Posted tagged ‘Svensksund’

Låt oss minnas den gode kung Gustaf!

30 mars, 2012

Där låg ett skimmer över Gustafs dagar…

Orden är biskopen och skalden Esaias Tegnérs och syftar på konung Gustaf IIIs tid på den svenska tronen. Under hans regeringstid skedde en kulturell och vetenskaplig uppryckning utan dess like, merparten orkestrerat av konungen själv. Konstutövning, arkitektur, skulpterande, musicerande, teater, opera – allt detta upplevde en inhemsk renässans som vi njuter frukterna av än i dag. Att influenserna kom från exempelvis Frankrike, Italien och Kina gör knappast saken sämre.

Konunngen, som genom en oblodig statskupp 1772 hade återinfört det kungliga enväldet, gjorde sig dock impopulär i inflytelserika (läs: adliga) kretsar genom att öka böndernas inflytande på de adligas bekostnad. En vittfamnande konspiration ledde till att monarken brutalt sköts ner på en maskeradbal å Kungliga Operan i huvudstaden den 13 mars 1792. 13 dagar senare, alltså den 29 mars, avled han under svåra plågor av sina skador. Jag tänker inte här göra den skändlige mördaren den hedern att nämna hans namn.

I år är det 220 år sedan Gustaf III avled i en ålder av endast 46 år  (han var född den 13 januari 1746). Jag ämnar högtidlighålla minnet av hans förtidiga död med likasinnade i morgon kväll. Låt oss alltså minnas den gode – och geniale – kung Gustaf, som gav Sverige en särskild glans och lyster!

Att han dessutom gav arvfienden Ryssland ordentligt med pisk, enkannerligen genom den lysande flottsegern i Svensksund den 9 juli 1790, är ett extra plus i kanten i mina ögon.

Gustafs skål!

Lyssna gärna till Gustaf III:s Wänners signaturmelodi här:

http://www.youtube.com/watch?v=tjBn2nnjur4&feature=related