Carl Bildt lever farligt

Den 17 september 1948 mördades den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte i Jerusalem. Det visade sig att en grupp inom den så kallade Stern-ligan (egentligen Lehi), en judisk extremistgrupp, hade utfört dådet. Den ansåg, förvisso inte utan skäl, att Bernadotte gick arabernas ärenden i Mellanöstern-konflikten – Bernadotte föreslog nämligen att Jerusalem skulle överlämnas till araberna.

Jag kommer osökt att tänka på Folke Bernadottes öde i dessa dagar, när Jerusalem åter ligger i stöpsleven i och med att utrikesminister Carl Bildt i sin egenskap av EUs utrikespolitiske talesman starkt ställt sig bakom idén att Jerusalem skall delas och östra Jerusalem (”gamla staden”) bli huvudstad i en framtida palestinsk stat. Det har hävdats att EUs ursprungliga plan blivit föremål för jämkning efter israeliska påtryckningar, men detta tillbakavisas emfatiskt i Bildts blogg ”Alla dessa dagar”. Den 8 december skriver Bildt:

bildt_i_keffiyeh2_1208110674_859096

Den sanna bilden av Bildt?

”Tvärtom. Icke-minst på de punkter – främst om Jerusalem – som på sina håll var föremål för ifrågasättande visade vi som union styrka och sammanhållning.”

Den 11 december berättar Bildt om sin dialog med den palestinske ”premiärministern” Salam Fayyad i form av ett så kallat trojkamöte mellan EU och den palestinska myndigheten. Bildt ser positivt på utvecklingen och sjunger Fayyads lov:

”I våra slutsatser om Mellanöstern i tisdags gav vi starkt stöd till hans statsbyggande. Och han har förvisso lyckats få ordning och reda i någonting som närmast var kaos och sönderfall när han trädde till. Han är en i alla avseenden imponerande ledare.”

Hela inlägget:

http://www.moderat.se/web/Carl_Bildt_1.aspx

Det är inte utan att Carl Bildt lever en smula farligt. Vad han inte till fullo inser är att Israels anspråk på Jerusalem äger avsevärt större tyngd än vad de palestinska gör. Judarna erövrade Jerusalem från jebuséerna för omkring 3000 år sedan, varefter kung David placerade sig på tronen. Det var halvtannat årtusende innan islam grundades och givetvis ännu mycket längre innan någon började tala om palestinier som ett bestämt folkslag.

Med excellensen Bildt är det nu en gång så att han aldrig har förstått det judiska folkets situation och särart. Det är därför han, trots sin påstådda briljans, gång på gång trampar i klaveret i sitt umgänge med judiska ledare oavsett partifärg. Som när han för något år sedan jämförde terroristgrupperingen Hamas med den lagliga oppositionen i Israel. Som när han för några månader sedan med sin vanliga och något arroganta bestämdhet med adress Israels regering felaktigt hävdade, att Sveriges regering inte kan kritisera en tidningsartikel även om den råkar vara infamt antisemitisk. Och som nu när han trycker på för att östra Jerusalem skall utropas till huvudstad i en palestinsk stat.

Det är heller ingen hemlighet att Carl Bildt ända sedan ungdomen hyser klara sympatier för den palestinska saken. Framlidne Lars Lundberg, som var verksam som svensk EU-översättare i Bryssel, visar i sin utomordentligt intressanta men alltför litet uppmärksammade bok Bilder av Bildt (Legus, 1994) hur Bildt, Carl Cederschiöld med flera vid Fria moderata studentförbundets (FMSF) årsmöte i Linköping i november 1971 protesterat mot att förbundets representantskap ”trotsat presidiet och i ett uttalande om Mellanöstern avvisat yttrandet: ‘Israels bildande stod i strid med Palestina-arabernas rättigheter.’ Den citerade meningen är alltså den åsikt som Bildt m. fl. insisterade på att ge uttryck åt.” (sidan 73).

Långt ifrån att vara utrikespolitiskt konservativ hade vidare Carl Bildt såsom medlem i internationella utskottet i styrelsen för Stockholms studentkår varit med om att av kårmedlemmarna uttaxera ekonomiskt bistånd till den kommunistiska gerillarörelsen Frelimo i Mocambique. Lundberg framhåller vidare: ”Internationella utskottet vinnlade sig också under Bildts och Cederschiölds tid om goda kontakter med Östeuropa. Som intressantaste länder bedömdes DDR, Polen, Tjeckoslovakien och Ungern.” (sidan 39).

Det är möjligt att Carl Bildt, liksom greve Bernadotte på sin tid gjorde, menar väl. Framförallt ser han väl sin chans att göra ett beständigt avtryck i historien. Att visa en så uppenbar okänslighet gentemot Israel och judarna och en så däremot kontrasterande välvilja i sitt umgänge med palestinska företrädare motverkar emellertid inte bara Bildts och EUs intentioner – denna attityd kan också i värsta fall visa sig bli ödesdiger för Carl Bildts egen person. Vår skytteltrafikresande utrikesminister borde ta sig några minuter på nästa plan och fundera över vad som hände Folke Bernadotte, som kom hem i en kista från sina medlingsuppdrag i Mellanöstern.

Folke Bernadotte, medlare i Mellanöstern, kom hem i en kista.

Israels konservativa regering är, ehuru långt ifrån omedgörlig, såvitt jag kan bedöma ingen varm vän av Carl Bildt. En ännu mer kritisk hållning gentemot Bildts och EUs Jerusalem-förslag har organisationen One Jerusalem, som i ett meddelande genom Allen Roth och David Goder bland annat gör gällande att Jerusalems framtid genom EUs förslag förvandlats till en ”internationell fotboll” och att palestinierna i slutändan får sin vilja igenom.

”This is an unprecedented intrusion into Israeli affairs. It completely ignores the facts on the ground. Before Israel controlled Jerusalem Christians and Jews were barred from the Old City. The Jewish Quarter was destroyed and Jews were expelled and many killed.”

Därtill kommer terroristhotet:

”Forcing an official Palestinian presence on this situation will cause unnecessary tensions and increase the danger level. Imagine the field day that terrorists will have launching attacks on visitors – right from land in the Old City. Remember the carnage that resulted from the pull-out from Gaza? This will be a disaster.”

Terror i Jerusalem. Sådana här bilder torde vi få se mer av om Bildts och EUs Jerusalem-plan förverkligas.

http://www.onejerusalem.org/2009/12/european-union-offically-calls.php

One Jerusalem understryker också att för den händelse EU-förslaget förverkligas detta skulle bli en seger för palestinska ledare såsom Mahmoud Abbas, vilka förnekar både att judar har levt i Jerusalem i historisk tid och att de i Bibeln omvittnade templen existerat. Sådana argument torde dock inte bita på den olympiske Carl Bildt, vilken dessutom har det gamla nattståndna överklassföraktet för judar som tungt bagage.

Explore posts in the same categories: "Bilder av Bildt", Allen Roth, araber, Bibeln, Bryssel, Carl Bildt, David Goder, DDR, EU, FMSF, Folke Bernadotte, Frelimo, Hamas, Jerusalem, judar, Lars Lundberg, Lehi, Mellanöstern, Mocambique, One Jerusalem, palestinier, Polen, Salam Fayyad, Stern-ligan, Tjeckoslovakien, Ungern

20 kommentarer på “Carl Bildt lever farligt”

 1. demokratbloggen Says:

  Bildt visar förakt för all demokrati. Som demokrat borde han istället ta ställning FÖR demokratierna i världen, och mot diktaturerna.

  Israels sak är vår sak, eftersom Israel är det enda demokratiska landet i mellanöstern, omgivet av en massa aggressiva muslimska stater, vars enda uppgift är att krossa världsdemokratin, vilket demonsterades den 11 september 2001 mot USA. Även här måste vi se det som att alla angrepp på ett annat demokratiskt land också är ett angrepp på Sverige, annars får vi surt efteråt.

  • Tommy Hansson Says:

   Exakt.

   Israel är ju i allt väsentligt en europeisk skapelse och tillvaratar de europeiska idealen om demokrati och yttrandefrihet, vilket ju även Carl Bildt borde inse.

   Sorgligt nog gör han inte det.

 2. Stefan Says:

  Suveränt skrivet inlägg! Tack!

 3. benke Says:

  Utomordentligt skrivet Tommy. Jag har aldrig gillat Bildt. Han verkar lite för intresserad av ett eventuellt FN uppdrag, och då kan han ju inte ställa krav på palestinier etc. Min känsla är att han är för politiskt korrekt.

  Men nu måste jag ju omvärdera att det bara gäller ett ev. FN uppdrag. Om det du säger stämmer (vilket jag tror) så har han ända sedan studentdagarna stått på fel sida.

 4. Jacob I Says:

  Carl Bildt är en skam för Sverige och borde rätteligen avgå med omedelbar verkan. Han har onekligen skrivit in sig i svensk historia som en vårt lands mest korkade utrikesministrar genom tiderna. Han är dock inte ensam. Han har ju gott sällskap av Laila Freivalds och Sten Andersson. Den sistnämnde skämde ju också ut sig genom sitt reservationslösa stöd för massmördaren Arafat. Anderssons ansträngningar var givetvis dömda att misslyckas, och olyckan Bildt kommer att gå samma väg.

 5. Tommy Hansson Says:

  Du har rätt, Jacob.

  Bildt fortsätter i själva verket Palmes och Anderssons linje vad gäller Mellanöstern efter mellanspelet med Göran Persson, som faktiskt ryckte upp Mellanöstern-politiken och förhindrade att palestinavännen Anna Lindh fick alltför stort inflytande.

  Alltså ”back to business as usual”, där Sverige ständigt förargar Israel och fjäskar för palestinaaraberna. Det värsta är väl att det torde bli etter värre efter valet den 19 september, då galningarna i MP och V sannolikt kommer att få inflytande över utrikespolitiekn.

  Det är nog inte helt uteslutet att Sahlin blir stats- och Maria Wetterstrand utrikesminister…

  • Jacob I Says:

   Jag är rädd att du har rätt i detta, och då kommer följdaktligen Sverige att ”belönas” med den mest korkade statsministern genom tiderna i form av Måååna Fåååna. Att SD går in i riksdagen råder väl knappast någon tvekan längre, men jag lutar nog tyvärr åt att även om de får en vågmästarroll kommer det att skapas oheliga alianser för att hålla dem utanför makten. Att utvecklingen i Sverige skulle gå som i Danmark där Dansk Folkeparti har ett stort inflytande, tror jag inte är möjligt här under nuvarande omständigheter. Valen 2014 blir därav mycket intressantare då dessa allianspartier till följd av sitt betéende tappat trovärdigheten hos flera av sina väljare vilket tveklöst kommer att gynna SD.


 6. […] till en helt ny nivå. På sin blogg skriver han bland annat att judarna är en egen “särart“, ett folk som står över alla […]

 7. Daniel Says:

  Vilken idiotanledning att bara för att judarna erövrade jerusalem för 3000 år sedan så ska dom ha tillbaka det nu. Staden har erövrats 44 ggr och grundades av kanaanéerna. Rimligtvis borde man lämna tillbaka staden till dom. Nu finns dom ju inte längre som folkgrupp, men att fortfarande hävda att något som hände för 3000 år sedan fortfarande ska gälla nu är fånigt.
  Det är ju som att påstå att bara för att nordeuropeerna erövrade Rom på 300-talet så ska vi ha tillbaka Rom nu och skicka ut alla italienare.

 8. Tommy Hansson Says:

  Judarna har varit närvarande i Jerusalem ända sedan staden erövrades, så det är på intet sätt fråga om att ”ha tillbaka” den nu.

  Om du läser mitt inlägg igen ser du ju dessutom att detta långt ifrån är enda anledningen till att Jerusalem bör vara odelat.

  Att låta araberna få och administrera halva staden vore sak samma som att bjuda in till blodbad och kaos.

  • Daniel Says:

   Äsch dumheter. Religion och religiösa platser är egentligen bara hjärnspöken. Det bygger på att människan är ett flockdjur (precis som hundar) och vill ha en ledare.
   Israel grundades av terrorister och av terrorism. Då världen accepterade att denna stat har terrorism i grunden så borde egentligen dom acceptera att även palestina grundas med dom gränser dom vill ha.
   Annars är man inkonsekvent

   • Tommy Hansson Says:

    ”Religion och religiösa platser är eentligen bara hjärnspöken.”

    Apropå vad då? Jag skriver ingenting om religion här, mer än att jag hänvisar till att Jerusalems tempel faktiskt omnämns i Bibeln.

    För övrigt är jag i princip lika skeptisk gentemot religiösa som ateistiska fundamentalister.

 9. Daniel Says:

  Det jag syftar på är att det är av religiösa skäl man vill ha landet just där. Det är ett heligt område för religiösa, men dom flesta judarna har ju ingen kontakt med området överhuvudtaget mer än via boken. Dom flesta är mer släkt med turkfolken i kazakstan än med dom palestiska folken. Men av någon anledning så hänvisar man till bronsålderssagorna och vill hellre ha ett område i medelhavet än ett område vid kaspiska havet.

  • Tommy Hansson Says:

   Inga ”sagor” utan muntliga berättelser som förts vidare från generation för att sedan nedtecknas.

   Det handlar förvisso om religion men också om väl bevarad och dokumenterad tradition.

   Jag vet inte riktigt varför extremnationalister tycks tappa förmågan att tänka flerdimensionellt och logiskt så fort det kommer till det judiska folket.

 10. Tommy Hansson Says:

  Rättelse av närmast föregående kommentar: ”Från generation till generation” skall det vara.


 11. […] att han inte kunde undgå att ”höja ett jubelrop till skyn”. Hansson satte ett svårslaget rekord i osmaklighet när han, under rubriken ”Carl Bildt lever farligt”, undslapp sig följande […]


 12. […] att han inte kunde undgå att ”höja ett jubelrop till skyn”. Hansson satte ett svårslaget rekord i osmaklighet när han, under rubriken ”Carl Bildt lever farligt”, undslapp sig följande […]


 13. […] Den som vill veta mer om Carl Bildts tidigare politiska eskapader gör väl i att läsa Lars Lundbergs (1944-2004) alltför litet uppmärksammade men mycket läsvärda och välskrivna bok Bilder av Bildt (Legus förlag 1994, 187 sidor). Sammanfattningsvis kan sägas om Carl Bildt att han från tidiga år varit en kosmopolitiskt inriktad liberal av George Soros-modell, vars oförsiktighet med uttalanden gällande internationella förhållanden enligt mitt förmenande inte varit helt riskfri. https://tommyhansson.wordpress.com/2009/12/11/carl-bildt-lever-farligt/ […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: