Tack för förtroendet!

Så är det alltså klart – jag blir ny chefredaktör för SD-Kuriren!

Först av allt vill jag tacka för förtroendet. Det här känns stort och jag känner mig oerhört hedrad över att få ta vid där min föregångare Richard Jomshof på grund av tidsbrist slutar. Jag tvekade aldrig när Richard ringde upp mig i början av juli och frågade om jag kunde tänka mig att ta över chefredaktörsskapet efter det kyrkovalsnummer som kommer nu närmast.

 Richard Jomshof borgar för kontinuiteten i SD-Kuriren.

Jag vill här också passa på tillfället att tacka Richard för det enastående arbete han uträttat med SD-Kuriren. Och Richard försvinner inte från tidningen – han kvarstår som ansvarig utgivare och redaktionsmedlem. Jag välkomnar detta, vilket innebär att kontinuiteten är säkrad och att jag får den hjälp och den vägledning  jag säkerligen kommer att behöva i början av mitt värv.

Därtill kommer att jag avser att ha ett nära samarbete med de övriga redaktionsmedlemmarna, som förutom Richard utgörs av Hans-Olof Andersson, Joachim von Ritter och Jens Leandersson. Förhoppningvis är detta ägnat att lugna de bedömare som eventuellt fruktar att jag kommer att göra om SD-kuriren helt efter eget skön. Det är förstås naturligt att en chefredaktör i viss mån sätter sin personliga prägel på det medium han ansvarar för, så ock i mitt fall. Samtidigt är jag en lagspelare och kommer i den egenskapen inte att företa mig något som inte är förankrat hos den övriga redaktionen och partiledningen.

Något om min bakgrund och min syn på SD-Kurirens roll i det hårda arbetet att ta Sverigedemokraterna in i Sveriges riksdag framgår av Hans-Olof Anderssons intervju med mig för SD Television på denna länk:

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/partiet/2009/07/24/ny_chefredaktor_for_sd_kuriren

Sedan intervjun lades ut på YouTube har min utnämning genererat ett stort intresse på nätet samt i form av kommentarer till mig. Besöken på min blogg har faktiskt nått nya höjder i och med detta. Det gläder mig mycket att det överväldigande flertalet kommentatorer har varit klart positiva (en del faktiskt entusiastiska!), icke minst från vårt växande ungdomsförbund SDU vars hemsida vimlar av uttryck för stöd och uppmuntrande tillrop. Visst har någon kommentar varit avvaktande och även givit uttryck för viss tveksamhet, men det är väl bara naturligt att en och annan undrar vad det är för en tjomme som nu träder till.

Särskilt stort tycker jag det är att toppkandidaten på SDs lista till EU-valet, den stabile östersundsbon Sven-Olof Sällström, ger mig sitt fulla stöd.

Samtidigt konstaterar jag att oron på den extremnationalistiska kanten tycks vara stor. Särskilt bekymrade är man uppenbarligen över det faktum att jag är en varm Israel-anhängare och en stor vän av det judiska folket samt att etniciteten inte spelar så stor roll i mitt tänkande. Den reaktionen är på sitt sätt lika uppmuntrande för mig som berömmet och de glada tillropen, ty som jag ser det är det förtroende som visats mig en välkommen bekräftelse på att SD blivit ett modernt och konventionellt parti som definitivt gjort sig av med de typiskt extremnationalistiska barnsjukdomarna.

_2BE5958_SD

Heders, Jimmie!

All heder till ”fantastiska fyran” Jimmie Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson som gjort denna utveckling möjlig!

Här följer en länk som går till en kritisk video som nyligen framställts och vars producent tydligtvis lagt ner ett rätt stort jobb på att lyfta fram vad han uppfattar som negativt hos Tommy Hansson:

http://www.youtube.com/watch?v=-YmoglU4jxw

Videon förekommer på crackpot-sajten  nordisk.nu och förefaller, åtminstone av slutet att döma, vara en propagandafilm för Nationaldemokraternas tidning Nationell idag. Jag skall villigt tillstå att jag tycker Nationell idag är en snygg produkt som säkert också en del sverigedemokater tillgodogör sig. Jag brukar då och då, i studiesyfte, ta del av dess nätupplaga och kan då konstatera att den förhållandevis snygga förpackningen inte kan dölja det faktum att innehållet är betydligt mindre snyggt.

Senast jag kollade hade Nationell idag således en långrandig intervju med den obalanserade islamisten, konspirationsteoretikern och debattören Mohamed Omar, som extremnationalisterna nu uppenbarligen tagit till sitt hjärta. Och visst finns det gemensamma nämnare. Den mest uppenbara är väl antisemitismen och avskyn gentemot Israel och judarna samt den blatanta antiamerikanismen.

Som Jens Leandersson nyligen uttryckte saken i ett mejl till mig och andra partikolleger: kaka har funnit maka!

Ett avsnitt i den kritiska videon tar upp mitt medlemskap i Unification Church/Familjefederationen. Och det är riktigt, jag har varit med i denna världsomspännande rörelse sedan 1974 och ser på dess grundare, dr. Sun Myung Moon, som en betydelsefull gestalt i samtiden. Moon svarade för en stor insats mot kommunismen under det Kalla kriget och bidrog, enligt mitt förmenande, starkt till den rätta sidans seger.

