Posted tagged ‘The Times of India’

Banan- och gurkförbud för muslimska kvinnor

13 december, 2011

http://europenews.dk/en/node/50488

En fatwa – det vill säga ett auktoritativt muslimskt påbud – som förbjuder muslimska kvinnor att vidröra bananer, gurkor och annan sorts penisformad mat – som skall ha utformats av en muslimsk prästman i Europa har under senare tid valsat runt i västliga media.

 Eggande frukt för muslimska kvinnor?

Enligt The Times of India är syftet med det något udda direktivet att hindra muslimska kvinnor från att tänka på sex. Den som utfärdade påbudet rapporteras ha sagt:

Om kvinnor önskar äta dessa matvaror bör en tredje part, företrädesvis en mansperson besläktad med dem såsom far eller make, skära maten i småbitar och servera.

Även morötter och zuccinis erbjuder enligt rapporterna ett likartat hot mot den muslimska kvinnans dygd.

Den påstådda fatwan förekom enligt Fox News  först i den religiösa publikationen el-Senousa. Den 6 december publicerade den oberoende, engelskspråkiga nyhetssajten Bikya Maar en text om påbudet, vars innehåll snabbt har spridit sig i sociala media. Liberala muslimer har varit skarpt kritiska mot den föregivna fatwan.

Det är ännu inte klart om islamska lärde tar seriöst på det anti-falliska påbudet eller om mannen som utfärdat det hade rätt enligt muslimsk sed att göra det. Mannen i fråga har uppgivit sig tillhöra det muslimska prästerskapet och vara bosatt i Europa men har inte uppgivit sitt namn.

 Asra Nomani är inte förvånad över knäppa religiösa regler.

Författarinnan Asra Nomani, som skriver om ämnen relaterade till islam, skrev i The Daily Beast att det är svårt att få den påstådda fatwans autenticitet bekräftad. Hon noterar dock att det inte skulle vara den första absurda religiösa regel hon sett.