Mona Walter hos SD i Stockholm: ”Islam strider mot allt jag tror på”

IMG_1252

Mona Walter berättade i ord och bild om islam. Foto: Tommy Hansson

När Sverigedemokraterna i Stockholms stad skulle bjuda in såväl muslimska imamer som kristna präster till en diskussion om islam med Mona Walter blev det kalla handen. Ingen var intresserad av att samtala med henne. Därför ändrades programmet till att bli en föreläsning med Walter, därtill en mycket givande och välbesökt sådan.

Ta gärna del av föreläsningen via denna länk:https://www.youtube.com/watch?v=iO19M-1RqJ4&feature=youtu.be

Det hade dock varit intressant att höra vad imamer och präster hade haft att anföra i anledning av den svidande islamkritik som Mona Walter, vilken konverterat från islam till kristendomen, levererade. Mona föddes i Mogadishu i den dåvarande socialistiska staten Somalia 1973 och flydde till Sverige 1994. Några år in i sin svenska exil omvände hon sig till kristendomen då hon tröttnat på islams totalitarism.

Enligt islam kan en sådan omvändelse föranleda dödsstraff, så att säga att Mona Walter är en kontroversiell figur i muslimska sammanhang är en skrattretande underdrift. Kristenheten i Sverige har, med få undantag, inte gjort särskilt mycket för att stötta henne.

För den som vill ta del av hennes islamkritik direkt från källan, det vill säga Mona Walter själv, finns det möjlighet att göra detta via denna länk till hennes blogg: http://monawalter.com/

IMG_1248

Sveriges mest hatade kvinna? Foto: Tommy Hansson

Mona Walter inledde sin föreläsning genom att beskriva sig själv som ”Sveriges kanske mest hatade kvinna” på grund av sin kristna omvändelse och aktiva informationskampanj om islam. Och hon har förvisso blivit förtalad, bespottad och även fysiskt angripen; när hon hösten 2015 promenerade genom Rinkeby med ett team från SVT blev hon attackerad av muslimska ungdomar och kallad ”hora”.

Walter fortsatte sitt framträdande i en föreläsningssal på ett av de bättre hotellen på Södermalm i Stockholm med en nostalgisk återblick i ord och bild på Somalia innan landet islamiserades och upphörde att fungera som statsbildning. Det säger ganska mycket om den katastrofala utvecklingen, att den dåvarande socialistiska/marxistiska diktaturen Somalia kan framstå i ett förklarat skimmer där en kristen kyrka och en muslimsk moské kunde stå bredvid varandra i huvudstaden Mogadishu.

Somalia blev självständigt 1960 och var formellt demokratiskt, tills den demokratiskt valde ledaren Abdirashid Sharmarke mördades dagen före sin 50-årsdag i en statskupp den 15 oktober 1969 ledd av den övertygade marxistiske militären Mohammed Siad Barre (1919-95). Barre lät upplösa nationalförsamlingen, förbjöd alla politiska partier utom sitt eget kommunistiska och satte ett revolutionsråd med sig själv i spetsen att styra landet. Nära förbindelser upprättades med Sovjetunionen, som emellertid lämnade regimen åt sitt öde i slutet av 1970-talet.

Sedan han störtats från makten 1991 gick Barre i landsflykt i Nigeria, i vars huvudstad Lagos han avled fyra år senare. Somalia har sedan dess varit en så kallad failed state (misslyckad stat) där regionala krigsherrar och islamistiska extremister gjort tillvaron outhärdlig för befolkningen, varav de som har råd och lägenhet flyr landet – icke minst till Sverige.

SOMALIATWO

Mohammed Siad Barre, Somalias kommunistiske diktator 1969.91.

– Jag upptäckte allt när jag kom till Göteborg, där jag träffade islamistiska somalier som krävde att alla kvinnor skulle bära heltäckande klädsel, berättade Mona Walter. Jag försökte anpassa mig men fick problem. I islam betraktas muslimer som herrefolket, överlägsna de så kallade månggudadyrkarna, judarna och de kristna. Kristna anklagas för att dyrka tre gudar på grund av treenighetsdogmen.

