Posted tagged ‘varg’

Marikas dikter och berättelser (XI)

4 oktober, 2014

Sådär – nu har jag hittat nya alster av min salig hustru Marika som jag härmed publicerar. Marika sympatiserade med de små människorna i samhället, tillvarons förlorare, med vilka hon identifierade sig.

 

VARFÖR MÅSTE MÄNNISKOR LIDA?

Små människor, vilsna, små i tillvaron, med dåligt självförtroende, glömska, rädda för andra, rädda för dagen.

När de blir kurerade – byter de skepnad. Då blir de: varg, djävulsrocka och de som vårdar blir änglar förvandlade från människor.

Kommer det inre lidandet av att det finns så mycket hunger i världen, att det finns så många gråtande barn?

Vi skulle ju vara som en familj – sa Martin Luther King.

images

VI

Vi
de saktmodiga, de förnuftsfria – de stora barnen med stort barnasinne – de som intet skyr.

Vi
som får lida för glädjen, uppsluppenheten, den fria viljan.

Vi
som protesterar mot våld, elakhet, konkurrens, pengagirighet.

Vi
som främjar friden, kärleken, harmonin, vår sköna natur.

Vi
de levande.

imagesGG109JBU

67 procent vill ha vargfritt Sverige

1 mars, 2012

 Tecknaren Berglins syn på vargfrågan.

67 procent vill se ett vargfritt Sverige. Det var kontentan av en läsarenkät som gjordes i anslutning till en nyhetsartikel i Expressen.se den 29/2. Endast 32 procent var för en vargstam i Sverige.

Enkäten gjordes i anslutning till en artikel där Bernt Lindqvist, talesman för landets elva varglän vilka ingår i Jägarnas Riksförbund (JRF), förespråkar ett eliminerande av den nuvarande vargstammen om ett par hundra djur.

Det uppges att JRF har 15 000 medlemmar i de aktuella länen. Lindqvist, som tidigare varit ordförande i JRF, citeras på följande sätt:

Vi har sagt att den nuvarande klart undermåliga vargstammen bör tas bort och sedan får man bestämma om man ska acceptera en invandring öster ifrån och om det finns behov och förutsättningar för det.

Bernt Lindqvist hävdar att de människor som är bosatta i varglänen tvingas till en ”oerhört försämrad livskvalitet” på grund av närvaron av varg samt att denna förorsakar ekonomiska skador för många småföretag inom exempelvis djurhållning.

– En stor del av ortbefolkningen är förtvivlad och desperat, menar Lindqvist.

En tilltalande bild för många svenskar, framförallt de som är bosatta i varglänen.

Bernt Lindqvist anser att det är nödvändigt att trappa upp retoriken mot förekomsten av varg i Sverige på grund av myndigheternas visade nonchalans och oförståelse visavi många människors befogade oro och rädsla för det blodtörstiga rovdjuet i fråga.

Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson tar, icke oväntat, i texten avstånd från Lindqvists uttryckta åsikter om vargen.

Hela artikeln här:

http://www.expressen.se/nyheter/jagarforbund-utrota-vargen-fran-sverige/