Posted tagged ‘Timothy Dolan’

Påven säger sanningen

13 januari, 2012

Benedictus XVI ger uttryck för en grundläggande kristen sanning när han försvarar det traditionella äktenskapet.

”Påven till attack mot samkönade äktenskap.”

Så lyder rubriken till en text i Expos nätupplaga den 11/1. En betydligt lämpligare rubrik vore, enligt mitt förmenande, ”Påven säger sanningen”.

Påven Benedictus XVI anges ha sagt att samkönade så kallade äktenskap ”hotar mänsklighetens framtid”. ”Utspelet” gjordes i ett nyårstal inför diplomater från 180 länder. Påvens åsikt var att äktenskapet mellan man och kvinna måste försvaras.

En sådan åsikt uppfattas numera, efter böglobbyns osannolika opinionsframgångar och den politiska korrekthetens segertåg i världen, i tongivande kretsar som klart förgriplig. Påven anges vidare ha framfört:

Detta är inte bara en social konstruktion utan ett fundamentalt element i alla samhällen. Politik som underminerar familjen hotar därmed den mänskliga värdigheten och mänsklighetens framtid.

Ett påtagligt uttryck för de påvliga värderingarna är Benedicti beslut att utnämna Timothy Dolan, ärkebiskop i New York, till kardinal. Dolan har bland annat gjort sig känd för att bekämpa samkönade ”äktenskap” i New York och för att i ett brev ha kritiserat president Barack Obama för dennes ovilja att godkänna ett landsomfattande förbud mot samkönade vigslar.

Ärkebiskop Timothy Dolan blir kardinal.

Det känns välgörande att kristenhetens högste representant på detta sätt placerar ”kyrkan mitt i byn” och säger som det verkligen förhåller sig: att så kallade äktenskap mellan personer av samma kön är en styggelse i Guds ögon samt uttryck för en moralupplösning av elefantiasiska proportioner.

Den som tvivlar behöver bara slå upp Bibeln, kristendomens viktigaste grunddokument, och ta reda på vad den har att säga i frågan.