Nu görs, fortsatte Walter, försök inom islam att framställa religionen som tolerant och fredlig varför man samlat alla ”snälla” citat ur Koranen och haditherna i en volym. I slutändan går det dock inte att förneka att muslimerna ser på sig själva som överlägsna judar och kristna, som i ett muslimskt styrt samhälle har tre val – att omvända sig till islam, att betala skatt till de styrande muslimerna eller att bli dödade. Ateister har bara två möjligheter: omvändelse eller döden.

Mona Walter sammanfattade profeten Mohammeds (570-632) livsgärning på följande sätt:

År 622 flyttade Muhammed till Medina med sin svåger Abu Bakr al-Siddiq sedan motståndet mot honom blivit för stort i Mekka. Medina kallades då Yathrib, som senare döptes om till Medina (”Staden”). Mohammed blev efter hand alltmer hatisk och våldsbenägen gentemot judar och kristna som förkastade honom och blev en mäktig krigsherre. Han gifte sig med en nioåring men kom med tiden att tillämpa månggifte. Under den här tiden formulerades Koranens (sura 9:5) budskap om att ”Döda mushrikeen /de orena/ var helst ni finner dem”. Icke-muslimerna fick fyra månader på sig att omvända sig till islam, annars skulle de dödas. Vid ett tillfälle lät Muhammed halshugga upp till 1000 judar. Profeten gjorde vad som helst för att hans anhängare skulle hata alla andra. Att ifrågasätta Muhammed eller islam medförde dödsstraff

Efter Muhammeds död 632 tog Abu Bakr över hans roll som krigsherre i grandios skala. Islam skulle nu spridas genom tvångsislamisering med svärdets hjälp, först i närområdet och sedan i allt vidare cirklar för att slutligen omfatta hela världen. På Petterssons Blogg finns följande detaljerade historik över de muhammedanska erövringstågen efter Muhammeds död: https://petterssonsblogg.se/2014/09/08/islam-nagra-av-de-fredligas-krig-sedan-muhammeds-dagar

IMG_1251

Islams inställning till den individuella friheten som Mona Walter ser det.

– Jag kunde inte vara muslim eftersom islam strider mot allt vad jag tror på, förklarade Mona Walter. Det funkade inte. 1994 kom en lag i Sverige där det står att tvång inte kan accepteras. Islam bryter mot denna lag, eftersom det är dödsstraff på att lämna islam. Någon jämlikhet mellan könen finns inte, då männen bestämmer över kvinnorna enligt texten i sura 4:34: ”Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna.”

Enligt Mona Walter har muslimer inte de rättigheter som alla andra har. En muslim har vidare enligt islam rätt att ljuga om det gagnar saken, därför bör media enligt henne aldrig lita på vad en imam säger.

När man talar om islam i dag går det knappast att undvika ämnet terrorism. ”Terrorismen har ingenting med islam att göra”, har blivit ett lika tröttsamt som felaktigt mantra för muslimska apologeter såväl som för naiva västerlänningar som ju så gärna vill tro de invandrande muslimerna och deras troskoncept om gott.

Bevis för att islam har väl så mycket med terror och terrorism att göra finns i Koranens sura 9:111: ”Allah har köpt de troendes liv och tillgångar i utbyte mot paradiset. De dödar och blir dödade för Allah.” I sura 8:12 heter det: ”Jag kommer att sätta skräck i hjärtat på de icke troende. Ni får slå dem ovanför halsarna, ni får till och med slå vartenda finger.”

Hela sura (kapitel) 8 i Koranen, konstaterade Mona Walter, handlar om krigsbyte, där exempelvis företeelser som sexslavar och våldtäkter avhandlas. Islam blev efter Muhammeds överflyttning till Medina en krigs- och erövringsreligion med tvångsislamisering som främsta syssla. Därför handlar så mycket i islam om våld, dödande och terror.

IMG_1246

Mona Walter vid bokbordet med islamlitteratur. Foto: Tommy Hansson

Det är ingen överdrift att säga att islam hyllar döden. I islam betyder ett människoliv ingenting och döden ses för den troende som ett sätt att komma till det hägrande paradiset. För Muhammed var det en naturlig sak att låta mörda såväl individer som grupper som han upplevde stod i vägen för spridandet av islam.

Sålunda mördades omkring år 624 i Medina den 100-årige judiske poeten Abu Afak, som inte tvekade att offentliggöra sin kritik av kameldrivaren och den numera till profet upphöjde Muhammed. Abu Afak blev skoningslöst mördad i sömnen, liksom poetissan Asma bint Marwan. Flera exempel på sådana religiöst-politiska mord finns.

Via denna länk en detaljerad analys av Muhammeds inställning till våldet: http://www.katoliknu.se/html/rel_islam_krig.htm

– Islam bygger på tvång och är en människofientlig ideologi, fastslog Mona Walter. Kristna vill följa Jesus, muslimer vill följa Muhammed. Det sistnämnda alternativet leder till katastrof. Visst är det möjligt för en muslim att inte lyda allt som står i Koranen, precis som sekulariserade kristna inte lyder Bibelns alla bud. Men det finns vissa speciella människor som är onda i hjärtat, det är de som blir självmordsbombare.

Sverigedemokraterna i Stockholms stad skall ha all heder av arrangemanget med Mona Walter. Att både imamer och präster tackade nej till att diskutera islam med henne visar om något att de är paniskt förskräckta för att ta del av något som strider mot de trosföreställningar de själva invaggat sig i. Egentligen skulle hela svenska folket behöva ta del av Mona Walters budskap, som har en särskild tyngd genom hennes egna smärtsamma erfarenheter av krigets och intoleransens ideologi: islam.

Med tanke på den muslimska massinvandringen till Sverige och Europa finns det de som räknat fram att kontinenten ungefär i höjd med 2050 rent demografiskt sett kommer att ha muslimsk översikt. Vi kommer enligt denna tes då att leva i en region som kan kallas Eurabia.

IMG_1244

-Vi måste förhålla oss till ett framtida muslimskt folkflertal, menade SDs Mikael Strandman. Foto: Tommy Hansson

Oavsett om man tycker detta är bra eller dåligt är detta en verklighet vi måste förhålla oss till, menade Mikael Strandman, en av SDs riksombudsmän som arbetat aktivt med förberedelserna till mötet med Mona Walter.

 

 

Explore posts in the same categories: islam, islamisering

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

13 kommentarer på “Mona Walter hos SD i Stockholm: ”Islam strider mot allt jag tror på””

 1. Lennart Granqvist Says:

  Efter dessa dystra framtidsutsikter för Europa tror jag att EU snart ligger i dödsryckningar.
  Stater som Polen och Ungern komme nog snart att lämna unionen.
  Detsamma gäller nog för Tjeckien och Slovakien.

  Serbien kommer nog ALDRIG att söka medlemskap i EU.

  Kanske det blir ett ”litet trevligt” inbördeskrig i Europa.
  Kommer Ryssland att godkänna ett muslimskt Europa som dessutom är medlemmar i NATO?

  • Tommy Hansson Says:

   Beträffande Ryssland så ligger ju det landet illa till för att självt tas över av muslimer. 15 procent av befolkningen är muslimsk och det ökar hela tiden på grund av muslimernas höga nativitet.

 2. JB Says:

  Det verkar finnas många kvinnliga, utomeuropeiska, talare som framför kritiska synpunkter på både islam och islamism. Det man kan undra över är om dessa är helt och hållet – självgående – , eller om de har stöd och hjälp, ledning och – skolning – , någonstans ifrån.

  Alltså om de kanske är – utsända – , att just uttala sådan kritik..
  Vem vet……

  Men onekligen finns det många just utomeuropeiska kvinnor, eller kvinnor med utomeuropeiskt påbrå, i det svenska s.k. offentliga rummet, och inom massmedier.av olika slag. Både tidningar och tv….

  Pekgul var kanske den första muslimska kvinnan inom svensk politik, och var även ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet….

  Inom en tidningsvärd och tv- massmedier, samt även inom underhållningsindustri, verkar det finnas många…
  T ex Alice Theodurescu, Alexandra Pascalido, Tove Lifvendahl, Lena Sundström, Zakine Madon m.fl., m.fl., och då också Mona Walter…
  Det man lite kan undra över ibland, är om dessa kvinnor – lyfts fram i det massmediala rummets framkanter – , och stöttas (?), alldeles främst, först, framför allt och mest, just därför att de är – utomeuropeiska kvinnor – , och har just, och är, – ickenordiska etniska profiler – , med just – synliga – sydeuropeiska, afrikanska eller asiatiska etniska profiler?…
  Inom massmedieindustri, tv-industri, (kameravinklar och ljussättningar), samt även inom skola, idrott och underhållningsindustri, verkar det frenetiskt ständigt pågå en både öppen och indirekt, både grov och subtil, både synlig och också mer intrikat och manipulativ – propaganda – … En ständig propaganda som vill – ösas över – , särskilt den nordeuropeiska och framför allt också den skandinaviska befolkningen…

  Denna befolkning har stora skaror som är ljushåriga, ljushyade och blåögda, men som just – en överallt närvarande massmedieindustri, och inte minst reklamindustri verkligen resolut och mycket – bestämt – , verkar vilja lära ut, att dessa människor – absolut inte – , får ges någon – bekräftelse – , i det massmediala rummet…. De skall alla istället – mycket strängt – , lära sig att just deras – människotyper – är – onda, sjuka, dåliga, dumma, korkade och elaka – rasister – …(Som – inga andra, (läs s.k. – mörkhyade folk – , eller läs – svarthåriga folk -), på hela jordklotet är – ….

  Bara och endast – de ljushåriga, de blonda, de nordiska och de skandinaviska folken är mycket, mycket – onda och elaka, dumma och korkade – folk…..

  Ja, ja…till slut tror kanske en majoritet på budskapen? Och särskilt en majoritet av utomeuropeisk invandring, men även en majoritet av infödd skandinavisk och också nordeuropeisk befolkning? De tror på, och tar till sig, den eviga, obarmhärtiga och obändiga, infernaliska och överallt närvarande – propagandan – , och låter sig bli – hjärntvättade – ?..…

  Vem vet….

  • JB Says:

   Ps.

   Tillägg: Nuvarande ordförande i liberalernas kvinnoförbund är Gulan Avci, vilket låter antingen sydeuropeiskt, arabiskt eller muslimskt, osäkert vad. Ordförande, samt tidigare liberale jämställdhetsministern i alliansregeringen, den mörkhyade kongolesiskan Nyamko Sabuni…

   Så onekligen finns det både viljor, resurser och förmågor, som verkar vilja – pusha – , och som vill – lyfta fram – , främst utomeuropeiska, utomskandinaviska, afrikanska och asiatiska kvinnor både här och där i det – offentliga rummet – …

   Härom året plockades en stackars färgad, ensam och bjärt kontrasterande mörkhyad lucia fram och ställdes i en – utsatt position – , framför en stor skara av idel blonda och ljushyade luciatärnor….

   På något vis tyder detta på en ganska så total avsaknad av en psykologisk och social insikt om hur människosläktet, hur människan som – varelse – , överallt tenderar att vilja – fungera – ? Nämligen efter principen att – likheter söker sig till likheter – , vilket är mycket människovänligt att förstå och tillerkänna alla olika – folk – , som finns runt jordklotets alla hörn och vrår…
   Att vilja försöka – pressa på – , eller avkräva, tvinga och pådyvla, hela befolkningar att – tvångsblanda sig själva – , med – olika folk – , är helt enkelt ett mycket förtryckande sätt att förhålla sig. Och detta mot vilken – folkgruppering – , som helst, dvs., gentemot absolut – alla – , olika folkstammar och folkgrupperingar, alla med sina olika särskiljande drag, inte minst språkliga, men också etniska….

   Alla olika folk känner sig oftast på ett naturligt vis mest – hemma hos – , den egna folkstammen, den egna kulturen och den egna – profilen – , och också på ett lika naturligt vis, mindre hemma hos, tillhörig hos, samhörig med och delaktig till, en folkstam, eller en folkgrupp, en kultur eller en ideologi, som just – inte – uppvisar drag – , (språkliga, ideologiska, religiösa, etniska osv., osv..), av just – den egna folkstammens särdrag – …

   Människovänlighet är att acceptera – hur – , människan som varelse fungerar i – praktiken – , och visa hänsyn och förståelse för sådana – mänskliga drag – , som finns inom just hela – människosläktets alla olika folk -.….

   Dessutom finns också oftast hos alla olika folk, viljor och drömmar, önskningar och förhoppningar om ett naturligt – självbevarande – , – fortlevnad – , vilket också är fullkomligt naturliga mekanismer, och också – människovänligt – att faktiskt försöka förstå sig på…
   Det är också en – grundförutsättning – , för att just en .- mångfaldighet – , kan fortsätta att finnas inom hela människosläktet, vilket kan ses både en rikedom och en glädje för alla människor…
   Utan en sådan – mångfaldighet – , både språklig, etnisk, traditionell och kulturell, så vore människosläktet betydligt – tråkigare – ….

   Det totalmissförstådda och totalförvrängda, ja, människofientliga (?), ordet – rasism – , eller s.k. – strukturell rasism – , kan kanske egentligen ges en inneboende betydelse av att vilja – prioritera – det egna folket före andra folket – , (?), genom att det är just med – det egna folket – , som alla olika folk känner sig mest tillhöriga hos, hemmahörande hos, delaktiga med och samhöriga till..
   Detta är ett fenomen som finns absolut över hela jordklotets alla olika folkstammar och folk och definitivt absolut inte ett enskilt, utmärkande, fenomen bland – endast – s.k. ljushåriga, blonda och blåögda folkstammar i Nordeuropa eller i Skandinavien….

   Tvärtom…..

   Ds.

  • Tommy Hansson Says:

   Man kan väl knappast påstå att Mona Walter ”lyfts fram” av etablissemanget likt Pasacalidou. Hon avskys ju hjärtligt och innerligt av samma etablissemang.

 3. Per L. Says:

  Utvecklingen i samhället har tvingat oss vanliga svenskar att försöka sätta sig in fenomenet islam. Finns det någon vettig människa som tror på sagan att Gud under loppet av 20 år dikterade koranen för den obildade och möjligen analfabeten Mohammed? Om det nu är så som de svenska biskoparna påstår, att kristna och muslimer ber till samma gud, uppkommer frågan hur den gud som framträder genom Jesus i de fyra evangelierna på bara 600 år totalt ändrar sig till ett budskap, så totalt i motsats till det Jesus predikade. Skulle gärna se att biskoparna redde ut detta. Det tar för lång tid att gå igenom alla dumheter och inkonsekvenser i muslimernas heliga bok, deras profet uppfyller alla definitioner på en falsk sådan. Jag tror att många människor dras till den våldsbenägna religionen islam av samma skäl som många drogs till totalitära massrörelser som SA och SS. Våldet i dessa rörelser lockar till sig fler än de stöter bort, vilket påpekades av Alan Bullock i sin stora hitlerbiografi. Winston Churchill hånades under flera år för sina varningar mot totalitarismen under mellankrigstiden. Enligt min mening är dagens motsvarigheter till WSC modiga personer som Robert Spencer, David Wood, Ali Hirshi och i Sverige Mona Walter.

  • Tommy Hansson Says:

   Jo, visst är det så. Muhammed fick något han trodde var uppenbarelser från ärkeängeln Gabriel men som väl snarast var hallucinationer av något slag.

 4. huheto Says:

  Reblogga detta på huheto.

 5. Christer Forsman Says:

  Stötta Mona

 6. Marie-Louse Lindqvist Says:

  Jag är född 1941 och ser med förskräckelse vart vi är på väg rent politiskt, som du förstår, är jag inte mogen ÄN, för SD,men jag ser inte något annat alternativ heller. Svenskarna ser ut att vara fega,naiva och 🙈🙉🙊 . Det skrivna ordet gäller fortfarande, för dom flesta Svenskar (hur många ggr har man inte hört DET HAR STÅTT I TIDNINGEN som en sanning ) det är ganska ”nyligen” VI fått tillgång till alternativ press. (Vi som är lite till åren komna, och som jag fått hjälp utav barn-barn,för att få tillgång till detta fantastiska hjälpmedel.) Religon och politik, har aldrig varit ett socialt samtalsämne ibland oss.

 7. Tommy Hansson Says:

  Du har rätt – numera spelar det inte så stor roll vad etablerade medier skriver. Vi har ju alternativ på det s k nätet. Vi kan också glädja oss åt att det rör på sig både i USA (Trump) och ute i Europa, där allt fler protesterar mot den förda politiken.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: