
men samtidigt 
egotrippad individualist

Snar till förlåtelse och försoning
men minns varje oförrätt 
in i minsta grafisk detalj

Religiöst vetande
men ogillar religiösa
lagar och påbud

Snäll intill menlöshet
men min penna är
ibland doppad i gift
är allergisk mot svek

Lugn och samlad utåt
i det inre härjar
passionernas eld

Ogillar partipolitik
intill föraktets gräns
själv aktiv politiker

Blyg och inbunden
men har valt extremt
utåtriktade sysslor

Kan vara förbluffande
okänslig  och oförstående
men gråter varje dag

Idealistisk och osjälvisk
men saknar inte sinne
för cynism och sarkasm

Jag skulle kunna vara
den vandrande paradoxen
men i ett är jag konsistent

Jag sviker ej
i kärlek och vänskap

är trofast och trogen
dem jag älskar och tycker om

Barbara Allen önskar godnatt

1 september, 2013

Pete-Seeger-001Pete Seeger – låtskrivare och vistolkare.

https://www.youtube.com/watch?v=EPdbHfgM0h0

Så har det blivit dags att natta er igen, kära läsare, och det gör jag med ”Barbara Allen” med Pete Seeger. Om det någonsin funnits en romantisk sång med tragiskt slut så är det förvisso denna.

Jag fick upp ögonen för Pete Seeger i slutet av 1960-talet, då han framträdde vid en konsert i samband med en ekumenisk världskongress i Uppsala domkyrka som även TV-sändes. Jag spelade in konserten på min gamla rullbandspelare av märket Grundig. En av sångerna han då sjöng var ”Jacob´s Ladder”. Sedan köpte jag en LP med några av Seegers mest kända och uppskattade sånger. Hans allra mest kända torde vara ”Where Have All the Flowers Gone”.

Pete Seeger föddes i New York 1919. Under 1950- och 1960-talet kom han att få en avgörande betydelse för folkmusiklivet i USA och internationellt. Förutom att skriva egna låtar plockade han även upp visor från olika länder och framförde dem på sitt eget sätt med banjo eller gitarr. Jag tycker personligen han har en av de vackraste röster jag hört.

Ett par av hans övriga mest kända sånger är ”If I Had a Hammer” samt ”Turn! Turn! Turn!”

Seeger har gjort sig känd som en politisk aktivist långt ut på vänsterkanten, vilket inte är någon komplimang i mina ögon. Jag överser dock gärna med det på grund av hans unika konstnärsskap. God konst och kultur är aldrig politiska utan har ett egenvärde.

Peete Seeger var under alla år gift med Toshi-Aline Ohta, med vilken han var gift i nästan 70 år.

Jag tillägnar denna sång alla trofasta och pålitliga människor av båda könen som inte vet vad svek är för något. Tyvärr växer dessa inte på träd numera. Personligen klarar jag inte svek, sådant river upp mig inombords särskilt när det gäller människor jag hoppats på. I fall någon till äventyrs ville veta.

Bevare mig för så kallade vänner!

5 juni, 2013

Jag är fullt medveten om att jag har ett antal fiender. Det behöver man bara googla på mitt namn för att få klart för sig. Det var länge sedan jag slutade notera alla invektiv jag beståtts i mina dar. Kunde inte bry mig mindre. Hade man inga fiender vore ju det ett tecken på att man är helt menlös.

Jag har naturligtvis också vänner som jag vet bryr sig om mig. Skulle dock tro att de är färre än fienderna.

Därtill har jag ett okänt antal bekanta, kontakter av olika slag samt bekantas bekanta och dessas kontakter. Några av dessa tycker jag mycket bra om men de flesta är jag i ärlighetens namn rätt neutral till. Många av dessa återfinns i sociala sammanhang där jag rör mig: parti, kommunala inrättningar av olika slag, kyrkor, föreningar etcetera.

201281919191559758851_sbig

Jag kan nog säga att jag har ett genuint människointresse och att jag vill tro alla om gott, ibland intill det naivas gräns. Innerst inne tycker jag att alla skall vara vänner och överse med varandras fel och brister. Frid på jorden och allt det där. Jag är en snäll kille. Så när jag träffar en person som jag gillar blir jag väldigt glad. Kanske bjuder jag hem vederbörande på middag eller  går ut och fikar eller tar en öl när andan faller på.

Det har tyvärr inträffat rätt många gånger att personer jag gillat, kanske i ett fåtal fall rentav älskat, bakom ett till synes välvilligt yttre döljer något helt annat. När jag minst anar det står personen där redo att, bildligt talat, hugga mig i ryggen med en kniv eller åtminstone en nål. Vad jag uppfattade som gemyt och vänskap var – ingenting. Personen har uppträtt bedrägligt och tar första bästa chans att få bort mig från en position, baktala mig inför gemensamma bekanta, lämna mig åt mitt öde eller göra livet surt för mig på annat sätt.

Jag har upplevt detta så många gånger nu att jag börjar fundera på om det är något allvarligt fel på mig. Är det fel att tro folk om gott och att försöka se det bästa i mina medmänniskor? Tycker folk man är konstig då? Kanske man jämt skall vara på sin vakt och göra sig beredd att med en sardoniskt leende rycka bort mattan under medmänniskornas fötter, precis som folk har gjort mot mig så många gånger?

Är svekfullhet kanske i själva verket ett tecken på berömvärd realism och eftersträvansvärd förmåga att ”se om sitt eget hus”? En beredvillighet att gå över lik och svika nära vänner – och många gånger djupt kända åsikter – i syfte att nå själviska mål är måhända ett måste för den som vill armbåga sig fram till en hög position inom låt oss säga politiken, näringslivet eller kyrkan. Vet inte om det stämmer, men ryktet säger att det är allra värst inom Svenska kyrkan därvidlag; ingenstans skall mobbning, bakdanteri och knivhugg i ryggen vara så utbrett som just inom det svenska salighetsinstitutet.

untitled

Jag har alltid strävat efter att inte hata någon. Men avsky och förakt kan jag känna. Och det finns ingen kategori människor jag föraktar så djupt och grundligt som dem vilka paraderar som min vän, men egentligen är ulvar i fårakläder vilka bara väntar på lägligt tillfälle att svika mig och göra tillvaron outhärdlig för mig. Jag försöker ofta tänka som Jesus: Fader ,förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.” Tyvärr lyckas jag inte alltid så bra med detta.

Ändå vägrar jag att helt förhärda mig och vara misstänksam mot alla och envar. Jag resonerar som så att det är bättre att vara litet för godtrogen och naiv och ta en och annan smäll än att bli cynisk och okänslig och ständigt på min vakt. Om jag skulle välja det senare alternativet skulle jag förminska min egen mänsklighet och devalvera mitt liv, och det vill jag för allt i världen inte.

Så låt dem svika mig i alla tänkbara tonarter och former. Hittills har jag alltid kommit ner på fötterna. Jag tröstar mig med min lilla fina familj, nära släktingar, mina verkliga vänner och den samhörighet jag känner med Världsalltets skapare. Dessutom är jag inte helt främmande för att ge de falska vännerna ett eller annat tjyvnyp tillbaka – jag är trots allt människa, inte ängel…

Till sist en liten bön: Herre, bevara mig för så kallade vänner!

Dessutom: Always Look On the Bright Sides of Life:

http://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