Ryssland laddar för Zapad 2017 – kommer Vitryssland att annekteras?

151103-strv2
Stridsvagnskompaniet från Skaraborgs regemente i Skövde är nu förlagt till Gotland.

Det har hållits anfallsövning i anslutning till Tofta skjutfält på Gotland under överinseende av bland andra Estlands överbefälhavare Riho Terras. Denne ser enligt en rapport i Svenska Dagbladet den 3 mars mycket positivt på den svenska återmilitariseringen av ön, som jag tidigare skrivit på följande sätt om på min blogg: https://tommyhansson.wordpress.com/2016/09/26/gotlands-atermilitarisering-den-svenska-forsvarsmaktens-viktigaste-uppgift/

”Länderna runt Östersjön måste ta säkerheten här i sina egna händer”, menar generallöjtnant Terras . ”Ett starkt försvar i Sverige är en viktig pusselbit.” Så är det naturligtvis. Det går emellertid trögt att rusta upp det svenska försvaret, även om den blygsamma militära närvaron på Gotland har en viktig symbolisk betydelse. Det är också tänkt att det skall ”komma mera” vad avser det gotländska försvaret.

Det behöver även komma mera till det svenska försvaret som helhet. Överbefälhavaren Micael Bydén klargjorde vid en pressträff nyligen, att försvaret behöver en påspädning på 6,5 miljarder kronor i syfte att öka beredskapen, tillgängligheten och krigsdugligheten till år 2020. http://www.helahalsingland.se/inrikes/ob-micael-byden-vi-behover-6-5-miljarder-kronor-mer-till-forsvaret

riho-terras
Estlands ÖB Riho Terras välkomnar den svenska militära närvaron på Gotland.

Läs om den aktuella militärövningen på Gotland under närvaro av ÖB Bydén och det skärpta säkerhetsläget via denna länk: https://www.svd.se/om/det-skarpta-sakerhetslaget

Det har aldrig rått några tveksamheter om vari det främsta – i realiteten enda – hotet mot freden och säkerheten i Östersjö-området består: Ryssland under ”den nye tsaren” Vladimir Putin. Den estniske överbefälhavaren Riho Terras citeras så i Svenska Dagbladet:

Ryssland bygger upp sin militära förmåga i området med nya vapensystem i Kaliningrad med fartyg med kalibermissiler i Östersjön. Ryssland tenderar att försöka behärska Östersjön som de gör i Svarta havet. Vi är inte rädda för Ryssland, men vi måste vara beredda.

Att en militär beredskap är av nöden för envar stat som inte önskar domineras av Ryssland framgår fuller väl av ett inlägg som gjordes på Svensk-lettiska föreningens Facebook-sida den 22 februari 2017 av Erling Johansson, en pensionerad militär som tidigare bland annat varit svensk försvarsattaché i Lettland. Johansson påpekar i sitt inlägg att just nu förbereds två stora militärmanövrar i Östersjö-regionen: den västliga, från Sverige ledda övningen Aurora 2017, där Sveriges förmåga i Host Nations Support prövas, samt den ryska Zapad 2017. De båda övningarna hålls samtidigt i slutet av september.

181_54535b59e087c323dbbba52a
Den ryska korvetten Stoikiy.

Storleksordningen på Zapad är, enligt Johansson, tillräcklig för att möjliggöra för deltagande förband att angripa grannländer i området. 80 ryska örlogsfartyg uppskattas vara operativa i Östersjön i och med att lejonparten av ryska Norra marinen kommer att omgruppera till Östersjön. ”Är det då ett angrepp som förbereds?” frågar sig Erling Johansson. ”Resurserna kommer troligen att finnas på plats, men troligare är att det är Vitryssland som kommer att neutraliseras och bli en del av Ryssland.”

En stor marin rysk styrka är en mycket klar markering och användbar för att hindra att utomstående lägger sig i en rysk annektering av Vitryssland, som är ett av de territorier som är mer eller mindre nödvändigt att ha kontroll över vid ett ryskt angrepp mot Baltikum och/eller Sverige. Zapad kan vara en övning som innebär att de ryska styrkorna stannar kvar i Vitryssland och aldrig återvänder. För att skydda de baltiska nationerna för ett överraskande angrepp så krävs fler förband på baltiskt område än vad som finns i dag, precis som de baltiska presidenterna förde fram till NATO i veckan.

Zapad 2017 kommer delvis att äga rum på vitryskt territorium, och scenariot att Putin tar tillfället i akt att annektera Vitryssland (Belarus) är ett högst realistiskt sådant. Den tiden är förbi när den Sovjet-stylade vitryske diktatorn Aljaksandr Lukasjenka smörade för Moskva och mest av allt ville att Vitryssland skulle bli en del av Ryssland. Minsk har motsatt sig ryska baser i landet och protesterat mot ryska trupptransporter, samtidigt som man inte vill betala för rysk gas. Det är inte alls omöjligt att Putin börjat tröttna på den tredskande Lukasjenka. http://fokusvitryssland.se/2017/01/18/regimtrogna-analytiker-varnar-for-ryssland/

putin-lukasjenka
Relationen mellan Aljsaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin är numera ansträngd.

Estland, Lettland och Litauen, med mångårig ockupation från Sovjetunionen i smärtsamt och relativt färskt minne, är överens om att det krävs fler NATO-förband – helst på permanent basis – på baltiskt territorium än vad som för närvarande är fallet för att ett militärt försvar mot en eventuell rysk aggression skall verka trovärdigt. Och skulle Baltikum angripas, så kommer även Sverige att bli inblandat. https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/08/nato-kan-inte-forsvara-baltikum-permanent-narvaro-kravs

Frågan är om ledande svenska, och för den delen även amerikanska politiker med president Donald J. Trump i spetsen, begriper allvaret i situationen. I Sverige har ju det militära försvaret länge i praktiken använts som budgetregulator: har det behövts pengar på ett visst område har det gärna tagits från försvarets resurser.

Skall vi ha några realistiska möjligheter att försvara vårt territorium måste det bli ändring på detta. Som jag ser det måste vårt militära försvar dels få avsevärt ökade resurser, dels bör vi snarast möjligt ansluta oss till NATO. Eljest kan vi lika bra lära oss ryska kvickt som attan.

 

 

Explore posts in the same categories: Försvaret

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

2 kommentarer på “Ryssland laddar för Zapad 2017 – kommer Vitryssland att annekteras?”

 1. educaremm Says:

  Det brukar refereras till ett kvinnligt tänkande, samt ocskå då ett manligt tänkande i kontrast därtill.

  Om man utifrån sådana uppdelningar antar att det manliga tänkandet då skiljer sig från det kvinnliga tänkandet, överlag, så kan detta tänkande utmärka sig kanske särkilt vid konflikter, krig eller krigsplaneringar och tänkbara krigssituationer?…

  Man brukar säga att det första som försvinner vid krig, är sanningen, som då ganska så raskt övergår i fria fantasier, inbillningar och vilda föreställningar om vad en motpart tänker göra eller inte göra…
  För inte så många befälhavare och krigare genom historiens gång, kan man nog relativt säkert påstå att en ganska så stor del av dem, ganska så raskt, riskerar att drabbas av akut scitzofreni, med en akut tillika hysterisk förföljesemani, orsakad av en uppdriven skräck, inpå bara skinnet, där då inte enbart ett sunt, sansat och rationellt tänkande försvinner, utan ersätts av vansinne och galenskap, som kan sägas då vara i avsaknad av både vett och sans och istället vara präglat av just idioti i stora mått, tillsammans då med ett ilsket, högmodigt och sårat manligt övermod…

  Ett övermod som då riskerar grava felsteg och vansinniga bedömningar som inte har med någon verklig realitet att göra, utan mest är uppbyggt på en uppskruvad hysteri,, paranoida föreställningar samt på en långvarig hatpropaganda…

  Krigspropaganda helt enkelt, för det älskade och eviga manliga krigandet och drömmar om oövervinnlighet och om storslagna segrar….

  Märklig är människan….

 2. educaremm Says:

  Ps.

  Naturligtiv är det viktigt med försvar. Både ett militärt och ett psykologiskt sådan försvar, för varje nationsbildning.
  Det är inte vad jag menade med min kommentar till Tommy Hanssons värdefulla och viktiga inlägg.
  (Försvarsförmågor är viktigt att fokusera på och vara uppmärksam inför och betänka. Att alltså vrida och vända på tänkbara scenarier för att därmed inte riskera att stå försvarslös i olika eventualla och tänkbara konfliktsituationer.)

  ….
  Journalisten Lars Lindström beskriver Sverigedemokraterna i en artikel i Expressen den 5 mars.
  Han vill mena att Sverigedemokraterna är nazister.

  Men, men, men….. Det hela är ganska så märkligt egentligen….

  Hur kommer det sig att samer, romer, judar, tornedalingar och finlandssvenskar, får bestämma, värna och försvara vilka som är respektive nationalitet, och vilka som inte är det, utan att bli kallade för att vara främlingsfientliga, rasister, fascister eller nazister för den sakens skull?

  Hur kommer det sig att kristendom, islam, judendom, hinduism, buddism, chintoism, konfutianism, mormonism och andra religiösa nationer eller samfund, får identifiera vilka som är tillhörande respektive och vilka som inte är det, utan att bli kallade för att vilja vara exkluderande, främlingsfientliga, rasister, fascister och nazister enbart för den sakens skull?

  Hur kommer det sig att svenskar, danskar, finnländare, tyskar, ungrare, spanjorer, greker, italienare, rumäner, pollacker, ryssar, fransmän, belgare, serber, kroater, montenigriner, engelsmän och portugiser, dvs. europeiska, och skandinaviska nationalitetsbeteckningar, inte får hävda vilka som är respketive nationalitet och vilka som inte är, utan att genast bli kallade för att vara främlingsfientliga, rasister, fascister och nazister, endast för den sakens skull?

  Och hur kommer det sig att alla andra folknationer i asien, afrika eller sydamerika, t ex kineser, japaner, turkar, irakier, iranier, egyptier, jemeniter, syrier, quwaitier, indier, pakistanier, eller t ex peruaner, brasilianare, argentinare, chilenare, och också t ex somalier, kongoleser, eritrianer, marockaner, sudaneser osv., alla får identifiera sig själva, värna, beskydda och försvara vilka som är respektive och vilka som inte är det, just den nationella identiteter, utan att bli kallade för att vilja vara främlingsfienliga, rasister, fascister eller nazister enbart för den sakens skull?

  Det hela är ganska så märkligt egentligen……

  OM man verkligen tycker sig vilja försvara en mångfaldighet inom mänskligheten, alltså ett variationsrikt människosläkte, och vilja värna möjligheter för just en sådan mångfaldighet och variationsrikedom som verkligen finns runt hela jordklotet, så är att vilja kalla europeiska folk, och skandinaviska folk, för främlingsfientliga, rasister, fascister och nazister om de vill definiera, beskydda och bevara sig själva precis som andra nationaliteter runt jordklotet också vill definiera, beskydda och bevara sig själva, att inte vara konsekvent.

  Det är att vara inkonsekvent….


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: