Posted tagged ‘Synovate’

Media mörkar när SD går fram

5 september, 2011

I Sentios opinionsmätning 8-21 augusti noteras Sverigedemokraterna för 7,1 procents väljarsympatier. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma instituts närmast föregående mätning.

I Synovates mätning någon vecka tidigare kom SD bara upp i 2,9 procent, vilket fick åtskilliga mer eller mindre skadeglada bedömare att börja tala om en senkommen ”Norge-effekt”; någon sådan har ju icke noterats i någon annan mätning. Det blev relativt stora rubriker i anledning av den påstådda kräftgången.

Nu när SD återigen går framåt och blir riksdagens fjärde största parti med 0,6 procentenheter till godo på Folkpartiet samt (givetvis) vågmästare i riksdagen lyser de svarta rubrikerna med sin frånvaro. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: media mörkar när SD går fram men tar fram sensationsrubrikerna när det blir tvärtom. Detta är ett så vanligt fenomen att det är lönöst att längre bli förvånad.

Med tanke på att SD:s framgång hos Sentio utan tvivel är denna mätnings stora nyhet måste man dock konstatera att medierna – än en gång – misslyckats med att göra sitt jobb. Man skulle kunna säga att professionalismen minskar i takt med att SD-sympatierna ökar.

I övrigt finns inga sensationer att notera i Sentio-mätningen. Socialdemokraterna går neråt med 0,6 procentenheter jämfört med senaste mätningen men förblir största partiet – Moderaterna hack i häl med 32,o procent, en marginell uppgång. Vänsterpartiet står och stampar på 4,8 procent.

Skillnaden mellan blocken är närmast obefinlig: den rödgröna oppositionen noterar 45,9 procent hos Sentio mot 45,8 för alliansregeringen. Övriga partier får 1,2 procent. I praktiken är dock de rödgrönas övertag större än så, eftersom KD återigen hamnar under fyraprocentsspärren med 3,2 procent.

Romson/Fridolin-effekten tycks ha uteblivit för MP. Trots, eller kanske tack vare, ivrigt bögflaggande.

Gällande Miljöpartiet kan noteras att man går tillbaka med 0,4 procentenheter jämfört med Sentios förra mätning och får 8,0 procent. Någon Fridolin/Romson-effekt kan alltså  inte förmärkas.

Den verkligt intressanta frågan i anledning av de två senaste opinionsmätningarna är hur Synovate lyckades manipulera resultatet till SDs nackdel så till den milda grad.

SD fjärde största i juni-SIFO

19 juni, 2011

Det råder en tämligen bastant övervikt för det rödgröna blocket i den SIFO-mätning som presenterades av Svenska Dagbladet i dag den 19 juni. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet får tillhopa 48,8 procent medan alliansunderlaget noteras för endast 43,3 procent. Men skillnaden är egentligen större än så, emedan KD (för vilken gång i ordningen?) hamnar under riksdagsspärren med bara 3,6 procent.

Sossarnas 35,2 procent kan kanske med en välvillig tolkning av den nye S-ledarens prestationer betecknas som ett slags ”Juholt-effekt”. Realistiskt sett är det väl närmast så, att folk som är benägna att rösta på sossarna gläds åt att det nu finns en tydlig ledare som i varje fall inte gjort bort sig helt. Samtidigt har statsminister Fredrik Reinfeldt under den gångna månaden gjort en  slät figur och därtill tappat i personligt förtroende.

Statsministern har viss anledning att se bekymrad ut…Foto: Photo2be

Oppositionen ser rätt stabil ut med sossarna på uppgång, miljöpartisterna med fortsatt höga siffror och vänstern ännu så länge knappt men klart över fyraprocentsstrecket. Alliansen kan nog sluta drömma om att V någonsin skulle hamna under riksdagsspärren, med tanke på att den omskrivna ”kamrat fyra procent” i ett skarpt läge skulle träda i kraft och rädda de forna kommunisterna kvar i parlamentet. Något motsvarande fenomen existerar knappast som livlina för KD i det borgerliga lägret.

För mig framstår det som uppenbart att KDs raison d´etre inte längre är för handen: dels har den alltmer bleknande partiledaren Göran Hägglund definitivt övergivit partiets tidigare patenterat familjevänliga politik, dels bryr sig partiets riksdagsgrupp inte längre ett dyft om abortfrågan – i stället har Sverigedemokraterna införlivat KDs gamla hjärtefrågor med sitt eget program. Detta blev närmast överydligt med SDs Julia Kronlids uppmärksammade debattinsats i riksdagen nyligen, där hon – till skillnad från KDs representant -talade för att sjukvårdspersonal måste ha rätt att, utifrån sitt samvete, säga nej till att medverka vid det utsläckande av liv som alla aborter innebär.

För Sverigedemokraterna ser det fortsatt stablit ut med 6,8 procent andra SIFO-mätningen i rad och vågmästarläge, det senare om man räknar med KDs siffror. Det är visserligen tänkbart att mätningsdeltagarna imponerats över Jimmie Åkessons som vanligt gedigna insats i partiledardebatten och Julia Kronlids ovan nämnda framträdande, men troligaste förklaringen till SDs fortsatta framgångar torde nog ändå vara att partiet breddat sin politik, gjort inbrytningar runt om i landet samt fått något ökat stöd i de större städerna. Värt att notera är att SD nu är Sveriges fjärde största parti knappt före Folkpartiet, klart distanserande krisande Centerpartiet med lama ankan Maud Olofsson i spetsen.

…och här är huvudskälet till Reinfeldts bekymmer: lama ankorna Hägglund och Olofsson. Foto: Photo2be

Personligen undrar jag om inte den största orsaken till SDs långsamt uppgående opinionssiffror står att finna i att det är på väg att gå upp för allt fler människor, att partiet inte är det ”främlingsfientliga” och/eller ”rasistiska” extremistparti som greuel-propagandan vill göra gällande. Utan ett fullt normalt och konventionellt parti som tar upp frågor, som allt fler människor finner angelägna.

I 2014 års val vore det väl själva bövelen om man inte skulle lyckas ta sig in i Stockholms stadshus med Linus Bylund, pressekreterare hos Åkesson, som trolig ”stark man” och dessutom komma in i Stockholms läns landsting!

SIFO-resultatet är ingalunda högsta juni-noteringen för Sverigedemokraterna. Bäst har det gått hos United Minds med 7,8 procent under det att YouGov bjöd på 7,1 procent. Hos Skop blev det 6,5, Novus 5,4 och Demoskop 5,4. Sämst resultat under senare tid för SD blev det i Synovate-undersökningen i maj, då partiet nätt och jämnt lyckades kravla sig över riksdagsstrecket med 4,2 procent av de tillfrågades sympatier.

Sistnämnda bottennapp föranledde ej alls oväntat olyckskorpen, den tidigare SDaren och  till Piratpartiet avhoppade labile Jan Rume, att förutspå att SD i valet om drygt tre år skulle ”göra en Ny Demokrati” och ramla ur riksdagen. Orsaken skulle vara ett ute i bygderna utbrett missnöje med partiledningens göranden och låtanden och att SD därför skulle ramla ihop som ett korthus lagom till valet.

Jag kan upplysa den gamle skojaren Rume om att detta aldrig kommer att inträffa. Sagda missnöje, som bland annat tidningen Expo och andra SD-fientliga krafter sökt blåsa upp bortom all rim och reson, är egentligen högst marginellt och knappast större än det missnöjde som frodas inom varje parti. Det beror till ungefär lika delar på missnöje och bitterhet med den personliga ställningen inom partiet, ren och oförfalskad avundsjuka, missförstånd, oförmåga att förstå hur ett politiskt parti fungerar samt allmän grälsjuka.

Åkesson i finrummet mellan Linus Bylund (till vänster) och nya MP-språkröret Gustav Fridolin. Foto: Photo2be

Sanningen är att Sverigedemokraterna har tagit sig in i politikens finrum för att stanna, vilket alla inblandade har att förhålla sig till vare sig det svider i skinnet eller inte.