Kan islamofobi vara antisemitism?

 Wilhelm Marr, antisemitismens upphovsman.

Efter varje nummer av SD-Kuriren, som jag är chefredaktör för, brukar det till redaktionen inkomma ett antal synpunkter i form av mejl, vykort eller brev. Sedan nummer 91 utkommit nåddes jag av ett brev där avsändaren bland annat ville göra upp räkningen med vad han ansåg vara felaktigt språkbruk. Som exempel på sådant angav brevskrivaren ordet ”antisemitism”.

Personen i fråga menade, att eftersom både araber och judar är semitiska folk borde ”antisemitism” kunna gälla båda dessa etniciteter – således ej endast judar, vilket är det vanliga. Vidare, menade brevskrivaren, kan araber rent definitionsmässigt inte vara antisemiter eftersom det ju skulle innebära att man vände sig mot sig själva, det egna folket.

Resonemanget är rent logiskt rätt rimligt. Det stämmer att araber och judar räknas som semitiska folk. Alltså borde det vara möjligt att beteckna också avoghet gentemot araber – islamofobi med ett modernt uttryck – som antisemitism. Och det borde enligt samma sätt att resonera vara svårt eller omöjligt för araber att vara antisemiter.

Ändå är detta alldeles felaktiga slutledningar. Vi kan här nämligen inte enbart ta hänsyn till den rena logiken sådan den uttrycktes av nämnda brevskrivare. Här väger nämligen sedvanan blytungt.

Sanningen är nämligen den, att antisemitism aldrig någonsin använts i annan mening än att vara emot judarna. Jag är medveten om att jag tagit upp detta delikata ämne i minst ett tidigare blogginlägg men bestämde mig efter brevet till SD-Kuriren för att göra det på nytt. Det kan ju också tänkas att alla mina trogna läsare inte uppmärksammat mitt tidigare inlägg i frågan.

Alltså var det så att ordet antisemitism myntades av den tyske skriftställaren och socialistiske ideologen Wilhelm Marr (1819-1904). Marr grundade till på köpet ett politiskt sällskap som fick namnet die Antisemitenliga. Marr, som föddes i Magdeburg ett år efter Karl Marx födelse, var som ung ateist och vänsterhegelian. Sedan den av alla tyska socialister hett emotsedda revolutionen 1848 misslyckats flydde Wilhelm Marr fältet och levde därefter sju år i Centralamerika.

Vd återkomsten till Tyskland och Hamburg var Marr en tämligen misslyckad affärsman och hade förändrat sin politiska utsyn. Han hade nu antagit ett rasbetonat synsätt och tyckte sig i representanter för det judiska folket se en negativ samhällskraft, något som möjligen kan ha haft att göra med att han hunnit gifta och skilja sig tre gånger varav två gånger med judinnor. I en av sina böcker, publicerad under tiden för Amerikanska inbördeskriget 1863, försvarade han även slaveriet som samhällelig institution.

1862 gav den flitige Marr även ut skriften Judenspiegel och 1879 Vom Jüdischen Kriegsschauplatz. Samma år kom även Marrs skrift Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum ut i Bern i Schweiz. Det som skilde Marrs verk från alla andra antisemitiska skrifter vid denna tid var att Marr här myntade termen antisemitism.

Antisemitism var enligt Wilhelm Marrs språkbruk sak samma som, med Wikipedias ord, ”avståndstagande från och aktiv kamp mot judendomen”.  Marrs bok blev snabbt populär och trycktes i tiotalet upplagor, vilket även innebar att hans term antisemitism vann burskap på kort tid. Antisemitismen var den i Marrs ögon positiva idé som skulle användas i försvarssyfte mot den upplevda judiska anstormningen.

Wikipedias författare gör följande utläggning om Marrs syn: ”Trots den sedvanliga jargongen var hans antisemitism i första hand socialt motiverad, han ansåg att judefrågan var ett socialpolitiskt problem och uppmanade det utsugna folket att bekämpa den judiska kapitalismen, den gyllene internationalen.” Liknande tankar hade tidigare framförts av bland andra Karl Marx i uppsatsen Zur Judenfrage.

Karl Lueger påverkade Hitler.

Den myckenhet av antijudisk opinionsbildning som existerade i Europa vid denna tid, framförallt i Centraleuropa och Frankrike, gav även upphov till en politisk rörelse vilken i Österrike förde fram Karl Lueger (1844-1910) till borgmästarposten i den kosmopolitiska staden Wien. Adolf Hitler har i sitt världshistoriska pekoralverk Mein Kampf vittnat om den betydelse Luegers politik hade för honom och den framväxande nationalsocialismen.

Ordet antisemitism användes således under den beskrivna tidsperioden uteslutande för att beteckna en antijudisk inställning och, vilket måste inskärpas, har i praktiken aldrig använts på annat sätt. Det antal araber som vid denna tid fanns i Europa var ju också mycket lätt räknade, varför deras inflytande i samhället till skillnad från situationen i dag var obefintligt.

För att svara på frågan i blogginläggets rubrik: Nej, ”islamofobi” kan aldrig vara ”antisemitism” eller för den delen tvärtom. Ordet islamofobi, som av vänstern och andra professionella så kallade antirasister används i huvudsak för att brännmärka kritik av radikal islamism och jihadism, kunde i sig vara värt en längre utläggning.

Men det får i så fall bli en annan gång. Avslutningsvis är det fullt möjligt för medlemmar av ett visst folk att vända sig mot och komma att avsky den egna etniciteten. Detta fenomen kallas med en modern term oikofobi.

Explore posts in the same categories: Antisemitism

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

52 kommentarer på “Kan islamofobi vara antisemitism?”

 1. IvanLendl Says:

  Araber är en folkgrupp. Islam är en religion. Hur kopplar du (vad jag förstår till skillnad från personen som skrev frågan till dig) islamofobi till araber?

  • Tommy Hansson Says:

   Islam är en religion med ursprung i arabvärlden, och det moderna begreppet islamofobi används nästan uteslutande om arabisk-muslimska invandrare till västvärlden.

   Man kan jämföra ”islamofobi” med ”antisemitism” i så motto att det, teoretiskt sett, kan användas om en större kommunitet än vad som faktiskt sker.

 2. rksmrgs Says:

  Oikofobi är inte accepterad som vetenskaplig term i fackkretsar. Däremot är termen islamofobi mer än accepterad, jag skulle vilja säga snarast omhuldad.

  • Tommy Hansson Says:

   Alldeles riktigt.

   En starkt bidragande orsak till att ”oikofobi” ej är allmänt godtagen som vetenskaplig term är att dess upphovsman, Roger Scruton, är en uttalad konservativ och att den används företrädesvis av konservativa/nationella.

   http://sv.wikipedia.org/wiki/Roger_Scruton

   ”Islamofobi” är däremot en term som, i likhet med de flesta av de moderna politiska begrepp som slutar på -fobi, myntats av den politiska vänstern. Därmed blir den automatiskt accepterad, eftersom vänstern bestämmer det mesta i media- och forskarvärldarna.

 3. Lisa Says:

  Tack för en klargörande artikel om ett beklämmande ämne.
  Även om nu rasism är avskyvärt, oavsett vem det än drabbar, är antisemitsmen unik till sitt väsen ( än så länge ) då den demoniserar till skillnad ifrån övrig rasism som beskriver den upplevda fienden som underlägsen.
  Och vad gäller den så jämrans uttjatade klyschan att araber i egenskap av semiter omöjligtvis kan vara antisemiter är det bara en bara en meningslös ordlek, vilket som sagt har tydliggjorts av ditt inlägg.

 4. Tarzan Says:

  Min uppfattning är att vi ska inte bry oss om konflikten i Mellan Östern
  SD är för Sverige
  Vi kan inte lösa judarnas eller arabernas problem dessa kontrahenter har skapat sin konflikt själva.

  • Tommy Hansson Says:

   Så kan man inte resonera, särskilt inte efter SD:s riksdagsinträde, om man vill anses som seriös. Ett riksdagsparti måste givetvis ta ställning också i utrikespolitiska frågor.

   Konflikten i Mellanöstern angår enligt min uppfattning hela den civiliserade världen – Israel utkämpar här en ställföreträdande kamp för våra demokratiska och frihetliga värden.

   Och konflikten startade genom arabländernas vägran att acceptera FN:s beslut om en delning av det tidigare brittiska mandatet Palestina.

 5. Anton Says:

  ”Och konflikten startade genom arabländernas vägran att acceptera FN:s beslut om en delning av det tidigare brittiska mandatet Palestina.”

  Nej, konflikten startade inte i och med detta. Konflikten uppkom p.g.a. massinvandringen av judar till ett område som tidigare befolkades i huvudsak av araber. Den judiska befolkningen har sedermera alltmer undanträngt den arabiska befolkningen. Att FN fattade ett heltokigt beslut råder det alltså inget tvivel om.

  Alla Israels grannländer motsatte sig att staten skulle bildas. Ändå drev det ”internationella samfundet” igenom beslutet. Israel var således en misslyckad idé redan från början. Inte skulle väl vi skandinaver ha hurrat av glädje om man lät göra någon del av vårt eller våra grannländers territorium till en stat för ett främmande folk.

  Nu har vi Israel där vi har det. En nation som borde visa ganska stora mått av ödmjukhet och försöka blidka sina antagonister. Istället uppträder Israel stöddigt och chauvunistiskt. Det är som om man glömt bort att detta land inte existerat ens i en mansålder. Israel är inte som jag ser det ett ljus av demokrati och civilisation i mellanöstern. Israel är också en av anledningarna till att regionen utvecklats på det sätt den har gjort.

  Min grundinställning är att det var mycket dumt att bilda en stat i ett område där alla framtida grannar motsatte sig det hela…

  • Tommy Hansson Says:

   ”Till ett område…”

   Just det. Inte till ett land. Det område som den romerske kejsaren Hadrianus började kalla ”Palestina” efter den filisteiska folkgruppen var inte något ”land”, som någon grupp ensidigt kunde göra anspråk på. Judar hade dessutom närvarat i området ända sedan Jerusalems förstörelse.

   Israel var enligt min mening en lysande idé,i själva verket den enda tänkbara idén i syfte att tillförsäkra judarna ett nationalhem. Det du framför kokar faktiskt ner till följande: araber har rätt till inte ett land, utan många länder, men judarna har inte rätt till något land alls.

   Det är svårt att ta en sådan åsikt på allvar. Eller bättre: en sådan åsikt skall inte tas på allvar.

   • Anton Says:

    ””Till ett område…”

    Just det. Inte till ett land. Det område som den romerske kejsaren Hadrianus började kalla ”Palestina” efter den filisteiska folkgruppen var inte något ”land”, som någon grupp ensidigt kunde göra anspråk på. Judar hade dessutom närvarat i området ända sedan Jerusalems förstörelse.”

    Kom inte med det där gamla svamlet om att det alltid funnits judar i Israel. Området har stått under arabisk dominans sedan 600-talet med ett mellanspel för korsfararnas styre under från ca 1100-1300. Därefter fram till 1900-talet under arabiskt inflytande.

    Ottomanska riket behöll sitt grepp om nuvarande Israel från 1500-talet till 1900-talet. Så nog är historien i huvudsak en av arabisk och muslimsk dominans. Att en judisk folkspillra alltid levt i området betyder inte mycket för att förändra denna bild.

 6. Anton Says:

  ”Israel var enligt min mening en lysande idé,i själva verket den enda tänkbara idén i syfte att tillförsäkra judarna ett nationalhem. Det du framför kokar faktiskt ner till följande: araber har rätt till inte ett land, utan många länder, men judarna har inte rätt till något land alls.

  Det är svårt att ta en sådan åsikt på allvar. Eller bättre: en sådan åsikt skall inte tas på allvar.”

