Posted tagged ‘Wehrmacht’

Polen skämmer ut sig igen: sportfält anläggs på judisk begravningsplats

26 september, 2018

Skolbarn inviger ett sportfält i polska Klimontów som anlagts på en judisk begravningsplats.

Den 6 september invigdes i den lilla polska staden Klimontów, belägen cirka 30 kilometer nordväst om Kraków, ett sportkomplex. Det anmärkningsvärda är att anläggningen uppfördes på vad som tidigare var en judisk begravningsplats med placering i direkt anslutning till den år 1860 byggda synagogan.. https://www.jta.org/2018/09/21/default/polish-town-accused-turning-jewish-cemetery-soccer-field

”Detta är djupt kränkande mot det judiska folket”, kommenterade Avraham Kriger vid Shem Olam Holocaust Museum nära Hadera i Israel. Kriger påpekar att de anläggningsarbeten som utfördes innan byggandet av sportkomplexet inleddes måste ha uppdagat att platsen varit en begravningsplats.

Yaakov Haguel, som är vice ordförande i World Zionist Organization, håller den polska staten – som sponsrat idrottsplatsbygget – ansvarig för att ha utdelat ”en spark mot den polska judenheten”.

En judisk begravningsplats.

Haguel påpekade att i januari Polen gjorde det straffbart att antyda att den polska nationen hade någon som helst skuld avseende den nazistyrda Förintelsen av judarna under Andra världskriget. Han citerades: ”Den polska regeringen måste respektera judar på samma sätt som den respekterar varje annan medborgare. Sådana här händelser får inte tillåtas återkomma i Polen och andra länder.”

Jag har tidigare skrivit om den ovan nämnda polska lagen och konstaterat att Polen genom denna eftertryckligt skämt ut sig: https://tommyhansson.wordpress.com/2018/02/06/ny-lag-om-polsk-delaktighet-i-forintelsen-polen-skammer-ut-sig/

Liksom i så många andra polska städer och byar utsattes den judiska befolkningen i Klimontów för obarmhärtig behandling av den tyska armén Wehrmacht och SS, ofta med benägen assistans av den polska befolkningen. Följande video producerad av Alan Heath ger en uppfattning om vad som hände de drygt 3000 judarna i staden, som utgjorde gott och väl hälften av det totala befolkningsunderlaget:

 

1942 samlade de ockuperade tyskarna ihop alla kvarvarande judar på orten – några av dessa hade tidigare skickats iväg för olika typer av slavarbete – och satte dem på ett tåg med utrotningslägret Treblinka som slutdestination. De få som kom tillbaka till hemorten efter kriget mördades av polska antisemiter.

Polen räknas historiskt som ett av Europas mest antisemitiska länder. De flesta av landets judar har tvingats fly undan förföljelse i flera omgångar. Omkring 3 miljoner judar mördades under kriget och idag återstår kanske 10 000, vilket är väsentligt färre än antalet judar i Sverige. https://www.etc.se/ledare/ludwik-ar-jude-han-orkar-inte-mer-men-han-maste

Sportfältet på den judiska begravningsplatsen i Klimóntow visar hur litet den polska nationen lärt av historien.

Därför skall S-bossen inte bära Boss-bälte

31 maj, 2011

Partiledare (S) Håkan Juholt har fått påskrivet i media för att han bär ett bälte från den ledande tyska klädtillverkaren Hugo Boss. Men inte ett autentiskt Boss-bälte, utan ett piratkopierat sådant som Juholt uppger sig ha inhandlat i Turkiet.

http://blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/05/skarpning-juholt

I Expressen 30/5 2011 ges tullverkets Per Holgersson utrymme för kritik mot Juholts val av bälte:

-Det ser illa ut. Han kan ha köpt det på en semesterresa, men han stöder ju indirekt svart ekonomi.

I Expressen-artikeln konstateras bland annat att illegal handel med piratkopierade varor är ”den snabbast växande formen av organiserad brottslighet” samt att värdet av varumärkesförfalskning kan uppskattas motsvara 5-7 procent av världshandeln. I sammanhanget nämns även maffiainblandning.

Eleganta naziuniformer från Hugo Boss ateljéer.

Detta kan naturligtvis anses vara illa nog, särskilt för ledaren av Sveriges största politiska parti och en potentiell statsminister. Det finns dock ännu ett skäl till att Juholt borde slänga sin Boss-kopa i soporna (om han inte redan gjort det), och det är det tyska företagets föga rumsrena historik.

Företaget grundades av Hugo Ferdinand Boss (1885-1948) i tyska Metzingen 1924 men gick i konkurs 1930. När verksamheten återupptogs ett år senare fick företaget snabbt lukrativa kontrakt med den tyska naziregimen och fick leverera uniformer inte bara till tyska armén (Wehrmacht) utan fastmer till de nationalsocialistiska organisationerna SA, SS och Hitler-Jugend. Hugo Boss-cheferna var vid denna tid entusiastiska nazianhängare.

Dessutom tog Hugo Boss under tiden för Andra världskriget 1939-45 in tvångsarbetare från det övriga Europa, vars länder ockuperats av Nazityskland. Det är enligt min mening främst på grund av denna avskyvärda koppling, som Håkan Juholt bör avhålla sig från att visa sig offentligt med varor från Hugo Boss.