Posted tagged ‘Troy Davis’

Inga proportioner om avrättningar

22 september, 2011

Demonstration till förmån för den nu avrättade Troy Davis.

Det har väckt enorm uppståndelse att den för polismord dödsdömde Troy Davis avrättats med giftspruta i den amerikanska delstaten Georgia. Bland annat har, mot bakgrund av att sju av nio vittnen skall ha ändrat sina vittnesmål, framförts tvivel om att den dömde verkligen är skyldig till mord. Jag kan inte uttala mig om skuldfrågan, men det är inte heller den jag avser diskutera här.

När Iran, det land som efter Kommunistkina avrättar flest personer, häromdagen lät avrätta 22 människor dömda för narkotikabrott genom den barbariska metoden hängning hördes såvitt jag kunnat utröna inte tillstymmelse till protester. Inga oberoende försök har gjorts i syfte att utröna om de dömda och avrättade verkligen var skyldiga.

http://yle.fi/rundradion/nyheter/artikel.php?id=225900

Kanske har det begåtts justitiemord i den större skalan i mullornas Iran, som kombinerar allmänt moderna förhållanden med medeltidsmetoder i straffrättsligt avseende?

Hängning i Iran. Inte tillstymmelse till protester här.

Det finns flera infallsvinklar när det gäller diskrepansen beträffande rapporteringen om avrättningar i USA respektive Iran. Det mest iögonenfallande är naturligtvis att USA är världens viktigaste och troligen också mest öppna demokrati.

Detta är på ett sätt en oskattbar styrka men samtidigt  en sårbarhetsfaktor av betydande mått. Det är förstås lättare att angripa ett samhälle där det mesta ligger i öppen dag än ett som styrs av en auktoritär islamistjunta som den i Iran.

En annan infallsvinkel är det USA-hat som florerar både i den fria, civiliserade världen och i auktoritärt/totalitärt styrda länder. USAs fiender utnyttjar hänsynslöst öppenheten och demokratin i syfte att skada landet så mycket som möjligt. Här är väl Vietnamkriget det tydligaste exemplet.

Sak samma fast i mindre skala är det för övrigt med Israel, Mellanösterns enda fungerande demokrati, som regelmässigt får skulden för alla problem i Mellanöstern. En gemensam faktor när det gäller USA och Israel är  den avundsjuka som kommer dessa framgångsrika länder till del från alla håll och kanter.

Sammanfattninsgvis: det existerar inga som helst proportioner när det gäller medias intresse för avrättningar runt om i världen. När folk avlivas efter övliga rättsprocesser i USA stäms det upp  samfällda ramaskrin i press och etermedia. Minns exempelvis avrättningen av den dömde mördaren Caryl Chessman 1960. När kineserna, saudierna eller iranierna håller offentliga massavrättningar blir det kanske en notis i text-TV.

Inför avrättningen av mördaren Caryl Chessman i USA 1960 genomfördes en världsomfattande snyftkampanj till förmån för mördaren.