Lägg av med domedagsretoriken!

http://expo.se/2011/expo-slapper-rapport-om-muslimhatet_4352.html

Expo har, föga sensationellt, givit ut en rapport om ”muslimhatet”. Se länken ovan. Syftet är att granska antimuslimska miljöer i kölvattnet av terrordåden i Norge. Jag har inte läst rapporten men kan tänka mig att den innehåller en hel del överdrifter och ”guilt by association”-teoretiserande, stående inslag i Expos övergripande verksamhet.

Glöm och dröm – något världsomspännande kalifat kommer vi aldrig att få uppleva.

Att det i vissa kretsar finns ett hat, inte bara mot den utflipprade terrorvariant av islam som kallas islamism utan mot islam och muslimer i allmänhet, torde ingen kunna förneka. I nära samband därmed finns även en domedagsretorik kring islam och islamisering som jag menar måste motverkas, speciellt av alla oss – sverigedemokrater och andra – som tydligt ser riskerna med den pågående islamiseringen. Jag vet vad jag talar om eftersom jag själv är med i diskussionsfora – och det rör sig inte om några extremistiska sådana – där det ibland torgförs en obefogad rädsla för islam.

I vissa kretsar tas det för givet att Sverige och det övriga Europa i sinom tid kommer att tas över av den islamska religionen. I en diskussion jag deltog i menade några att vårt största och enda hopp vore om vi blev invaderade av Ryssland, vilka då skulle ”göra upp” med islam och typ skicka alla otrevliga mullor till Sibirien: hellre ryss än muslim.

Precis som om detta vore ett realistiskt val i en mer eller mindre avlägsen framtid. Domedagsretorikerna förefaller ha tagit ut förlusten i förväg och underkänner på så sätt sina egna möjligheter att motverka den nattsvarta framtid, där sharialag härskar och det medeltida mörkret alltmer lägrar sig över vårt arma land.

En misslyckad självmordsbombare gör ingen sommar.

Jag vet av erfarenhet att det kan vara lätt att överskatta sina motståndare. Vi som var aktiva antikommunister under det Kalla kriget hade en tendens att – i alla fall under den tid då sovjetkommunismen stod som starkast under Brezjnev-epoken på 1970-talet – utgå ifrån att vi med naturnödvändighet var på väg mot ett kommunistiskt maktövertagande i hela världen.

Och visst fanns det visst fog för sådan pessimism: Sovjet rustade hela tiden upp sin militärmakt; sovjetstödda gerillarörelser tog över makten i en ansenlig mängd länder i Tredje världen; medierna dominerades av vänstervridna journalister med marxist-leninismen som ledstjärna; sovjeterna var framgångsrika med sin påverkan och infiltration av den så kallade fredsrörelsen och andra institutioner; den demokratiska västvärlden framstod som svag och håglös.

Allt var således upplagt för ett kommunistiskt maktövertagande på bred front. Självklart var sovjetledarna själva övertygade om att så skulle ske. När Nikita Chrusjtjov besökte USA 1959 lovade han exempelvis att Sovjetunionen skulle ”begrava” USA och den övriga västvärlden. Enligt den marxist-leninistiska ideologi ”Krusse” stödde sig på ansågs det nämligen som en vetenskaplig självklarhet att så skulle ske. Proletariatets diktatur och därefter det fullkomliga kommunistiska samhället var helt enkelt mänsklighetens oundvikliga framtid.

Han som skulle begrava Väst blev själv begravd.

Vi vet alla hur det gick. Den marxistiska ”vetenskapen” visade sig vara rosenskimrande pipdrömmar utan något reellt innehåll (vilket inte hindrar att det fortfarande finns en tapper skara som tror därpå), och i år är det jämnt 20 år sedan Sovjetunionen gick under med en flämtning.

Nu är kanske inte jämförelsen mellan det Kalla krigets hotande kommunism – ty det var verkligen ett hot – och dagens islam/islamism helt klockren. Kommunismen var till exempel en materialistisk och ateistisk ideologi, medan islam är ett religiöst koncept som erkänner förekomsten av en mänskligheten oberoende gudomlig verklighet.

Ändå finns det klara likheter mellan dagens självmordsmördande terroristbombare och övriga fanatiker med muslimska förtecken och 1970-talets våldsbejakande vänsterextremister inom västtyska Rote Armee Fraktion, italienska Röda brigaderna, japanska Röda armén med flera terroristgrupperingar. Den extrema metodiken och den domedagsliknande eskatolgin är densamma, beredvilligheten att offra sig själva och oskyldiga civila likaså.

Och liksom Chrusjtjov talade om att begrava Väst under den politiskt och ekonomiskt överlägsna sovjetkommunismen, har muslimskt troende psykopater av en bin Ladins eller Khadaffis snitt ofta och gärna orerat om det kommande muslimska världherraväldet. Det gick emellertid inte så bra för bin Ladin och Khadaffi: den förstnämnde finns inte längre bland oss och Khadaffi har sparkats från makten på ett nesligt sätt. Nu är de inte så stora i orden längre.

Sic semper tyrannis…bye, bye, bin Ladin.

Vare därmed sagt att jag inte tror på tesen om ett förestående muslimskt maktövertagande, vare sig genom den muslimiska nativiteten, immigrationen eller självmordsmördandet. Visst, de islamistiska galningarna kan kanske skrämma skiten ur vissa av oss för en begränsad tidsperiod, vilket naturligtvis kan anses vara illa nog. Självfallet bör vi också motverka pågående anpassning till muslimska invandrares krav liksom vi bör begränsa invandringen i allmänhet.

Däremot törs jag förutspå att vi aldrig kommer att få uppleva ett muslimskt styre i vårt land eller ens vår del av världen. Allt ont är förutbestämt att förgå, precis som kommunismen som globalt hot gjorde det, och den extrema islamismen kommer förr eller senare också att tvingas skatta åt förgängelsen. Det världsvida kalifatet kommer aldrig att materialiseras.

Vad vi kan göra är att påskynda processen genom våra egna politiska initiativ och vår egen demokratiska opinionsbildning. Däremot måste vi naturligtvis acceptera islam som en religion bland andra i vårt samhälle. Ett civilserat samhälle förutsätter religionsfrihet.

Det absolut sämsta vi kan göra är att förfalla till ett deterministiskt domedagstänkande där vi redan från början erkänner oss besegrade. Detta kan i sin tur leda till en desperation vilken i värsta fall kan ge upphov till fruktansvärda terroraktioner liknande dem i Norge. Genom att låta  hatfylld retorik, rädsla och allmän desperation prägla oss låter vi också våra motståndare – icke minst Expo – få vatten på sin kvarn.

Explore posts in the same categories: Inrikespolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

10 kommentarer på “Lägg av med domedagsretoriken!”

 1. Tarzan Says:

  Tommy Hansson – vem är det som finansierar dom galna mussarna????
  Om vi tar hand om dessa finansiärer då slår vi två kackerlackor
  i en smäll.
  Vi vet vem dom är !!!!

  • Tommy Hansson Says:

   Det ”de galna mussarna” ägnar sig åt är ju inte speciellt kostnadskrävande, lianmannen. Behövs ingen särskild finansiering.

   En självmordsbomb kan i princip vem som helst sätta ihop till ringa kostnad.Den här typen av terrorister brukar dessutom ha det ganska gott ställt.

 2. Kalle Says:

  Kommunismen tappade sin kraft när massmorden och det ekonomiska haverierna I Sovjet och Kina blev allmänt kända. Ryktet om kommunismens död är dock överdrivet. Kuba, Kina, Nordkorea, Venezuela och Vietnam osv. upprätthåller fortfarande varianter av kommunistiskt styre. Man samarbetar med Iran och Hamas. Det finns mellan islamister och kommunister allt starkare band och de utgör en växande politisk kraft i västvärlden.

  Läste nyligen på den förment ”muslimhatande” bloggen Gates of Vienna finns följande bistra betraktelse:

  http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/09/9-11-consciousness.html

  • Tommy Hansson Says:

   Visst finns kommunismen kvar i de länder du nämner. Däremot kommer den aldrig mer att bli en maktfaktor av det slag den var under sovjettiden.

   Det som slutligen knäckte sovjetväldet var, som jag ser det, den av Ronald Reagan initierade styrkepolitiken i USA i förening med den ekonomiska svagheten i Sovjetunionen. Sovjetkommunismen var visserligen dömd även utan Reagan, men dödskampen hade förlängts med ett antal år.

   • Kalle Says:

    Det artikeln jag länkar till ovan handlar om är den fusion mellan kommunism och revolutionär islam som skett under 1900-talet. Gammelkommunismen lever i all välmåga i länderna ovan och till detta kommer en växande ”islamokommunism” i tredje världen och i våra egna länder. Det finns all anledning till att känna oro. Förutsättningarna för kommunismen var obiladade, fattiga, rotlösa massor – dvs just det som vi bygger upp i våra egna förorter.

    Tips på y tterligare en läsvärd men pessimistisk artikel:

    http://snaphanen.dk/

 3. Tommy Hansson Says:

  Jag törs fortfarande garantera att vi aldrig kommer att leva i ett muslimskt styrt samhälle. För det första existerar ingen enhetlig, muslimsk värld som har en utarbetad, gemensam strategi för att ta över världen. Den muslimska världen är ju dessutom på väg att bli än mer splittrad genom omvälvningarna som sker. Och jag tror inte riktigt på att islamistiska extremister kommer att ta över i alla dessa länder.

  Gates of Vienna uppehåller sig mycket vid 9/11 och al-Qaidas attack. Men al-Qaida representerar inte hela den muslimska världen. Min uppfattning är att de flesta muslimer är fredliga troende som visserligen kan ha sina egenheter, men bara ett ytterligt fåtal är presumtiva terrorister.

  Vad beträffar Snapphanens text är jag naturligtvis som södertäljebo väl förtrogen med vad massinvandring kan innebära. Dock vill jag påpeka att även personer med ”invandrarbakgrund” kan vara väl så svenska. Det är alltså inte så enkelt som att påstå att det och det årtalet är svenskar i minoritet. Då måste man först definiera vad som menas med ”svenskar”.

  Enligt Snapphanens definition var min framlidna hustru förmodligen inte svensk därför att hennes mor var från Tyskland. Mina barn som följaktligen också har ”invandrarbakgrund” – mormor invandrare – räknas väl inte heller till svenskarna. Ändå finns det knappt några ”svenskare” personer än mina barn.

  • Kalle Says:

   Det intressanta i gatesofvienna-artikeln är jämförelserna mellan islamismen och den revolutionära kommunismen. Växande rörelser som Hizb ut-Tahrir, Muslimska brödraskapet, Al-Shabab, Hizbollah och Hamas utgör ingen samlad islamistisk kraft som kommer ta över västvärlden men hur mycket våld och elände kan dessa organisationer inte potentiellt ställa till med? I synnerhet om man börjar samarbeta med västerländska vänsterextremister.. Är det domedagsretorik att varna för aggresiva, autoritära, anti-demokratiska rörelser som dessa? Ska vi nöja oss med att Mattias Gardell, KGB-Guillou och Jan Hjärpe intygar att det handlar om folkhemssocialister?

   Texten på Snapphanens blogg är skriven av ”Julia Ceasar” – anonymt skrivande svensk journalist. Julia Ceasar motsätter sig inte invandring som verkligen är positiv och ”berikande” för Sverige vilket den nuvarande svenska I&I-politiken definitivt inte är – det ju detta hon belägger i artikeln. Gapet mellan mainstreampolitikernas retorik och verkligt utfall – socialbidrag, kriminalitet, sjunkande skolresultat osv. Oavsett är älskansvärda enskilda invandrare är ur grodperspektivet är det ju också en politikers skyldighet att inta fågelperspektiv på samhällsutvecklingen.

   • Tommy Hansson Says:

    Det håller jag med om. Jag påtalade denna likhet redan för 5 – 6 år sedan i en artikel i tidskriften Contra. Islamisternas metodik har mer med Marx, Lenin och Bakunin än Koranen att göra.

    Givetvis är det inte domedagsretorik att varna för denna koppling. Den är ett faktum. Vad som är domedagsretorik är däremot att hävda att inom si och så många år kommer västvärlden att vara muslimsk.

 4. Jesse Says:

  Sverige kommer att bli muslimskt till 60%, inom en mycket snar framtid kommer sharia-lagar att finnas pararellt med de svenska. Enklaver kommer att uppstå dit svenskar inte kan gå. Ekonomiskt är sverige kört i botten inom 10 är och många Svenskar kommer att få lida enormt. Muslimerna i Sverige filar nu på en plan att komma in i riksdagen och få inflytande, inte detta val men nästa sitter de där och komemr att få igenom mängder med krav

  • Tommy Hansson Says:

   Det bor runt 400 000 muslimer i Sverige. Ett relativt fåtal av dessa kan beräknas vara aktivt troende. Hur ska det då gå till att göra Sverige ”muslimskt till 60 procent?”.

   I ett hundraårsperspektiv – kanske, med viss tvekan. Men det skulle förutsätta att ingen lyfte ett finger för att förhindra det och så är ju inte riktigt fallet, eller hur? I riksdagen finns som alla vet ett parti som med rätta varnar för islamiseringen. Det paradoxala är att Jesse och andra som målar djävulsbilder inte verkar ha ett spår av förtröstan till den egna förmågan

   Kom igen, bröder & systrar: vi är här nu och vi är medvetna om vad som pågår. Vi kan faktiskt förhindra den oönskade utvecklingen genom att arbeta politiskt och bilda opinion på demokratiskt vis – vi är inga hjälplösa offer!

   Sådana enklaver som du pratar om finns väl redan i det närmaste? Och beror det bara på muslimerna? I Södertälje finns inte särskilt många muslimer, ändå finns sådana områden (i alla fall efter mörkrets inbrott).Muslimska riksdagsmän finns det också för den delen, du verkar konstigt nog vara lite på efterkälken i ditt profeterande här…men det ska ju förbannat mycket till för att några enstaka riksdagsmän ska ”få igenom mängder med krav.”

   Min poäng är: den pågående islamiseringen är ett tillräckligt stort problem för att vi inte skall behöva förfalla till domedagsprofetior. Det spelar våra motåndare i händerna.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: