Posted tagged ‘Thomasskolan’

Jesus bleibet meine Freude: Bach

22 oktober, 2013

JS-Bach-006J. S. Bach (1685-1750).

http://www.youtube.com/watch?v=d9EN27Zh_vg

Tänkte ni skulle få somna i Jesu armar i natt: ”Jesus bleibet meine Freude” av barockmästaren J. S. Bach (Jesus är min fröjd och glädje).

Johann Sebastian Bach (1685-1750) föddes i Eisenach och avled i Leipzig. Han blev under sin livstid känd som en framstående orgelexpert och pedagog men slog på allvar igenom som kompositör först efter sin död. Han är den protestantiska kyrkomusikens store mästare och hade för vana att dedicera sina verk till Gud med de latinska orden Soli Deo Gloria (Äran åt Gud allena).

Två mäktiga Bach-verk är Johannespassionen och Matteuspassionen som båda behandlar Jesu lidande och död. Även Brandenburgkonserterna tillhör hans mest kända arbeten.

På frågan om nyckeln till hans framgång svarade han:

Jag har varit tvungen att vara flitig. Den som är lika flitig kan komma precis lika långt.

Bach var flitig i flera avseenden. Under sin livstid fick han 20 barn med två kvinnor. Han gifte sig först med sin syssling Maria Barbara Bach och fick med henne sju barn, varav tre dog tidigt. När hon avlidit 1720 gifte Bach om sig året därpå med Anna Magdalena Wilcken, som blev en viktig medarbetare bland annat genom att renskriva makens noter. Tillsammans fick de 13 barn.

imagesCAWN8AGE

1708-17 var Bach verksam som hovorganist och kammarmusiker hos hertigen av Weimar. Därefter flyttade Bach till Leipzig där han kom att leva ett stilla liv som kantor i Thomasskolan. Under de sista åren av sitt liv blev Bach blind och avled slutligen den 28 juli 1750 i ett slaganfall.

Flera av Bachs söner blev kapabla musiker/kompositörer. Johann Christan Bach (1735-82) var exempelvis en förebild för den unge Mozart.

Tillägnas min saknade och älskade hustru Marika (1956-2010) på hennes namnsdag i dag.