Posted tagged ‘Walther Sommerlath’

Sluta förfölja vårt kungahus!

19 januari, 2012

Herr och fru Walther Sommerlath syns bakom kungaparet under prinsessan Victorias dop.

Efter slaskjournalisternas och kloakförfattarnas – ingen nämnd, ingen glömd -havererade försök att svärta ner konung Carl XVI Gustafs goda namn och rykte begås nu nya övergrepp mot vårt kungahus.

Jag syftar på framförallt TV4s och Aftonbladets ansträngningar att indirekt angripa drottning Silvia genom att stämpla hennes far, Walther Sommerlath (1901-90), som nazistisk krigsförbrytare.

Det är ju inte första gången frågan om drottningens far kommer upp. När dottern Silvia ingick äktenskap med Sveriges konung 1976 förnekade Walther Sommerlath att han varit med i det tyska, nationalsocialistiska partiet NSDAP.

Detta stämde ju inte. Det har senare visats att han var en av miljontals tyskar som gått med i det statsbärande partiet av opportunistiska skäl utan att nödvändigtvis ha haft några varmare sympatier för den nazistiska ideologin.

Därpå kom det fram att Sommerlath genom en affärstransaktion övertagit den judiske afärsmannen Efim Wechslers företag. Den sistnämnde kunde genom nämnda affärstransaktion fly undan judeförföljelserna och sätta sig i säkerhet i Brasilien. Denna slutsats har, å hovets vägnar, lagts fram av filosofie doktorn och förre riksarkivarien Erik Norberg.

Drottning Silvia – representativ drottning och landsmoder.

Nu har emellertid TV4 i programmet ”Kalla fakta” ifrågasatt Norbergs forskningsrön om Walther Sommerlaths göranden och låtanden i Tredje riket. Följden blir ett nytt stormangrepp mot hovet i skandal- och slaskmedia

Dessa känner säkerligen ett stort behov att rehabilitera sig, eftersom ”det rykande vapen” som skulle ha sänkt kungen och därmed monarkin i Sverige – påstådda foton som sades ertappa konungen i porrmiljö med byxorna bildligt talat nere – visade sig vara icke-existerande.

Det rörde sig noga taget om ett foto som fejkats av en ökänd skurkfigur med utländsk bakgrund i Stockholms undre värld. Jag är förvisso ingen jurist, men varför denne skurkfigur – och de medier som valt att publicera hans falsifikat – ännu icke dragits inför rätta för förtal och ärekränkning av vår statschef övergår mitt förstånd.

Har hovets jurister ingen stake, eller vad är eljest problemet?

När det gäller drottning Silvia lider jag i egenskap av övertygad rojalist givetvis med henne till följd av angreppen på hennes far. Ärligt talat bryr jag mig dock i detta speciella perspektiv i mycket ringa utsträckning om vad Walther Sommerlath sysslade med under åren i anslutning till kriget.

Oavsett vad Herr Sommerlath hade för sig är detta ingenting som vår drottning skall behöva klä skott för eller ens behöva försvara. Om han så hade varit kommendant i Auschwitz – vilket han bevisligen icke var – hade detta inte varit vår ytterst kompetenta och representativa drottnings fel.

Sluta förfölja vårt kungahus!