  Jag motsätter mig inte ett judiskt nationalhem för judar. USA kunde väl och kan väl om det kniper avträda en bit av sina enorma arealer till det judiska folket. Där finns ju också redan en betydande och framgångsrik judisk befolkning.

  Abdul-Aziz bin Saud föreslog på sin tid att Tyskland skulle avträda någon av ”sin bättre delar” till förmån för bildandet av en judisk stat. Detta som reparation för det lidande man utsatt judarna för. Frågan är ju hur realistiskt det vore och hur mycket starkare ressentiment mot det judiska folket som du skulle skapas i efterkrigstiden Tyskland. Mer realistiskt vore att USA avträtt en del av sitt väldiga territorium åt det judiska folket. Varför inte?

  • Tommy Hansson Says:

   Det är orealistiskt därför att det judiska folket faktiskt inte härstammar från USA. Eller från Tyskland. Eller Madagaskar.

   Det judiska folket härstammar från just Mellanöstern i allmänhet och dagens Israel i synnerhet. Skulle vi svenskar vara nöjda med att föreslås upprätta ett nationalhem i USA? Svaret kan bara bli ett.

   • Anton Says:

    ”Det är orealistiskt därför att det judiska folket faktiskt inte härstammar från USA. Eller från Tyskland. Eller Madagaskar.”

    Merparten av dagens amerikaner härstammar inte heller från amerika. USA är ett land av i huvudsak europeiska ättlingar. Och det går ju utmärkt för dem att leva och frodas i USA och att ha landet som sitt nationalhem.

    Att den judiska befolkningen, merparten sekulära rationalister, skulle vara knutna till mellanöstern eftersom de härstammar därifrån är ett löjligt påstående. Judarna skulle givetvis kunnat bilda en judisk nation i USA eller Tyskland. Det är viljan hos dem och amerikaner och tyskar som det kommer an på, inget annat.

 7. Tommy Hansson Says:

  Den judiska närvaron i detta område betyder i själva verket allt, eftersom det betyder att det finns en flertusenårig koppling mellan området i fråga och det judiska folket.

  Enligt din mening är det judiska folket – till skillnad från alla andra folk med ett historiskt nationalhem – bara att anse som boskap som mot sin vilja kan förflyttas hit och dit beroende på var andra tycker att det skall leva. Det är en omänsklig syn och ett vittnesbörd om vilken avoghet som fortfarande florerar mot judarna.

  Lyckligtvis en syn som inte kommer att realiseras eftersom judarna redan har ett nationalhem som svarar mot deras historiska härstamning.

  Härmed sätter jag punkt för debatten med Anton i detta ämne.

 8. Tommy Hansson Says:

  Ha ha, Tarzan har tydligen halkat på de såpade lianerna och slagit i huvudet…du glömde dock frimurarna och utomjordingarna. Ärligt talat, du tycks ha förläst dig på Jüri Lina.

  • Tarzan Says:

   Om du visste hur många SD:are som har varit på Jyri Linas föredrag och hur många som har köpt hans böcker
   By the way vem tro du att det är som styr Moon sekten
   Jesus Bhudda eller kanske det är GUD:s utvalda folk ??

   • Tommy Hansson Says:

    Jag har själv läst flera av Linas böcker. Det är inget fel att vilja orientera sig om olika skribenter för att själv skapa sig en uppfattning.

    Det som varje seriöst politiskt verksam person drar öronen åt sig inför är naturligtvis hans budskap om utomjordingar, judar och frimurare. Det blir bara för mycket, om man så säger…

    ”Moon-sekten” styrs av Sun Myung Moon och en av hans söner, Hyung-jin Moon.

 9. Josefina Bergfast Says:

  Man skulle kunna formulera en beskrivning, som kanske blir mer och mer gällande idag, (i alla fall i Europas gamla nationalstater?)?

  Den nya beskrivningen och ”anklagelseordet” skulle kunna vara ”ANTIFOLKIST”…?

  ”ANTIFOLKISMEN” breder ut sig alltmer?

  ”ANTIFOLKISMEN” bedrivs kanske främst av människor som lever i en föreställning om att endast de själva HAR RÄTT TILL ETT NATIONALHEM?

  ”ANTIFOLKISMEN” har som mål att försöka motarbeta ALLA ANDRA FOLKSTAMMARS VILJA, OCH RÄTT, TILL SINA NATIONALHEM? Inklusive att kultivera deras eventuella religioner, traditioner kulturer, deras språkliga, etniska och deras andra särskiljande identifieringar och specifika profiler?

  ”ANTIFOLKISMEN”, och ”ANTIFOLKISTER”, är alltså faktiskt FIENTLIGT inställd till ALLA ”ANDRA” folks MAJORITETSKULTURELLA etniska och språkliga självbevarande, och motarbetar dessa ansträngningar, med alla till buds stående medel, inklusive ”epitetsord”, som blir ”krigsverktyg” i kampen om ”verklighetstolkningen”..?

  I Europa sker detta främst genom att AKTIVT VERKA FÖR FOLKBLANDNING. Detta medför naturliga inre motsättningar inom de forna majoritetskulturernas NATIONALHEM och de inflyttade främmande folken och deras kulturer, med alla deras egna profiler i etniskt, språkligt, religiöst och kulturellt hänseende.

  Därmed kommer nationerna som varande ”NATIONALHEM” för de specifika folkgrupperna som utgjort nationerna i flera hundra år, att förstöras.

  De PAROLLER som ANTIFOLKISTERNA främst använder sig av är: ”Alla ”människors”; Frihet, jämlikhet, broderskap, demokrati, alla ”människors” lika värde och ”mänskliga” rättigheter samt yttrandefrihet”.

  Dock har ”ANTIFOLKISTERNA” en dold klausul i dessa hyllade och ärade och ”fina” ideal och paroller och det är att ENDAST DE SJÄLVA, av dem själva, är identifierade som varande ”MÄNNISKOR”. Alla DE ANDRA FOLKEN, är alltså inte beskrivna eller identifierade, av ANTIFOLKISTERNA, som varande människor.

  ”ANTIFOLKISTERNA” är därför fientliga till alla olika folkgruppers naturliga viljor till självförsvar och självbevarande i sina egna FOLKHEM.

  ”ANTIFOLKISTERNAS” EGET FOLKHEM motsätter sig dock kulturblandning och folkblandning, och anstränger sig för att bli just ett FOLKHEM först och främst ENDAST FÖR DEM SJÄLVA.

  Att vara ”ANTIFOLKIST” är att vara FIENTLIG till att ”andra folk” OCKSÅ kan beskydda och bevara just SINA FOLKHEM.

  OM ”andra folk” gör ansträngningar till just SJÄLVBEVARANDE och försvar för just sina FOLKHEM (nationalstater), så blir de av ANTIFOLKISTERNA identifierade för att vara ”rasister”, eller ”nationalister”, eller ”främlingsfientliga”.

  ALLTSÅ, när ”andra folk” än ”ANTIFOLKISTERNA” själva, vill bevara SINA NATIONALHEM, och säga, PRECIS SOM ANTIFOLKISTERNA SJÄLVA SÄGER, att DETTA ÄR VÅRT FOLKHEM, och DET TILLHÖR OSS, så sker ett märkligt försök till ”stämpling” eller ”skam- eller skuld-beläggande”, genom att försöka använda skamfyllda och nedsättande ”epitetsord”, som just ”rasist”, eller ”främlingsfientlig” osv., FASTÄN de SJÄLVA praktiserar EXAKT SAMMA POLITIK.

  DÄRFÖR kan man beskriva SÅDANA FASONER, och FAKTISKT IDENTIFIERA dem för vad de är, NÄMLIGEN JUST ”ANTIFOLKISTISKA”.

  ”ANTIFOLKISTERNAS” inflytande och möjligheter att påverka ”den allmänna opinionen”, samt politiker genom bl.a. s.k. ”tankesmedjor” och andra medel och metoder, och folkens ALLMÄNNA MEDVETANDE, TYCKANDE OCH TÄNKANDE, ÄR MYCKET STORT, genom att de har ett mycket stort inflytande över det massmediala rummet.

  ANTIFOLKISTER finns i alla länder, särskilt i Europa, men också i USA och överallt på hela jorden. De påverkar, och har påverkat, Europa under mycket långa tider, inte sällan med konflikter och krockar med MAJORITETSFOLKEN i dessa länder.

  Numera har ”ANTIFOLKISTERNA” ett EGET NATIONALHEM, men VILL MYCKET AKTIVT MOTARBETA att FOLKEN i ”de forna nationalstaterna” i Europa kan bevara, beskydda och försvara SINA EGNA NATIONALHEM.

  ”ANTIFOLKISTER” ÄR MED ANDRA ORD MYCKET INKONSEKVENTA OCH MOTSÄGELSEFULLA OCH VILL EN SAK FÖR DEM SJÄLVA, MEN EN ANNAN SAK FÖR ”DE ANDRA FOLKEN”.

 10. Linus Says:

  > Josefina Bergfast.
  Inte för att jag vill vara elak men din poäng är svår att förstå. För att underlätta för andra kanske du borde förklara vilka dessa ”anti-folkister”är.

 11. Josefina Bergfast Says:

  ”Antifolkister” är människor som talar för, förespråkar och försvarar rätten till en ”nation för dem själva”, alltså ett nationalhem för ”det egna folket, språket och kulturen”, och som samtidigt förnekar ”andra folk” samma sak.

  När de bor, arbetar och lever i ”främmande länder”, förnekar de dessa ”främmande folk” samma rättigheter till ett nationalhem, som de samtidigt tillerkänner sig själva.

  Man är då en inkonsekvent och motsägelsefull person, en antifolkist. En antifolkistisk person, som omfamnar antifolkismen, är en person som gör skillnad på ”sitt eget folk” och ”de andra folken”.

  En antifolkist är fientligt inställd till ”de andra folken”, och vill, kanske omedvetet, kanske medvetet, undergräva och motarbeta dessa ”andra folks” möjligheter till bevarande, försvar och uppbyggande av ett nationalhem, samtidigt som antifolkister alltså stödjer och försvarar ”sitt eget folks” försvar av och uppbyggande av ett nationalhem.

 12. Linus Says:

  I ditt första inlägg talar du om en folkgrupp som, enligt dig, är inbegripen i diverse stämplingar mot Europa och nu har ett eget hemland. Inte om människor som du nu har ändrat det till.
  Vilken folkgrupp avses?

 13. Josefina Bergfast Says:

  Antifolkister kan kännas igen genom att de är inkosekventa i det att de försvarar ”det egna folkets” rätt till ett nationalhem, men bekämpar, motarbetar och förnekar ”andra folk” detsamma. Detta görs genom att tala nedsättande, stämplande, hatiskt och fördömande mot ”andra folk” och deras språk, etniska och historiska och kulturella profil, och deras eventuella viljor till försvar, bevarande och byggande av samma sak, ett folkhem.

  Dessa motsägelsefulla, stämplande, hatiska (om inte hatiska så ”ogillande”), och fientliga ”antifolkister” kan finnas inom flera olika politiska, religiösa, etniska och språkliga grupper.

  Gemensamt är att de förespråkar en sak för ”det egna folket”, dem själva, men en annan sak för ”de andra folken”.

 14. Linus Says:

  Tja,Josefina Bergfast efter att ha googlat lite kan jag bara konstatera att frågan nog inte behöver ett svar med tanke på att du har crosspostat ditt ”inlägg” lite här och var på nätet.
  Det är inte bara smörja vi talar om här utan om en besatthet.

  http://gotiskaklubben.wordpress.com/2011/05/15/judar-muslimer-sant/#comment-10054
  http://klartexten.wordpress.com/2011/05/16/religion-en-trostnapp-at-angsliga/#comment-10621
  http://aktualia.wordpress.com/2011/05/12/gardells-show/#comment-1537
  http://obekvamasanningar.wordpress.com/2011/05/20/censurjudar-satter-press-pa-google/#comments

 15. Lisa Says:

  Tänk, Josefina Bergfast, man skulle nästan kunna tro att det med tanke på dina tidigare skriverier och inläggets tema att det var judar som var på tapeten igen.
  Men så har du undanröjt alla tvivel genom dina klargöranden.
  What a relief!
  Det rör sig alltså bara om individer inom alla folkgrupper, tänka sig. Upprepandet om folkets egna hemland hade alltså ingen betydelse hur många ggr det än förekom i texten.

 16. Josefina Bergfast Says:

  Både Lisa och Linus tror jag här helt och hållet får försöka förlita sig till sina egna slutledningsförmågor.

  De verkar vara ganska imponerande.

 17. Tommy Hansson Says:

  Ett klargörande:

  Jag har valt att låta Linus publicera de vämjeliga länkarna till sajterna ovan endast i syfte att skapa klarhet i vem Josefina Bergfast är och vilken sorts konspirationsteorier hon bekänner sig till.

  Antisemiter i vår tid må använda en annorlunda argumentation än under tidigare decennier, men budskapet är ett och detsamma: judar är onda och svekfulla.

  Antiemitismen är och förblir en gåtfull mänsklig cancer och innebär i sig ett övertygande argument för nödvändigheten av ett judiskt nationalhem. I Israel.

  • Linus Says:

   Det var också mitt syfte med länkningen; att visa ifrån vilket träsk debattören kom ifrån och inte att göra reklam för de vidriga sidorna som faktiskt slår självaste Flashback med hästlängder.

 18. Josefina Bergfast Says:

  Betackar mig för ANTISEMITISM-EPITETET.
  Tack så mycket.

  Läs lite mer, lite tydligare, och grundligare INNAN ”insiniuatören” och ”stämplaren” hoppar fram som på en given signal och som en reflexmässig reaktion på INBILLADE uttalanden.

  Varsågod.

  Obekväma sanningar säger:….”Vi vill se Neuman ERKÄNNA de etniska svenskarnas (där han som jude inte ingår) rätt att bevara sin särart – och rätt att styra vårt hemland, rätt att värna om våra nordiska, etniska intressen. Men vi lär få vänta förgäves på ett sådant erkännande.”

  Men ingår detta ”erkännande” över huvud taget i deras ”strategi”?….

  Undrar om judar själva HAR VÄNTAT PÅ ATT BLI ERKÄNDA, och FÅTT TILLÅTELSE att hävda sin egenart av någon eller några? Eller om de själva har kämpat för den, (med näbbar och klor?), och med alla möjliga (och omöjliga) medel, fronter och metoder?….

  Förmodligen är det ingenting som man som (eventuellt etnisk och/eller religiös) svensk, varken kan begära eller förvänta sig från någon? Det måste helt enkelt ske genom egna ansträngningar, och kulturella, ekonomiska, akademiska och politiska strider?

  Något ”tillstånd” till att ”få” idka självbevarande” kan man ju inte fråga efter? Endast och enbart SJÄLV i så fall sträva efter att bygga upp ett självbevarandeförsvar, (och hoppas på att det blir lika lyckosamt som det självförsvar som judar uppenbarligen har byggt upp?)….

  OM det inte funnits, eller finns, tillräckligt många starka, begåvade, rika och medvetna etniska svenskar, som har möjligheter, resurser förmågor och viljor att faktiskt bedriva ett sådant självförsvar, så kan man ju inte skylla på några andra för att självförsvarstyrkorna inte har kunnat förenas i framgångsrika förmågor till självförsvar?….

  OM det har funnits landsförrädare (vilket det ju har funnits), och om det har funnits förledda, förförda, skrämda, svaga, lättpåverkade, köpta och förvirrade (?) personer i ledande politiska ställningar, eller andra befattningar, eller hos stora delar av befolkningen, som inte har kunnat bjuda motstånd, eller inte har känt tillräcklig fosterlandskärlek, eller inte tillräckligt stöd från ”de sina”, så är det tragiskt, men går ändå inte skyllas på dem som uppenbarligen varit mer effektiva och framgångsrikt kunnat bygga upp ”självförsvarsstrategier” (som judar uppenbarligen har gjort?)?

  Även om man för den sakens skull (alltså erkännandet av bristande självförsvarsförmågor?), naturligtvis inte behöver vara omedveten om de strategier och metoder som har använts, och som givetvis kan påtalas och upplysas om, vilket ju obekväma sanningar gör….

  Men ibland kanske man behöver erkänna ”motståndares”, eller rent av ”fienders” framgångar och ”duktigheter” i sina ”knepigheter och knåpigheter”, när det kommer till ”självförsvarsarbete”… också?….

  Och kanske samtidigt försöka lära sig av dem… .

  • Linus Says:

   Helt OT det här.
   Men det här är inte längre en debatt, det här är bara sorgligt. Du verkar inte vara medveten om vilket intryck du gör eller förstå de situationer du hamnar i så därför tycker jag att du skulle behöva någon professionell att prata med som ett alternativ till att hänga på nätet.
   Det här låter mästrande och drygt, jag vet, och du har all rätt att bli kränkt av rådet.
   Men som medmänniska till en medmänniska: sök hjälp.

   • Josefina Bergfast Says:

    Jag har inga problem. Jag hamnar, vad jag vet, inte i några ”situationer på nätet”, (förutom samtal, men det är väl vad nätet är till för), så det har nog Linus helt fått om bakfoten.

    Och vad vet Linus om vilket intryck jag gör, eller inte gör. Knappast något.

    En mycket liten del av befolkningen läser regelbundet ”på nätet”. Och en mycket liten del av den delen, läser det jag skriver ”på nätet”.

    Så Linus behöver nog hålla sig inom rimlig perspektiv när han ska ge ”goda medmänskliga råd”, och ha hela bilden klar för sig.

    Annars kan han ju själv behöva en viss hjälp.

  • Tommy Hansson Says:

   Det förstår jag att du gör.

   Men din debatt”konst” talar tyvärr ett annat språk.

 19. Josefina Bergfast Says:

  Som sagt, människan är som människan är, och tror det hon vill tro, och tror också ofta det som är mest fördelaktigt för henne själv att tro.

  Människor är sig lika.

  De vill inte tro på det som är ofördelaktigt för dem själva att tro på?

  Vad är ”sanning”? Det finns alltid olika perspektiv, vinklingar, ja, kanske t.o.m. lika många vinklingar som det finns människor, vem vet.

  Att försöka tala, och framför allt att samtala, är svåra saker. Människor vill oftast förena sig i samförstånd, föra ”meningsfulla samtal” med dem som ”tycker, anser, tänker, önskar sig och vill” ungefär samma saker som dem själva.

  Människor över hela jordklotet är sig lika på den punkten.

  Även dem som kanske tror att de (egentligen) är mycket mer värdefulla, och därför har mer rätt än, och också mer rättigheter än, de andra folken.

  Men, människan som varelse, kan, verkar det som, ituta sig själv, och också ituta andra, hur mycket konstigheter som helst. Och det kan vara skrämmande.

  Titta bara på hela den mänskliga historien. Mönstren upprepar sig.

 20. Josefina Bergfast Says:

  Glöm ALDRIG berättelsen om ”Kejsarens nya kläder”.

  Det har alltid funnits tendenser hos människor att vilja tro det som är fördelaktigt för dem att tro, vare sig det är sant eller inte.

  Om människor blir presenterade för en verklighet eller en ideologi, eller en religion eller en ism, och SAMTIDIGT tillsagda att OM de inte tror på den så är de onda, dumma, ointelligenta, elaka eller anti-istiska, eller fobisk- den eller det, av något slag, så får det ofta konsekvensen att människor väljer att tro, (det som manipulativa, fixiga och trixiga viljor vill få dem att tro), därför att annars kan det medföra konsekvenser som kanske de flesta tycker är negativa eller obehagliga.

  De kan bli beskyllda för just den ena eller andra fobin, eller anti-ismen, eller elakheten, eller dumheten, osv., och de kan ”förlora anseende”, som det heter, (om de är offentliga personer), och de kan också förlora sina arbeten, liksom i värsta fall, också förlora sina liv (om de identifieras som varande ”fientliga” eller ”farliga motståndare” eller något sådant, (av vilka historien är full av: Stockholms blodbad, Linköpings blodbad, mordet på Gustav III, mordet på Olof Palme, mordet på Kennedy, mordet på Lincoln osv. osv.).

  Mönstren upprepar sig. Människan är sig lik. Olika viljor vill olika saker och en del viljestarka människor drar sig inte för att använda sig av ”fula psykologiska knep och knåp”, och ”ordverktyg” som får människor att tänka, tycka och anse som de tänker, tycker och anser.

  Inte bara mönstren upprepar sig utan också historien har tendenser att upprepa sig.

  Sagan säger: ”Bli som ett barn”, som också Jesus Kristus sa, (för att komma in i ”himmelriket”), och Han sa också: ”Sanningen (verkligheten), skall göra er ”fria”, (kanske ”fria” från ”slaveriet och bundenheten” till ”lögnen” och ”fria” från det (den verklighet) som INTE är, till den verklighet,(livet) som är…….).

 21. Lisa Says:

  Ledsen Josefina men de svårigheter som drabbat dig på nätet och de alienationskänslor som dina senaste inlägg visar prov på ska nog snarare tillskrivas din egen bristande förmåga att kommunicera och inte någon illvilja/ konspirationer/ blindhet hos resten av mänskligheten.
  http://sv.blogipedia.com/om/Josefina bergfast/

 22. Lisa Says:

  För bråttom, här kommer den fullständiga länken.
  http://sv.blogipedia.com/om/Josefina bergfast/

 23. Josefina Bergfast Says:

  Det verkar inte bättre än att ”Lisa” här att fått ett ”uppdrag att försöka motarbeta personen ”Josefina Bergfast”?

  Har inte ”Lisa” något vettigare, klokare och förståndigare att syssla med?

  Vem bryr sig om vad ”Lisa” personligen anser om personen ”Josefina Bergfast”?

  Det är för dråpligt helt enkelt…

  Nej, skärp sig nu ”Lisa”, och skriv ned de tankar, åsikter, filosofier och ståndpunkter du har om saker och ting, och delge din omvärld. Att försöka, (och ägna så mycket tid åt?), att hålla på med, vad det nu är som du försöker hålla på med, att uttala vad personen ”Lisa” personligen anser om personen ”Josefina Bergfast”, eller att försöka motarbeta, undergräva, misskreditera personen ”Josefina Bergfast”, det kan ju inte ”berika” särskilt många….

  Vem intresserar sig för sådant? Och vem är över huvud taget intresserade av personen ”Lisas” åsikt om personen ”Josefina Bergfast”? Knappast någon, eftersom ingen riktigt vet vem någon är….

  Försök istället att formulera åsikter, argument och ståndpunkter i olika frågor. Det skulle nog intressera människor mer….

  Och, vem vet, ”Lisa” kanske eventuellt kunde bidra till samtalandet och analyserandet på ”nätet”, och därmed kanske sprida lite glädje omkring sig?…

 24. Lisa Says:

  Josefina Bergfast
  Lika lite som insinuanta inlägg, förnekanden, självömkan kan nu öppet aggresiva inlägg gynna det intryck som du ger.
  Upplevda eller eller verkliga brister hos en meningsmotståndare stöder inte den tes som du ursprungligen ville driva, nämligen antisemitisk ( om än i förtäckta ordalag) hetspropaganda.
  Min avsikt med länkandet är att avslöja tankegodset hos en antisemit, som dessutom saknar kuraget att stå fast vid sina åsikter utan istället krumbuktar sig på alla möjliga vis.
  IRl hade du med all säkerhet behandlats annorlunda, men ett Internetforum är inte en supportgrupp; här möts åsikter.
  Poängen är, Josefina, hade du varit seriös hade du valt att försvara dina åsikter istället för att veckla om dig i underliga, i sammanhanget irrelevanta resonemang för att försvara dina person.
  Men den hårda verkligheten är att den som vill vara kontroversiell också måste ta konsekvenserna av det. Det vägrar du göra och däri ligger förklaringen hur människor har reagerat på dig och varför du har en historia av att ha drivits ut ur seriösa forum.
  Din debatteknik är ohederlig eftersom du gömmer påståenden bakom retoriska frågor och tillämpar omvänd bevisföring. Då är inte heller seriösa svar att vänta och de svarsinlägg, som du beklagar dig över, något som du faktiskt inbjuder till.
  Du är framsprungen ur bloggosfärens periferi och även om din antisemitism är ett misstänkt resultat av projektion i kombination med dålig verklighetsuppfattning och allmänbildning är det svårt att uppbjuda den empati som ditt tillstånd egentligen borde förtjäna.
  Det finns säkerligen en tragisk historia bakom alla förintelseförnekares/ antisemiters uttalanden och ageranden men de lidanden som dessa vanföreställningar har orsakat gör det svårt att i första hand sympatisera med dess företrädare.
  Ja, rent mänskligt är det synd om dig, Josefina, men man skall inte heller glömma bort offren för det hat som du är delaktig i att sprida.
  Och så en länk till som jag hoppas Tommy inte tar bort men som jag också kan förstå om han nu väljer att göra så, då den är hämtad ur nätets undervegetation.
  http://jdg.motpol.nu/?p=1186

 25. Lisa Says:

  Till Tommy och läsekretsen
  Jag märker nu att irritationen håller på att ta överhanden och att ett ”flame-war” som avlägsnat sig ifrån sakfrågan har brutit ut.
  Därför vill jag betona att vad som nu som tenderar till att övergå i en serie personangrepp leder sitt ursprung till mitt starka engagemang gentemot nazism och antisemitism som min kombattent gjort sig till ett språkrör för.
  Bortses ifrån kan dock inte att vederbörande själv saknar kännedom om implikationerna av sina uttalanden, varför jag ber forumet om ursäkt för att ha medverkat till att ha sänkt debattnivån.

 26. Josefina Bergfast Says:

  Man skulle kunna bredda och förtydliga begreppet ANTIFOLKISTER, med ett tillägg.

  Det finns BÅDE ”folkister” och ”antifolkister”.

  De flesta etniska folkstammar, språk, religionskulturer, traditioner och kulturer är ”folkister”. De är präglade på sina familjer, på sina språk, på sina traditioner och på sina eventuella religioner, eller filosofier och ismer av olika slag (som ofta är sprungna ur religionerna).

  Utpräglade folkister är japaner, men också koreaner, kineser, indier m.fl. folk, språk och kulturer.

  Vi har också mindre folkistiska grupper, som samer, romer och judar, och andra folkstammar eller folkgrupper, som ofta kan vara minoritesfolk inom en majoritetsgruppering. Dessa olika folkgrupper har naturligtvis också folkistiska viljor. Dessa olika har dock, i alla fall i norden, olika positioner inför majoritetsbefolkningen ”svenskarna”, där t ex judar ofta är betydligt mer integrerade och assimilerade med det svenska samhället, ja, ofta har framträdande och inflytelserika positioner, i alla fall generellt sett mer inflytande än vad oftast både romer och samer har. Detta fenomen återkommer jag till.

  De allra flesta folk är som sagt naturliga folkister, och har fullkomligt naturliga tendenser till att vilja gifta sig och bilda familj med dem som liknar dem själva på flera olika nivåer; alltså både etniska, språkliga, sociala och religiösa, eller politiska nivåer.

  I Kina är man t ex angelägen om att kineser gifter sig med andra kineser, trots att den folkstammen ju inte löper någon större risk att försvinna i första taget….

  Sedan finns ju också indier, som har liknande känslor och tendenser, liksom naturligtvis japaner och koreaner.

  I Europa är de olika folkstammarna generellt sett mer ”hotade för upplösning” och undergång av flera olika orsaker. Kanske kommer en stor del av dem att starkt förändras i sina ”profiler”, både etniskt, språkligt och kulturellt, och särskilt de länder som har tagit emot en mycket stor utomeuropeisk invandring.

  Sverigedemokraterna har ju fått stöd för att de vill föra en mer balanserad och ”lagom” invandringspolitik, därför att fler och fler ”svenskar” börjar uppleva att det har faktiskt blivit en obalans , och en oansvarighet, och kanske en insiktslöshet, kring invandringens utformning och omfattning, vilket kan skapa oönskade problem, både för ur-invånarna och de invandrade invånarna, ja, för alla medborgare.

  De människor som nu framträder och talar varmt för invandringsstorleken som är idag, de är inte sällan människor som just är folkister när det gäller att vilja försvara sin egen folkstams kultur, språk, religion eller tradition, men vill samtidigt kritisera, anmärka på, epitetbelägga (anti-ism det eller det, fob-det eller det, fientlig- det eller det, eller någon annan form av ”stämpel”, som de tror att vederbörande omfattas av därför att den vill förespråka en balanserad, och begränsad, invandring).

  Dessa personer som har haft, och har, tillgång till det offentliga rummet genom olika massmedia, men olika inom näringsliv, politik och intresseföreningar av olika slag, och som därför har haft och har stora möjligheter att förespråka den ena eller andra politiken i landet, och som också har tagit ställning för just en ökad invandring, är judiska förespråkare.

  Judar är som de flesta andra folk, just folkister, och värnar om sin folkstam, sitt språk, sina traditioner och sin religion, eller världsåskådning, och där finns alla slags judar, både konservativa, kommunistiska, liberala och sådana som inte är så intresserade av politik, precis som inom alla folkgrupper.

  De ”antifolkistiska” tendenserna kan visa sig när uttalanden görs av judar, för en utökad invandring till Sverige, med mångkultur, mångfald och folkblandning, men samtidigt uttalas ett försvar för att ”det judiska nationalhemmet” (till vilket alla judiska människor i hela världen har automatiskt medborgarskap), just inte skall vara en mångkultur med alltför stor folkblandning.

  Om kineser i Sverige skulle göra samma uttalanden, så skulle de också kunna betecknas som ”antifolkister”, därför att de skulle då förespråka en sak för deras nationalhem, Kina, och en annan sak för Sverige (svenskars nationalhem). Likaså japaner, kurder, indier, koreaner osv., alltså sådana folkstammar som själva är utpräglade folkister, liksom judar är när det gäller Israel, och många fler nationer.

  Inkonsekvensen och den antifolkistiska paradoxen uppstår och man övergår till att vara ”antifolkist”, handlar om att man förespråkar en sak för det egna nationalhemmet, och en annan sak för andra folks nationalhem.

  Det är nu inte så många kineser, indier, sydamerikaner eller koreaner osv., som är framträdande och starkt påverkar den s.k. ”allmänna opinionen” i Sverige, mer än just judiska personer. Om kineser, eller indier osv., skulle framträda och göra liknande uttalanden; alltså en hållning för sina egna nationalhem och förespråkande av deras självbevarande, och en annan hållning här i Sverige, vad gäller det svenska folkets möjligheter till bevarande av sitt nationalhem, så skulle de också bli ”antifolkister”.

  Att vara ”antifolkist” är att vara inkosekvent och motsägelsefull, i det att man gärna vill förespråka en linje för det egna folkets försvars- och bevarandemöjligheter, men en annan för ”de andra” folken (eller som i det här fallet Sverige och det svenska folkets).

  Antifolkismen kan därför beskrivas som en –ism, som fler folk än judar kan omfattas av. Att flera framträdande judar förespråkar en ännu större invandring till Sverige, och också har varit starkt pådrivande till den invandring vi har idag, är ingen hemlighet. Att de också samtidigt stöder sitt egna nationalhem mot alltför stor folkblandning, och för bevarande av sitt (judiska) nationalhems kulturella profil, det gör dem till ”antifolkister”.

  De judar som lever i Sverige, och som inte förespråkar en ännu större invandring, är naturligtvis inte ”antifolkister”. De är svensk judar, som kanske har levt här i flera hundra år, och är svenskar, med en mosaisk tro och kanske etnisk och kulturell profil.

  I Sverige har alltid förekommit invandring, och utvandring, och det är naturliga företeelser i de flesta länder, och det är oftast berikande och kan medföra utbyten och en gemensam och i viss mån ömsesidig assimilering och ömsesidig påverkan.

  Den stora, alltför stora, och alltför omfattande, alltför oansvariga och alltför problematiska, och därför alltför oroande invandring, med ökande missförstånd, konfliktsituationer och både oviljor och oförmågor till ömsesidig assimilation, som har skett de senaste kanske tjugo åren, är fördärvlig för alla medborgare i Sverige och behöver snarast förändras.

 27. Lisa Says:

  Josefina Bergfast
  Ge exempel på judar i framträdande positioner som varit pådrivande för en ökad invandring till Sverige och som nu förespråkar en ännu större.
  Förklata också varför minoritetsgrupper inte enligt dig kan vara ”folkister”.

 28. Tommy Hansson Says:

  Tycker det börjar bli dags att avrunda diskussionen. Alla parter inklusive mig själv torde nu ha fått framföra sina åsikter inom rimliga gränser.

 29. ar4ne Says:

  Tommy

  Ska ett politiskt parti ta ställning till ett visst land och visa sympatier för det och uppmana väljarna att göra detsamma?

 30. ar4ne Says:

  Tommy

  Israel?

  Jag har talat med partiledningen att visa klara judesympatier ingår inte i partiets agenda och ändå finns det dem som talar i dessa ordalag och våra politiska motståndare har tagit tillfället i akt och kritiserat oss för detta t.o.m. judiska församlingen tar avstånd ifrån Sd och känner sig inte ett dugg hedrade av oss.

  Slutsats, att sympatisera med judarna och Israel handlar om fri vilja och är inte partiets linje enligt uppgift.

  Likaså erkänns att Sd är inte ett nationellt parti! snarare ett socialliberalt enligt deras och min mening.

  • Lisa Says:

   Att märka ord kan många ggr vara ett tecken på pedanteri.
   Ändå reagerar jag på ett uttryck som ”judesympatier” som känns unket och hemmahörande i en annan epok.

  • Tommy Hansson Says:

   Jag betraktar det som partiets uppgift att stötta demokratin i Mellanöstern och följaktligen även stöda regionens – ännu så länge – enda fungerande demokrati. Det vill säga Israel. Om detta sedan står inskrivet i partiprogrammet eller ej är för mig en bisak.

   Ordet ”judesympatier” har en unken klang som för tankarna till 30- och 40-tal. Det rör sig ju dessutom, när vi talar om Sverige, om svenska medborgare sedan generationer tillbaka!

   Jag vet inte vad du menar med att du har ”talat med partiledningen”. Tvivlar uppriktigt sagt på att du suttit i typ telefonkonferens med samtliga medlemmar i partistyrelsen.

   Att denna ”partiledning” sedan skulle tillbakavisa SD:s nationella identitet och kalla partiet ”socialliberalt” betraktar jag som helt uteslutet. ”Socialkonservativt” möjligen.

   Om SD övergått till att vara ”socialliberalt” klipper jag sönder mitt medlemskort och skickar tillbaka det i dag.

 31. ar4ne Says:

  Lisa

  Ok, har du ett bättre ord istället för judesympatier? så fram med det.

 32. Lisa Says:

  Skulle nog föreslå ett respektfullt uttryck som inte ger associationer till en förlegad människosyn och otrevlig ideologi.
  Det skorrar illa om din term helt enkelt. Dumt att tala om en folkgrupp som om det var djur det rörde sig om. Det är svenska medborgare det handlar om, för sjutton gubbar.

  • ar4ne Says:

   Lisa

   Tror du inte att de flesta i Sd har ledsnat på svenska medborgare och då blir språket därefter?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: