Posted tagged ‘Toblerone’

Juholt: en Sahlin i kvadrat

15 oktober, 2011

Kejsar Juholt är som synes inte helt naken – men det mesta har han dragit av.

Juholt stannar som S-ledare. Räfst och rättarting är att vänta bland dem som velat ge honom silkessnöret.* Min gamle fullmäktigekollega i Södertälje, Tommy Waidelich, lär exempelvis ligga pyrt till.

Som motståndare till socialdemokratin har man givetvis all anledning att korka upp finaste champagnen, om man hade haft någon på lut (nu får det bli en whisky av medelkvalitet i stället). Nu har nämligen sosseriet fått en galjonsfigur som är en Sahlin i kvadrat.

Toblerone-Mona lyckades inte återställa förtroendet för sin person under de 15 år som passerade efter det att hennes ekonomiska oegentligheter – obetalda parkeringsböter en masse, skattetrassel och det ena med det tredje där Toblerone-historien bara var toppen på ett isberg – hade avslöjats.

Det övergår mitt förstånd, vilket i och för sig säkert har sina brister, hur Ljugholt skall kunna få svenska folket att inse att han inte är obotligt moraliskt defekt med sina försök till bidragsfiffel, dubbla bilfakturor, knivstick i ryggen på S-kolleger och inte minst ljuget om att han var frihetshjälte i Polen.

Karl´n saknar uppenbarligen helt känsla för den traditionella heder och pliktkänsla – man skall göra rätt för sig och inte fara med osanning – som måste sägas inte bara vara socialdemokratins utan hela svenskhetens adelsmärke.

Jag kan inte uppfatta en sådan person vid rikets roder som annat än en fullskalig katastrof, ett hot mot Sveriges nation som vi känner den. Skulle väljarna rösta fram en socialdemokrati med en sådan galjonsfigur till regeringsmakten är risken överhängande att många med mig, i och utanför Sverige, helt tappar hoppet om svenska folkets omdöme.

Tills vidare förblir dock Håkan Juholt i första hand ett problem för sossarna. Till dessa kan jag bara säga: lycka till! De lär behöva det.

Ett traditionellt silkessnöre.

* Att ge någon silkessnöret innebär att uppmana vederbörande att begära avsked. Uttrycket härstammar från den gamla turkiska seden att sultanen gav ett silkessnöre till en misshaglig ämbetsman med innebörden, att denne skulle begå självmord genom strypning. Efter hand urvattnades seden till att bli en anmaning om att avgå.