Efter Kalla krigets slut har han svarat för ett outtröttligt globalt fredarbete och genom den av honom grundande organisationen Universal Peace Federation kunnat bidra till att skapa förutsättningar för försoning och ömsesidig förståelse i ett flertal konflikthärdar på olika håll i världen, exempelvis i det av inbördeskrig plågade Nepal. Det är mot den bakgrunden jag i ett av mina blogginlägg uttryckt som min mening att han skulle vara en värdig mottagare av Nobels fredspris.

När detta är sagt vill jag understryka att jag självklart skiljer mellan mina politiska och religiösa roller och tillhörigheter . Huvudorsakerna till min hemmahörighet i Unification Church är tre: rörelsen  framhåller nämligen betydelsen av tron på Gud, betydelsen av den traditionella familjens ställning i samhället  samt betydelsen av att skapa förutsättningar för världsfred.

Jag kan faktiskt inte se att detta skulle vara så hemskt. I likhet med Sverigedemokraterna har dock Unification Church och Moon varit usatta för en hel del obefogad smutskastning och demonisering. För övrigt är jag, såsom medlem i Skandinaviska Swedenborgssällskapet, Sveriges interreligiösa fredsråd och Liberala katolska kyrkan, engagerad också på annat håll i andligt hänseende. Detta som en följd av min syn på kristendomens betydelse som en viktig faktor när det gäller att förse samhället med en nödvändig etisk grundval.

Ideologiskt är jag i första hand värdekonservativ, och för den som mera detaljerat vill studera min ideologiska utsyn kan jag rekommendera min serie bloggartiklar på temat ”Därför är jag konservativ (I-VI)”. De politiska frågor som ligger mig varmast om hjärtat är försvar och säkerhetspolitik, lag och ordning, den traditionella familjens ställning i samhället, monarkins bevarande och stärkande samt den politiska korrekthetens strupgrepp över samhället. Jag kan också försäkra att jag till alla delar instämmer i SDs ställningstagande mot EU, massinvandring och mångkultur. Fattas bara annat!

130606-6-juni-david-sica-stella

Vår fina kungafamilj.

Till de av mina kritiker som vill göra gällande att jag skulle vara ”opålitlig” i nationellt hänseende har jag ett kort svar: skitprat! Mitt starka internationella engagemang utesluter inte en djup känsla för gamla Sverige – snarare är det precis tvärtom! För att Sverige på ett effektivt sätt skall kunna samarbeta med omvärlden – något som i vår globala verklighet är både nödvändigt och ofrånkomligt – måste vi svenskar veta vilka är i ett historiskt perspektiv och lära oss att uppskatta detta. Därför är det oerhört viktigt med nationella institutioner där vår urgamla monarki, som jag ser det, är den främsta institutionen.

Jag har sedan lång tid tillbaka engagerat mig i organisationer såsom Rojalistiska föreningen, Beridna högvaktens vänner och Svenskt militärhistoriskt bibliotek just på grund av min vilja att värna om svensk kultur, svensk historia och om svenska seder och traditioner. Och i likhet med bloggaren Fröken Sverige ser jag supen och kräftorna som en angenäm sinnebild för det svenska kulturarvet, särskilt nu när sensommaren försynt knackar på dörren. En länk till bloggen ”I mitt Sverige” med hänvisning till SDs internationelle sekreterare Kent Ekeroth här:

http://imittsverige.blogspot.com/2009/07/kent-ekroth-omar-symboliserar-hur-naiv.html

Jag kan härmed försäkra alla att jag ämnar jobba hårt för att säkerställa att  SD-Kuriren blir en minst lika bra tidning framdeles som den varit hittills och för att vi skall hålla utgivningstiderna och efter plan komma ut varannan månad. Min förhoppning, som jag vet delas av andra sverigedemokrater, är att vi inom en icke alltför avlägsen framtid skall kunna komma ut oftare än så.

Jag vill slutligen tillägga att seriösa råd och förslag mottas med tacksamhet. Just nu gnuggar jag geniknölarna för att åstadkomma min första ledarartikel. Ser också fram emot att så småningom få en egen ledarblogg.

Än en gång: tack för förtroendet!

Explore posts in the same categories: Beridna högvaktens vänner, Björn Söder, Fröken Sverige, Hans-Olof Andersson, Israel, Jens Leandersson, Joakim von Ritter, Liberala katolska kyrkan, Mattias Karlsson, Mohamed Omar, Nationaldemokraterna, Nationell idag, Richard Jomshof, Rojalistiska föreningen, SD Television, SD-Kuriren, SDU, Skandinaviska Swedenborgssällskapet, Sun Myung Moon, Sven-Olof Sällström, Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Sverigedemokraterna, Sveriges interreligiösa fredsråd, Uncategorized, Unification Church, Universal Peace Federation, USA, Valdemarsvik, YouTube

51 kommentarer på “Tack för förtroendet!”

 1. Jens Says:

  Som alltid välbalanserat och klokt skrivet. Har följt debatten kring dig på ungsvensk och får säga att de flesta är positiva (fattas annat). Om jag förstått det rätt så hade du dina dubier om SD innan du gick med men liksom 99% av alla andra så insåg du att partiet var mycket bättre än du kunde föreställt dig. Ser fram emot kommande nummer av SDK.

 2. JohannaV Says:

  Grattis till chefredaktörsskapet!

  Vill dock påpeka att Kent Ekeroth har bloggen kentekeroth.se, och att Fröken Sverige som har bloggen I mitt Sverige är en helt annan person.

 3. Robsten Says:

  Låter bra Tommy, lycka till!

 4. Olof Says:

  Tommy:

  Vad menar du med att videon som kritiserar beslutet att utse dig till chefredaktör har lagts ut på Nordisk.nu? Videon ligger ju på YouTube, vilket klart framgår av länken i din egen artikel.

  Däremot diskuteras beslutet att utse dig till redaktör i en tråd på debattforumet Nordisk.nu. Här är en länk till tråden:

  http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=42505

  Vad som skulle vara ”crackpot” med Nordisk.nu begriper jag inte heller. Det är ett debattforum bland många på Internet. Där finns bra inlägg och dåliga inlägg, helt beroende på vem som skrivit dem.

  Om man läser tråden på Nordisk.nu framgår det för övrigt att det skribenten som startat tråden oroar sig för inte alls är din sympati för Israel och det judiska folket. Kritiken mot beslutet att utse dig till chefredaktör grundar sig däremot på ditt engagemang i Moonrörelsen. Det är en kritik som jag, som för övrigt är medlem i Sverigedemokraterna, helt kan instämma i. Vårt parti kommer förr eller senare att göras till åtlöje i medierna p.g.a. att du har fått en framträdande position.

  Uppfatta inte det här som kritik mot dina professionella färdigheter. Det är det inte. Jag har läst mycket av vad du har skrivit genom åren och vet att du är en driven skribent. Du kommer säkert att gör ett bra arbete som redaktör. Men partiet kan inte kosta på sig den, för att använda ditt eget ordval, ”crackpotstämpel” som kommer att bli konsekvensen av att du har släppts ombord.

  Jag måste erkänna att jag blev mycket bekymrad när jag läste den artikel om Moonrörelsen ur Nationalencyklopedin som finns återgiven i tråden på Nordisk.nu. Den religiösa rörelse som du tillhör tillämpar ju tydligen massvigslar och tillber någon märklig korean som Messias! Du bör nog begagna epitetet ”crackpot” med viss försiktighet.

  • Tommy Hansson Says:

   Det var på nordisk.nu jag såg filmen. Jag har dock ändrat i texten så det blir mer korrekt.

   Jag har vid ett flertal tillfällen gått in på nordisk.nu och då kunnat konstatera att mitt omdöme nog har fog för sig, även om det säkert finns vettiga inlägg där också.

   Du är felunderrättad om Unification Church och dess grundare. Jag ber dig därför läsa vad jag skrivit härom på inlägget en gång till – du verkar f. ö. inte ha läst det första gången. Du borde inse att SD inte är ensamt om att utsättas för demonisering.

   • Olof Says:

    Tommy:

    Jag har läst vad du skriver om Moonrörelsen i ditt blogginlägg. Jag har också läst vad det står i Nationalencyklopedin. Där framgår att det samfund du tillhör tillber en koreansk pastor som tror att han är Messias, viger folk i grupper som omfattar tusentals personer och tycker att Jesus borde ha gift sig och skaffat barn. För egen del tycker jag att det här låter helsjukt. Jag förstår inte hur en person som hyser sådana religiösa föreställningar kan släppas in i ett parti som ser som sin uppgift att ”slå vakt om den svenska kyrkans traditioner och lära” (se Sverigedemokraternas kyrkopolitiska manifest).

    Du skriver att Moonrörelsen har utsatts för ”demonisering”. Nu tror jag i och för sig att Nationalencyklopedins beskrivning av Moonrörelsen är tillförlitlig. Men låt oss för all del inte ge oss in i en debatt om innehållet i pastor Moons läror. Det spelar nämligen ingen roll om Moonrörelsen har demoniserats eller ej. Det som spelar roll är att 99% av svenska folket, precis som jag, kommer att uppleva ditt engagemang i Moonrörelsen som fullständigt bisarrt. Att du dessutom, utöver Moonrörelsen, är medlem i inte mindre än tre obskyra religiösa samfund till (Skandinaviska Swedenborgssällskapet, Sveriges interreligiösa fredsråd och Liberala katolska kyrkan) får det hela att framstå som ännu konstigare. Detta kommer massmedia att utnyttja för att förlöjliga vårt parti.

    Det är för övrigt inte bara dina religiösa trosföreställningar som gör dig till en belastning för partiet. Du har också en lång och milt sagt kontroversiell bana som skribent bakom dig. Du har t.ex. skrivit i Jonas De Geers tidskrift Salt, som av många ansågs vara antisemitisk, ja rentav nynazistisk. Den artikel du skrev i Salt var dessutom ett försvar av Chiles diktator Pinochet, en man som bar ansvaret för att tusentals människor dödades och tiotusentals fängslades och torterades. I artikeln framförde du bland annat synpunkten att antalet dödsoffer för Pinochets statskupp var ”överraskande blygsamt”. Och om man går igenom gamla nummer av din tidskrift Contra vågar jag knappt tänka på vilka skelett som kan rasa ut ur garderoben. Sverigedemokraterna drabbades nyligen av ansenliga PR-förluster då det uppdagades att man sjungit en nidvisa om Olof Palme på en finlandsfärja. Det Palmehat som regelbundet kom till uttryck i Contra kommer att få den sången att framstå som en oskyldig barnkammarvisa.

    Om du verkligen vill Sverigedemokraterna väl borde du omedelbart avgå från befattningen som chefredaktör för SD-Kuriren.


 5. USA kriget mot Vietnam var ett smutsigt krig.
  Man spred ut gifter över fälten med B52 plan.
  jag var en röding och bra FNL knapp på den tiden.
  USA som är världs polis förlorade det kriget.
  SD Kuriren var så sent som 2001 en Nationaldemokratisk tidskrift jag har ett nummer.
  Men sedan utbrytarna bildade ND rensades allt sånt bort.

  Vad blir det nu en höger konservativ tidskrift?
  SD borde kunna prestera en bättre tidning samt tätare utgivning när lilla ND kan bättre.

  Contra var och är för mycket USA och Israel vänliga.Men vissa bra artiklar om t ex sossarnas rasbiologiska institut i Uppsala 1921 var bra fakta.

  Men tydligen ska man vara pro sionist för att få en hög position inom SD numera.Undrar vad grundare som Leif Eriksson m fl tycker idag men de har ju lämnat för länge sedan.

  Minns svikare som Klarström som sade vi skulle kämpa intill döden för denna nation 1993 redan 1994 lämnade han er.

  Detta fjäskande för folkmords staten Israel förstår jag inte tror ni att judarna kommer rösta på er förutom bröderna Ekeroth?

  • Tommy Hansson Says:

   Gifterna spreds inte av B52-planen, som ju är bombplan som går på hög höjd.

   Jag och många med mig är innerligt tacksamma över att ND-gänget försvann och de antijudiska och israelhatande tendenserna med det.

   Vidare känner jag Leif Eriksson (ursprungligen Zeilon)mycket väl, även om jag nu inte sett honom på kanske 30 år. Så vitt jag förstår var det BSS han grundade, inte SD. Han får gärna höra av sig och tala om vad han tycker!

   När jag umgicks med honom i Demokratisk Allans i början av 1970-talet var han f. ö. mycket proamerikansk.

 6. Hagen Says:

  Som jeg har skrevet på debatten på ungsvensk frykter jeg at du har en for høyre-liberal politisk innstilling og står for langt i fra en sentrumsnasjonalistisk ideologi, og at dette vil påvirke Sd Kuriren negativt. Men jeg håper du gjør min frykt til skamme.

  Lykke til!

 7. Tommy Hansson Says:

  Jag är, som sagt, främst värdekonservativ och anser mig även vara en god patriot. Jag tror nog också det framgår av mitt inlägg.

  Du verkar vara en sansad person, min norske broder, så jag tror inte du behöver oroa dig!

  Tack för lyckönskningarna och ha det gott!

 8. Jimmy Windeskog Says:

  Man skall kanske vara tacksam att SD-K de senaste åren spelat ut sin politiska roll och inte är mycket att tala om i politiska sammanhang längre.

  Ändå är det synd att en tidning som har en så stor historia sätts i händerna på en sekteristisk konsperationsmakare.

  Men som sagt spelar det ingen större roll iom att SD-K på inte berört någon på länge.

 9. Inge Sandén Says:

  Så har även till SD kommit intellektuella skribenter,som vill överträffa varandra i sina kunskaper.
  Den dag SD blir lika stora som sossarna,får vi väl vänja oss vid att det kommer alltid finnas en massa olika åsikter om andra ting,än vad som för min del bara gäller att rädda Sverige från att bli islamiserat och att vårt folk blir utbytt mot människor, som hyser helt andra åsikter och seder än vad vi är vana vid i detta landet.
  Har man åsikten att Israel är en folkmordsstat,så finns ju ND för dessa.
  För mig räcker det,att Tommy Hasson är värdekonservativ,duktig att uttrycka sig i skrift,Sverigevänlig och insett vad som håller på att hända med vårt land,när både Sv.kyrkan och den intellektuella vänstern lägger sig platt för dessa islamister,som är värre än både nazister och kommunister.
  Det är Sverige,vi skall rädda och alla som tror att detta bara är Sverigedemokraterna som har en möjlighet att kunna få detta till stånd får faktiskt lägga alla små detaljer åt sidan.
  Tommy Hansson blir en tillgång för SD.
  Att Tommy Hansson visar öppet,att han står på Judarnas och Israels sida är bra.
  För min del får våra fiender kalla oss SD-are för vad dom vill,utom att vi är nazister.
  I mina ögon är det alla vänstergrupper och islamisterna samt islamkramarna,som är vår tids nazister.
  Lycka till med ditt nya uppdrag Tommy Hansson.

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för ditt stöd, Inge!

   Du är uppenbarligen en SD:are som gör rätt prioriteringar.

 10. Jacob I Says:

  Hej, Tommy!
  SD är verkligen att gratulera till valet av chefredaktör. Ser redan fram emot nästa nummer av SD-kuriren!

  • Tommy Hansson Says:

   Det gläder mig att du känner så!

   Närmast kommande nummer blir ett kyrkovalsnummer där jag inte är inblandad. Men i numret därefter, som är planerat till slutet av augusti, finns jag med.

 11. Tommy Hansson Says:

  Några ord om signaturen Olofs inlägg.

  Jag gick ur Svenska kyrkan när K. G. Hammar härjade som värst och kan snabbt konstatera att det inte blivit bättre. Jag har dock full förståelse för att man, som SDs kyrkopolitiker, väljer att stanna kvar och försöka påverka kyrkan inifrån i rätt riktning. jag hade inte det tålamodet.

  Vidare verkar Olofs syn på religionsfrihet vara, minst sagt, restriktivt. Tror man att 99 procent av svenska folket skulle bry sig ett skvatt om vilken religiös tro SD-kurirens redaktör har lever man, enligt min ringa mening, inte i verkligheten. Jag råkar dessutom anse att religionsfriheten – som finns inskriven i grundlagen – är ett våra viktigaste värden.

  Synen på Rev. Moon är, utan att närmare gå in på hans läror, inte heller så entydig som du vill få publikum att tro. Han har dock exempelvis gjort stora insatser för den konservativa rörelsen i USA genom att 1985 grunda landets största och mest respekterade dagstidning, The Washington Times. För övrigt en fullständigt normal tidning som inte på något sätt trumpetar ut något religiöst budskap.

  Jag hade själv förmånen att sommaren 1980 få praktisera på tidningen The News World, grundad av samma person. Också den en fullkomligt normal dagstidning. I sammanhanget kan jag tillägga att den så kallade Moon-rörelsen numera också äger den gamla fina nyhetsbyrån UPI, som i likhet med Washington Times gör sitt bästa för att bemöta den kantring åt vänster som finns i amerikanska media såväl som internationellt.

  Om du nu avser att göra en stor sak av mitt andliga engagemang så förstår jag inte riktigt att du inte läst på bättre, käre vän. Varken Skandinaviska Swedenborgssälsskapet eller Sveriges interreligiösa fredsråd är överhuvud några religiösa samfund.

  Sällskapet vill belysa Emanuel Swedenborgs livsgärning, vetenskapligt som religiöst. En sådan framstående person som förre ambassadören Lars Bergquist och andra kulturpersonligheter är engagerade. Mitt eget engagemang inskränker sig till att jag läser sällskapets skrifter och i mån av tid äter en god middag med anledning av Swedenborgs födelsedag den 29/1 varje år. Ruggigt, eller hur?

  Sveriges imnterreligiösa fredråd är öppet för alla människor oavsett samfundstillhörighet som vill verka för fred på jorden och ökad förståelse för världens religioner. Det är nog bäst att du hämtar luktsaltet, Olle lille! Liberala katolska kyrkan överlåter åt medlemmarna att själva tolka Bibeln och har dessutom mycket vackra mässor. Skumt, eller hur?

  Jag kan emellertid lugna dig med att jag inte är frimurare!

  Det förefaller mig fullständigt klart att du hamnat helt fel politiskt med tanke på de attityder du förmedlar, Olof. Du bör nog överväga att ansluta dig till Mona Sahlins och Lars Ohlys partier.

  • Olof Says:

   Jag är helt och hållet för religionsfrihet. Du har all rätt i världen att tro precis vad du vill. Men det är inte vad saken handlar om. Vad det handlar om är huruvida det är lämpligt att ha en person med dina övertygelser som chefredaktör för partiets tidning. Svaret på den frågan är tyvärr nej. Detta eftersom det står fullständigt klart att dina väldigt udda religiösa idéer och sympatier för en blodbesudlad diktator som Pinochet kommer att utnyttjas av massmedia för att skada Sverigedemokraterna.

   Om du tror att folk inte kommer att bry sig om att en av de centrala personerna inom SD är medlem i en ökänd destruktiv sekt, hyllar Pinochet och tror att Messias nyligen uppenbarade sig i Korea, så tror du fel. Förr eller senare kommer media att använda dig som ett verktyg för att skada partiet. I bästa fall sker det snart, så att vi får det överstökat i god tid före valet. I värsta fall kanske mediedrevet brakar loss mitt i valrörelsen 2010. Sverigedemokraterna har arbetat hårt i många år för att tvätta bort extremist- och dårstämpeln från partiet. Nu riskerar allt det arbetet att gå om intet.

   Din långa utläggning om vad det är för sekter, kyrkor och sällskap du är medlem i är ointressant. Vad du än säger så kommer den breda allmänheten ändå att tycka att det är bisarrt att vara Moonkultist, Swedenborgare och katolik på en och samma gång. Jag förstår inte riktigt varför du nämner att du inte är frimurare. Om du hade varit frimurare hade jag inte sett några som helst problem i det, eftersom frimurarorden, till skillnad från Moonsekten, är ett helt okontroversiellt och socialt accepterat sällskap. Försök inse att det här inte handlar om innehållet i de läror du bekänner dig till, utan om hur du, och partiet, uppfattas av allmänheten.

   Ditt påstående att jag skulle passa bättre i Sahlins eller Ohlys partier än i Sverigedemokraterna finner jag både obegripligt och förolämpande. Frågan är väl snarare om en person med dina åsikter passar i Sverigedemokraterna. Du har i många år drivit den extremliberala tidskriften Contra, som ständigt har pläderat för vidöppna gränser, fri invandring och en nedmontering av de sociala trygghetssystemen. Om man tar sig en titt på var Contra står i invandringsfrågan kan man på tidskriftens hemsida läsa bl.a. följande:

   ”Contra tycker att invandringsfrågan är av sekundär betydelse i svensk politik. Men i den mån den har betydelse så är den helt och hållet ett problem skapat av den socialistiska fackföreningsrörelsens överdrivna regleringspolitik. Gränserna borde vara helt öppna för dem som kommer hit och gör rätt för sig.”

   http://www.contra.nu/aldre.html#anchorfraga6

   Jag förstår inte varför du har sökt dig till Sverigedemokraterna. Det är uppenbart att dina åsikter står i strid med partiets hållning på flera centrala punkter.

   • Tommy Hansson Says:

    Det har väl inte undgått någon att Olof och jag tycker lite olika om religion. Och jag tvingar inte någon att dela mina reigiösa synsätt.

    Vad som för mig är uppenbart är emellertid att Olof överdriver något våldsamt när det gäller på vad sätt min andliga övertygelse kan komma att påverka SD. Det här är ju ingen nyhet. Det har redan uppmärksammats av exempelvis Wikipedia, Anna-Lena Lodenius, Expo och Länstidningen utan några katastrofala följder.

    Det föranleder mig att tro att människor faktiskt är mer toleranta än vad Olof dristar sig att förmoda. Därtill vet människor som är lite mer insatta i Rev. Moons gärning att han gjort berömvärda insatser för icke oväsentliga ting som den traditionella familjens bevarande och stärkande, världsfreden, samarbete mellan världsreligionerna och när det gäller att bekämpa kommunismen.

    Med tanke på dessa insatser tycker jag gott att Moon kan få kalla sig Kungen av månen, om han vill!

    Vidare är Olof helt fel ute om Pinochet. Jag har aldrig hyllat denne diktator. Vad jag sökt göra är att nyansera debatten en smula och till exempel lyfta fram det ovedersägliga faktum att Kubas kommunistiske diktator Fidél Castro tagit livet av och spärrat in många gånger fler människor än Pinochet.

    Men nyanser verkar inte vara något för Olof.

    Jag har också svårt att förstå påhoppet mot Contra. Contra är en partipolitiskt obunden, allmänborgerlig tidskrift inom vars ramar det finns utrymme för såväl konservatisn, nyliberalism och socialliberalism. Alltså alls ingen ”extremliberal” publikation.

    Bland Contras medarbetare finns delade meningar om invandringsfrågan, liksom i de flesta frågor inklusive den om SD.Jag håller självklart SDs fana högt, men inte alla håller med mig.Jag respekterar detta.

    Om Olof tar sig tid att googla mig så kommer han exempelvis finna, att vissa bedömare anser att Contra blev mer och mer invandrarfientligt sedan jag tog över värvet som ansvarig utgivare 1994 (jag ingår numera endast i redaktionen).

    Jag gick med i SD i febriari 2008 och har sedan dess kommit i kontakt med otaliga partimedlemmar som uttryckt stor uppskattning gentemot Contra. Så det är sannolikt du, käre Olof, som har en avvikande syn i den frågan!

    Slutligen tycker jag nog du skall tänka dig för både en och två gånger, Olof, innan du dömer ut folk på lösa boliner och ifrågasätter deras SD-medlemskap. Speciellt som dina egna åsikter enligt mitt förmenande kanske inte rimmar så väldigt bra med SDs budskap.

    Att ha Olof Palme som politisk förebild, vilket du av ett föregående inlägg tycks ha, måste ju anses vara oerhört apart i sammanhanget.

    Härmed sätter jag streck i den något tröttsamma debatten mellan signaturen Olof och mig.

 12. Carina O Stefan Says:

  Lycka till med ditt nya uppdrag Tommy, önskar SD Landskrona

 13. benke Says:

  Lycka till Tommy! Hoppas allt går väl i din nya roll!


 14. Grattis Tommy och lycka till!


 15. Hej Tommy!

  Råkade trilla in på din blogg och tänkte, varför inte lämna en hälsning. Kan ytterligare en gång säga att det var trevligt att träffas och jag hoppas att vi träffas fler gånger.

  Jag ser fram emot ett mycket nära samarbete mellan SD Kuriren och SD Television i framtiden och tillsammans ska vi skapa historia.

  Med vänliga hälsningar
  Dragan Klaric

  • Tommy Hansson Says:

   Detsamma. Visst kommer vi att ses fler gånger!

   Jo, jag hoppas också på ett nära samarbete. ”Tillsammans ska vi skapa historia” – det låter verkligen inspirerande!

   Och så ska det förvisso bli.

 16. Karl Says:

  Det har framkommit uppgifter om att du har varit medlem i Ungsvenska klubben, en ökänd herrklubb för traditionella nazister.

  Jag undrar om du fortfarande är det eller om du någonsin varit det? Om i så fall, vad säger du om det?

  Vidare, den nazianstrukna klart antisemitiska tidsskriften Salt som du beskriver så här:

  ”En nutida konspirationsteoretiker av i princip samma slag är Jonas De Geer, som kring år 2000 tillsammans med ett par meningsfränder grundade den konservativa tidskriften Salt. Efter en lovande inledning med betydande uppbackning av en penningstinn sponsor urartade tidskriften alltmer. Sedan De Geer publicerat en intervju med den brittiske förintelseförnekaren David Irving kom Salt mer och mer att bli en extrem nationalistpublikation som icke minst ägnade sig åt att saluföra diverse konspirationsteorier. Sedan sponsorn klokt nog dragit sig ur var Salts saga all.”

  har du ju själv skrivit i två gånger:

  Åtal till varje pris, Samtidsmagasinet Salt, nr 4, april/maj 2000

  och

  Vårt behov av tenorer, Samtidsmagasinet Salt, nr 8, maj/juni 2001

  Du påpekar mycket riktigt att Salt urartade efter intervjun med Förintelseförnekaren David Irving, den intervjun gjordes emellertid för det 5:e numret som kom ut juli/augusti 2000. Nästan ett år innan du skrev ”Vårt behov av tenorer” således. Att Salt var nazistisk och antisemitisk var alltså vid tillfället du skrev din sista artikel vida känt.

  Efter Salts 6:e nummer som kom ut september/oktober 2000 drog sig finansiären Bertel Nathorst ur, som du säger ”klokt nog”, men du valde att fortsatta t.o.m. 8:e numret.

  Jag är själv Sverigedemokrat, tillika Israelvän och känner ett visst obehag av dessa engagemang. Hur kommenterar du detta?

  • Tommy Hansson Says:

   Jag var med i Ungsvenska klubben ett par år i slutet av 1970-talet. Jag gick ur när den antisemitiska tendensen blev för stor.

   I början av 2000-talet kom jag i kontakt med en medlem i UK, för övrigt en präst i Svenska kyrkan. Han försäkrade att det blivit bättre, så jag valde att gå med igen.

   Klubben brukar nämligen stundom ha föredragshållare av god kvalitet, exempelvis riksdagsledamöter såsom Björn von der Esch och förre SvD-journalisten Göran Albinsson-Bruhner. Dessutom är det aldrig fel att inmundiga god mat och dryck till subventoionerat pris.

   Ett par år efter mitt nya inträde började dock det antisemitiska inslaget ånyo bli outhärdligt, så jag tackade för mig – igen. Så nu får det banne mig räcka.

   Det stämmer att det finns ungsvenskar som är nationalsocialister av gamla stammen, men där finns även mörkblå konservativa och yngre nationella av ND-typ. Det är alltså inte riktigt att kalla Ungsvenska klubben för ”nazistisk”, långt därifrån.

   Ungsvenska klubben är heller ingen politisk organisation, utan just en herrklubb.

   Angående Salt kan jag väl erkänna, att jag hoppades det skulle bli bättre in i det längsta. Artikeln om tenorer var ju inte heller ett spår politisk.

   Jag är slutligen en person som gärna träffar människor ur de mest skilda kategorier – är intresserad av och nyfiken på människor, helt enkelt. Jag skäms inte heller för att jag är bekant med folk långt ut på vänsterkanten. Eller att jag då och då fortfarande lyssnar på ”progg”musik, ett slags olycklig kärlek jag har.

   Hoppas jag kunnat skingra några av dina farhågor, Karl!

 17. Jonas De Geer Says:

  Jag instämmer med knäppgökarna på nordisk som undrar hur du kunde skriva i Salt så sent som 2001, för att sedan sälla dig till de politiskt korrekta stenkastarna.
  Hur kommer det sig att en sådan känslig judevän som du har funnit sig tillrätta på ungsvenska klubben i decennier? Är det den ekumeniska ådran som gör sig gällande?
  Mvh/
  Jonas De Geer

  • Tommy Hansson Says:

   Som jag skrivit ovan, Jonas, hoppades jag ju i det längsta på att Salt skulle kunna ta sig upp ur träsket. Och min artikel om Björling, Caruso och Gigli var ju inte särskilt kontroversiell, om man säger så.

   Och nej, jag fann mig aldrig tillrätta i Ungsvenska klubben på grund av att det antisemitiska inslaget blev för starkt.

   Ja, du kanske har rätt om min ”ekumeniska ådra”. Jag vill gärna se det positiva i mina medmänniskor och dömer ingen ohörd. Därför har jag även försökt sätta mig in i SSPX verksamhet på ett seriöst sätt.

   Men ibland funkar det inte riktigt, och då är det dags att tacka för sig!

 18. L-J Hallgren Says:

  Hej, Tommy!

  Vill med detta önska dig lycka till framöver som ny chefredaktör för SD-Kuriren och ser med tillförsikt fram emot kommande utgivningar.
  Önskar även tacka den tidigare chefredaktören Richard Jomshof för ett enastående bra och engagerat arbete med tidigare nummer av tidningen.

  MVH

  L-J Hallgren, SD Malmö

  • Tommy Hansson Says:

   Tack, L-J!

   Jo, Richard har gjort en storartad insats och finns ju också kvar som ansvarig utgivare och redaktionsmedlem.

 19. Jonas De Geer Says:

  Nej, Tommy, ibland fungerar det inte riktigt och då bör man tacka för sig.

  /Jonas

 20. Pehr Says:

  Det är tydligen viktigare att vara ProIsrael än ProSverige i toppen för SD.

  Har läst Contra i flera år (på bibliotek, skulle aldrig köpa den) och det som ni skrivit om SD där tvivlar jag på att dina nya väljare uppskattar.
  Ni som nu hyllar TH kan läsa den på de flesta bibliotek. Till skillnad från ex Nationell Idag.

  Först påhyvlar du Olof en vidrig förebild för att sedan stänga av honom innan han fått försvara sig.
  Det tog inte lång tid för Söder att lära dig den taktiken.
  Den kommer du få stor nytta av i SD.
  Lika Bara Leka Bäst.

  Tragiskt är också att SD inte klarar av att utbilda folk inom partiet att ta hand om skötseln.
  Hoppas dock att SD kommer in i riksdan.
  Detta är dock inte ledningen förtjänst.

  (Att SMB (en BOKKLUBB!) skulle vara någon garant för nationalism förstår jag inte.
  Den är ju en bokklubb för folk intresserade av militäria.
  Lika korkat som att påstå att alla som gjort lumpen skulle vara nationalister.)

 21. Tommy Hansson Says:

  Det som Contra skrev om SD inträffade före SDs glädjande uppryckning med Jimmie Åkessons tillträde som partiledare. Då fanns det fog för kritiken.

  Olof får givetvis tycka vad han vill, men jag bedömde att tre långa inlägg var för Olof och mig faktiskt räckte. Det beslutet tog jag helt utan någon annans inblandning!

  SMB är naturligtvis ingen garant för nationalism, och om du läser mitt inlägg lite noggrannare borde du inse att det inte var det jag skrev. Däremot hjälper SMBs böcker oss att bättre förstå Sveriges militära historia.

 22. Pehr Says:

  Jag menade inte att Söder hjälpte dig att trycka ner tangenterna. Bara att den taktiken fungerar väldigt bra när man inte kan bemöta argumenten.

  Ungefär som när Åkesson tog över SD.

  Bra att du redde ut missförståndet med SMB.
  Tråkigt att du förespråkar censur.

  • Tommy Hansson Says:

   Men för helvete, karl, jag satte streck i debatten med Olof därför att vi hade skrivit tre superlånga inlägg var där rimligen allt som fanns att säga i frågan – och lite till – fanns med. Det är faktiskt inte samma sak som censur.

   Och nu sätter jag streck i debatten med dig också.

 23. André Says:

  Lite sent kanske, men jag tänkte också önska dig lycka till. Jag är både Sverigedemokrat, Contra-läsare och Israelvän, så det är verkligen glädjande att just du är ny chefredaktör för SD-Kuriren. Ett stort lycka till!

  /André

  • Tommy Hansson Says:

   Jag är tacksam för allt stöd jag kan få, André, så tack så hjärtligt! Jag har med tacksamhet noterat vad du skrivit på SDU-sajten också.

   Kul att du uppskattar Contra – och Israel!

 24. Per Mattsson Says:

  Hej Tommy!

  Jag tycker att dina förklaringar till varför du skrev i Salt och var med i Ungsvenska klubben är konstiga.

  Om du nu hoppades att Salt skulle bli bättre, varför väntade du inte med att skriva i tidningen tills det stod klart att antisemitismen hade mönstrats ut? Istället valde du att medverka i en tidskrift du visste var antisemitisk i hopp om att den kanske skulle ”bli bättre”?

  Beträffande Ungsvenska klubben undrar jag varför du överhuvudtaget gick med i klubben, trots att du visste att där fanns gott om, som du själv skriver, ”nationalsocialister av den gamla stammen”.

 25. Tommy Hansson Says:

  Det får du väl tycka, om du vill.

  Du har förmodligen rätt i att jag inte borde ha skrivit i Salt andra gången, men jag har ju en tendens att vilja tro folk om gott i det längsta. Kanske jag bör ompröva den inställningen hädanefter, eller vad tycker du, Per?

  Den andra artikeln var dock inte politisk utan handlade om världstenorerna Björling, Caruso och Gigli.

  Förhållandena kring Ungsvenska klubben har jag redan till stor del berört i mina kommentater ovan. När jag först gick med, 1976, fick jag en inbjudan från en person jag garanterat visste inte var nazist.

  Aktiviteterna i klubben består vidare i att äta och dricka gott samt lyssna på föredrag av ibland högklassiga talare (riksdagsmän, ministrar, näringslivstoppar). Man kan faktiskt mycket väl göra sådant utan att dela alla åsikter hos andra som lyssnar till föredragen.

  I alla fall har jag nu definitivt tackat för mig!

  • Per Mattsson Says:

   Tommy,

   Vid den tidpunkt du skrev i Salt för andra gången stod det klart för alla att det handlade om en antisemitisk tidskrift. Jag kan inte se annat än att du visade prov på oerhört dåligt omdöme när du valde att fortsätta medverka i Salt.

   Vad beträffar Ungsvenska klubben kan jag bara konstatera att vi har väldigt olika värderingar. Du tycker att det är helt i sin ordning att sitta till bords med nazister för att äta och dricka gott och lyssna på roliga föredrag. Jag tycker annorlunda.

 26. Tommy Hansson Says:

  Jag redde ut detta i mitt föregående svar. Du upprepar dig!

 27. Gunnar L Says:

  Ungsvenska klubben? Det är ju för tusan ett ökänt tillhåll för nazister. Milde Herre Gud, låt oss hoppas att detta inte kryper fram under valrörelsen nästa år när etablissemangets journalister börjar leta skit att kasta på SD!

  • Tommy Hansson Says:

   Som sagt, jag har inte satt min fot hos Ungsvenska klubben på circus fyra år.

   Jag är mer än väl beredd på att svara på frågor om varför jag tyckte klubben var alltför antisemitisk för min smak.

 28. Gunnar L Says:

  Ok, Tommy. Låt höra. Det vore intressant att få veta varför Ungsvenska klubben var ”alltför antisemitisk” för din smak. Passa gärna också på att förklara var du drar gränsen mellan en lagom antisemitisk klubb, där man får förmoda att du trivs, och en ”alltför antisemitisk” klubb.

 29. Tommy Hansson Says:

  Grejen med mig är att jag kan uppskatta samvaro med människor vars åsikter jag till fullo inte nödvändigtvis delar. Allt i denna jämmerdalen är, bevars, inte politik. Därför är jag även bekant med personer långt ut på vänsterkanten.

  Mer än så tänker jag inte säga i det ämnet, för då blir jag väl anklagad för att vara kommunist också…

  Och jag upprepar, Ungsvenska klubben är inte en politisk organisation utan just en klubb där man äter, samtalar och lyssnar till i bästa fall intressanta föredrag.

  Brytpunkten kom när nästan alla av klubbens föredragshållare visade sig vara typ antisemiter och förintelseförnekare. Då kunde jag omöjligt vara med längre.

  Nu tycker jag vi har munhuggits tillräckligt, Gunnar L, låt vara att jag till viss del har uppskattat meningsutbytet.

  Jag sätter därför här streck i debatten med dig!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: