SD största partiet – skandalpartiet S framåt

Nyheter idag/Sentio augusti 2017: SD störst med 27,4 procent.

Opinionsmätningar kommer och går, men en sak består: Sverigedemokraterna (SD) prenumererar på titeln ”Sveriges största parti” hos Nyheter idag/Sentio. Augustimätningen utgör intet undantag utan ger SD 27,4 procent, vilket till på köpet är bäst någonsin hos det norska institutet. https://nyheteridag.se/nytt-sd-rekord-i-sentio-samtidigt-vander-det-uppat-for-moderaterna/

Sentio-mätningarna uppmärksammas efter vanligheten ytterligt sparsamt om än alls i mainstreammedia; snarare betraktas dessa mätningar som något katten släpat in. Orsaken härtill brukar officiellt förklaras vara Sentios ”oseriösa” mätmetod involverande en webbpanel dit deltagarna själva får anmäla sig. Den verkliga orsaken torde vara SDs traditionellt höga mätresultat.

Vad som är besvärande för Sentio-kritikerna är i sammanhanget att det var detta institut som bäst lyckades pricka in SDs valresultat på 12,9 procent 2014, låt vara att det norska institutet presterat avsevärt sämre när det gäller exempelvis Socialdemokraterna och Moderaterna. http://www.dagensopinion.se/gudmundson-svd-om-att-b%C3%B6rja-anv%C3%A4nda-sentios-sd-statistik

27,4 procent ger SD en komfortabel tätplacering i Nyheter idag/Sentios senaste mätning, vilken genomfördes 11-14 augusti då 1000 personer varav 749 uppgav partisympatier tillfrågades. Det är 0,2 procentenheter bättre än vad partiet hade i april 2017 och kan jämföras med 26,8 procent i juliundersökningen. ”Jag tror att människor ser att samhällsutvecklingen ger Sverigedemokraterna rätt, tyvärr”, citeras SDs presschef Henrik Vinge i Nyheter idag.

M-ledaren Anna Kinberg Batra kan glädjas över viss uppgång – trots tapp med 8,2 procentenheter jämfört med valet 2014.

Näst största parti i nämnda mätning blir Socialdemokraterna med 23,5 procent medan Moderaterna blir tredje störst på 15,1 procent. M-siffran innebär en uppgång med 2,4 procentenheter jämfört med Sentios julimätning, vilket tills vidare ger den hårt kritiserade partiledaren Anna Kinberg Batra ett visst andrum. Detta trots att M ligger 8,2 procentenheter efter senaste valresultatet. I övrigt bör noteras att alla övriga allianspartier – C, L och KD – går tillbaka, liksom regeringens stödparti V. MP avancerar dock framåt med en halv procentenhet till 4,3 procent.

Även i Metro/YouGovs augustimätning avancerar SD något och får här 23,6 procent, under det att siffran hos Aftonbladet/Inizio blir 20,1 procent. Sossarna fortsatt störst. https://www.metro.se/artikel/yougov-trots-it-skandalen-s-fortsatt-st%C3%B6rsta-parti

Som alla vet, men långt ifrån alla erkänner, blir det dock sällan några braskande pressrubriker när det går bra för det Sverige-vänliga alternativet i svensk partipolitik. Annat var det för några veckor sedan, då Expressen/Demoskops mätning visade att SD gått tillbaka med 3,5 procentenheter från 20,1 till 16,6 procent.

Detta förklarades med att SD-sympatisörer hade återvänt till sina tidigare partier när dessa nu uppfattades i en mer positiv dager. http://www.di.se/nyheter/valjarbarometer-sd-tappar-stort/

Något märkligt måste det nog under alla omständigheter anses vara med den rätt uppseendeväckande spännvidd som noteras för Sverigedemokraterna i skilda opinionsundersökningar – det skiljer trots allt närmare 11 procentenheter mellan Sentio och Demoskop enligt här ovan redovisade siffror.

Anders Ygeman – en av flera S-märkta klantskallar.

Ännu märkligare, i alla fall i mina ögon, är det att ett  ömkansvärt dekis- och skandalparti som Socialdemokraterna, med den sorgligaste ministerlista som skådats i modern svensk historia, kan öka  sympatimässigt trots skandalen inom Transportstyrelsen vilken tvingade bort Anders Ygeman, Anna Johansson och Gabriel Wikström från sina statsrådsposter. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6754108

Vi ser här alltså att ett parti tjänar opinionsmässigt på sin relativa skicklighet att dölja och trixa bort sina egna närmast brottsliga skumraskerier – det är egentligen inte riktigt klokt. Jag måste erkänna att jag i anledning av det senaste sympatiuppsvinget för S-partiet snuddat vid tanken på att alla presumtiva väljare bör tvingas genomgå lämplighetstest innan de tillåts delta i politiska val.

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 kommentarer på “SD största partiet – skandalpartiet S framåt”

 1. educaremm Says:

  Svensk nutidshistoria och politiska manövrer, samt viljor att kalla SD för nazister, behöver kanske analyseras ännu mer…

  Vad gäller opinionsmätningars tillförlitligheter, eller viljor hos MSM att rapportera när det går bra för SD, eller inte rapportera, det är onekligen ett mycket intressant fenomen, men hänger ändå kanske samman med att SD fortfarande alltså vill identifieras som ett nazistpart….märkligt nog….

  På dgs vill det försöka att analyseras, och försöka att förstås, hur och på vilket vis Sverige, och Sveriges befolkning, har kunnat bli så pass oförmöget att kunns, eller vilja, sätta gränser i olika sammanhang, och kring olika missbrukande fenomen, t ex vad gäller föräldrapenning, eller vård av handikappade i hemmet….samt därmed också ganska så oförmöget att kunna beskydda Sverige som nation…

  Kanske måste man gå bakåt i tiden för att kunna försöka ana sig till förklaringsmodeller….

  …..

  Att under studietider, och däremellan, vikariera inom ett invandrarverk, inom en kriminalvårds forskningsenhet, inom en socialbyrås växel och mottagning, inom skolans värld och grundskolans alla stadier, inom en infektionssjukvård, inom vård av gravt handikappade barn på institution, inom skola för utvecklingsstörda, samt inom en hemsjukvård, så får man oanade inblickar i hur samhällets ideal och anda inom alla dessa olika kategorier av samhälleligt åtagande och omhändertagande då fungerar i en praktik inom både kommunala och statliga förvaltningsområden…

  Som vikarie är man tillfällig och inte fast vilket kan medföra både för och nackdelar för en vikarie. Både i hur man då ses och uppfattas av ordinarie personal, och egna mandat att kunna påverka i någon större omfattning, utöver de basala arbetsuppgifterna.
  Men också att en vikarieposition kan medföra möjligheter att själv se och iaktta olika sociala och psykologiska företeelser bland personalens relationer sinsemellan, som man annars, som ordinarie, kanske skulle vara mer involverad i….
  ….
  Fördelar med att inneha en vikariepostion, (att sommarjobba, att jobba extra över lov och storhelger…), om man har ett stort intresse för mänskliga beteenden och mänskliga psykologiska och sociala bevekelsegrunder, är stora. Som vikarie kan man då ta tillfället i akt och studera på plats genom att rent allmänt på sätt och vis befinna sig i en slags utanförskaps – situation samtidigt som man ändå befinner sig i en slags innanförskaps – situation, såsom just endast som vikarie….

  …..

  Skulle tro att de chockvågor, samt den fasa och det förakt för, samt de känslor av avsky som drabbade Europa efter 2:a världskrigets behandling av utvecklingsstörda, av romer, av judar, av homosexuella och av kommunister, under detta krig, det lade grunden till att det kunde skapas en 180 – graders politisk helomvändning……

  Nu skulle istället alla utvecklingsstörda ges vård och omsorger, alla romer och judar skulle beskyddas, alla homosexuella skulle ges rättigheter, och alla slag av invandring skulle främjas…

  Alla dessa grupperingar som behandlats så avskyvärt under kriget, som dödats i massor och fängslats i arbetsläger, sågs nu som samhällets skyldigheter att beskydda….

  Att ifrågasätta dessa gruppers rättigheter till skydd och försvar blev nu detsamma som att vilja försöka återskapa en fasansfull, en fanatiskt vetenskapstroende, en superrationalistisk, samt en inhuman samhällsingenjörsinspirerad nationasocialism, en vedervärdig nazism, på nytt…

  En nazism som då i sin vetenskapsdyrkande iver verkligen ansågs hade gått över alla anständigheters gränser….

  Där kunde då en politisk – Helt-om-Marsch – , eller en – Helt-Om – ideologi, ta sin början…

  En ett-hundra-åttiograders – politisk helomvändning inleddes, där alla s.k. svaga grupper skulle beskyddas, inte kritiseras och inte ifrågasättas, för det vore att vilja kränka dem, eller också vore det att vilja förbereda för nya dödsläger….

  Alla utvecklingsstörda barn, samt alla invandrare med svåra krigstrauman och i övrigt svåra livsvillkor, samt alla romers, alla judars och alla hbtq-människors livsförhållanden, skulle nu beskyddas och värnas från allt tänkbart hot. De skulle skyddas från alla eventuella politiska tendenser till nya förtryck, som då ansågs behöva tvingas att – motas i grind – innan de (antogs) skulle kunna växa sig stora igen… (Och då antagligen vilja börja bygga nya utrotningsläger och nya dödsläger på löpande band…?)….

  Det fasansfulla andra världskrigets manövrer och tillvägagång mot oliktänkande och avvikande, med de chockvågor som de sänt över hela Europa när de uppdagades, medförde att människor absolut inte ville se några sådana tendenser på nytt komma över de europeiska, eller även de skandinaviska, länderna….och garanter för att kunna motstå sådana eventuella tendenser, ansågs då vara en vetenskapstroende och en s.k. upplyst kommunism?…

  Eller en s.k. kulturmarxism?….

  Därur växte en oförmåga att kunna sätta gränser för utnyttjande inom en hemsjukvård för handikappade….

  Eller kunna sätta gränser för när en hbtq-rörelse kanske överskrider normer för sin stil, vett och etikett i det allmänna rummet..

  Samt kunna sätta gränser när andra minoritetsgrupperingar, och även invandrargrupperingar, överskrider gränser för vad som kan ses som rimligt när det gäller deras skolgång, deras pensioner, eller deras skyddsbehövande försörjningsanspråk av olika slag…

  Även andra komplicerade missförstånd som kan uppstå vad gäller sociala och ekonomiska beskydd, står då i relation till en alltid och en evigt misstänkt, samt evigt presumtivt skyldig, och därmed evigt ansvarig, majoritetsbefolkning…

  Men skattebetalare, vars familjer som varit skattebetalare i kanske i flera generationer i Sverige, som eventuellt skulle råka bli allvarligt sjuka, antingen genom olyckshändelser eller genom andra faktorer, bör självklart inte nekas sjukersättning…(liksom inte heller andra svårt sjuka människor…).

  Detta eftersom det är en grund för det gemensamma samhällskontrakt som staten är byggt på….
  ….
  Så, hur samhällsförändringar kan svänga, och svänga över och kanske anses tappa sin balans, sitt förnuft, sin välbalanserade funktionalitet, där missbruk och misstroende då kan breda ut sig, det hänger nog ändå samman med mycket av vad som skedde under andra världskrigets fasor….

  • educaremm Says:

   Korr.

   …Men om skattebetalare, och vars familjer som svenskar kanske har varit skattebetalare i många, många generationer i Sverige, eventuellt skulle råka bli allvarligt sjuka, antingen genom olyckshändelser eller genom andra faktorer, bör självklart inte nekas sjukersättning…(liksom inte heller andra svårt sjuka människor…).

   Detta eftersom det är den grund för ett gemensamt samhällskontrakt som staten är byggt på….
   ….
   Så, hur samhällsförändringar kan svänga, och svänga över och kanske anses tappa sin balans, sitt förnuft, sin välbalanserade funktionalitet, där missbruk och misstroende kan breda ut sig, det hänger nog ändå samman med mycket av vad som skedde under andra världskrigets fasor….

   (- Om vi på alla sätt och vis försöker göra motsatsen till det onda så skall nog det goda kunna infinna sig mer eller mindre automatiskt – kanske blev det tänkande som kunde fånga majoriteter….)


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: