Islamonazistisk propaganda mot judar: jihadisterna laddar upp

BEhCLRdCUAA0MyEBudskap av det här slaget är vanligt förekommande på islamska demonstrationer runt om i världen.

http://www.apg29.nu/index.php?artid=6700

Länken ovan går till en video,  som på ett instruktivt sätt belyser det som så lätt hamnar i skymundan hos de toleransens apostlar som inte vill se några fel hos islam: det hat mot judar och allt judiskt som finns som en mörk underström inom islam. Det är en utmaning för moderna och moderata muslimer att göra upp med detta fenomen.

Man kan spåra islams negativa inställning till judar tillbaka till profeten Muhammeds liv och verksamhet på 600-talet. Fenomenet får en belysning i Kader Abdolahs på historiska fakta baserade roman om Muhammed med titeln Sändebudet (2007, svensk upplaga Norstedts 2010, sidorna 220-221):

Mohammad hade börjat tycka illa om judarna på grund av deras sammansvärjning med Mekkas armé; han förstod att så länge judarna var i staden skulle han inte kunna vinna krigen. Han väntade på rätt tillfälle att definitivt lösa problemet med judarna…Mohammads tålamod började tryta och han fattade ett beslut som han längde hade velat ta. Han gav judarna en dag på sig att lämna staden. Varje familj fick ta med sig så mycket ägodelar som en kamel kunde bära och måste lämna kvar guld och pengar.

Medinas judar vägrade fräckt nog dock att hörsamma Muhammeds order. Då lät profeten bränna ner deras dadelpalmer och förstörde på så sätt deras odlingar. Muhammed uppmanade nu på nytt judarna att ge sig av, annars skulle han också bränna deras bostäder. Nu skulle de inte heller få ta med sig någonting, något Muhammed påstod Allah själv hade befallt. Judarna gav sig slutligen av men de brände själva sina bostäder och ägodelar så att inte Muhammed skulle kunna lägga beslag på dem för egen del.

Toleransens apostlar brukar betona att såväl kristna som judar i Koranen betecknas som ”bokens folk” och att judendom, kristendom och islam är så kallade abrahamitiska religioner efter den gemensamme stamfadern Abraham. Detta stämmer till en del. Men det stämmer också att judar i Koranen (exempelvis i surorna 2:61, 5:60 och 7:166) omnämns såsom bland annat apor och grisar. Visserligen står det inte att judar generellt är apor och grisar men däremot vissa judar som enligt Muhammed har brutit sabbaten.

Se här hur en imam försöker förklara saken:

http://fragaimamen.se/varfor-kallas-judar-for-grisar-i-koranen/

Faktum kvarstår dock. Muhammed skrev i Koranen att vissa judar kan jämföras med grisar/svin och apor. Just dessa tillmälen har sedan använts av otaliga muslimska hatpredikanter i syfte att brännmärka hela judenheten och Israel. Bland annat av Egyptens president Muhammad Mursi med hemvist i islamistiska Muslimska Brödraskapet i ett TV- framträdande innan han blev president:

secondColumnEgyptens president Muhammad Mursi om judar innan han tillträdde sitt ämbete.

Mursi brännmärker i sin framställning även Israel och judarna – även om han föredrar att tala om ”sionister”, också om judar i historisk tid långt innan den sionistiska ideologin fanns – bland annat som ”blodsugare” och ”krigshetsare” samt förkastar en tvåstatslösning för israeler och palestinier i Mellanöstern; han tänker sig att araberna skall lägga beslag på hela det område som nu utgör staten Israel. En video från Mursis framträdande finns på bloggen Sapere Aude här:

http://www.sapereaude.se/blog/?p=9570

Det finns, som framgår av videon överst i det här inlägget, klara likheter mellan islamistisk och nationalsocialistisk propaganda avseende det judiska folket. Det är ingen tillfällighet att publikationer av typ Sions vises protokoll och Hitlers Mein Kampf är oföränderliga storsäljare i arabvärlden inklusive de palestinska områdena, där redan förskolebarn får lära sig hata judar och det eftersträvansvärda i att bli självmordsbombare.  För militanta muslimer tenderar Adolf Hitler att vara en stor hjälte vars enda misstag var att han inte lyckades utrota alla judar. Den inställningen mötte jag själv under ett besök på Västbanken 2005. Antisemitismen är i själva verket en integrerad del av vardagslivet i arabvärlden.

En av historiens mest beryktade muslimska antisemiter var Jerusalems stormufti Haj Amin al-Husseini (1895/97-1974) som hetsade araber mot judar vilket ledde till massakrer i Jerusalem före Andra världskrigets utbrott. Stormuftin mottogs 1941 i audiens av Tysklands då till synes obetvinglige diktator Adolf Hitler (1889-1945). Al-Husseini uppmanade Hitler att massutrota judarna och fick muslimska förband i Waffen-SS uppkallade efter sig.

Det tillhör rutinen att islamistiska demonstrationer världen över, exempelvis i Malmö, bär på nazi- och hitlervänliga plakat och skanderar slagord i samma riktning, ofta på arabiska.

36tHaj Amin al-Husseini inspekterar tyska vapen under Andra världskriget.

Det finns naturligtvis hyggliga och moderata muslimer som inte bekänner sig till hatbudskapet mot judarna och som tar avstånd från jihadistisk terrorism. Troligen hyser flertalet muslimer en sådan uppfattning. Det stora problemet är att det fortfarande är islamisterna som hörs mest med sitt hatbudskap och att de inte tvekar använda våld inte bara mot judar och kristna utan också mot muslimer som inte rättar in sig i de militanta leden. Ju större muslimsk invandring vi får till Sverige, desto fler hatpredikanter och jihadister får vi också in med påföljd att alltfler unga och lättledda muslimer beger sig utomlands för att genomgå terroristträning..

Vår tolerans och allmänna snällhet riskerar leda till att vi inte uppmärksammar det hot mot den västerländska civilisationen som det islamistiska hatbudskapet i så hög grad utgör. Lägg därtill att professionella så kallade antirasister i och utanför Expo är snara att brännmärka alla som uppfattar den islamistiska faran som ”rasister” och ”nazister”. Jag tänker icke minst på den utmärkta tidningen Dispatch International som är utomordentligt informativ när det gäller att belysa islamistiska krafter. Den kallas regelmässigt ”rasisttidning” i Expos spalter.

imagesHizbollahsoldater hyllar Hitler genom att göra romersk hälsning/nazihälsning.

Dispatch hade nu senast i sitt nummer den 28 februari en artikel av Jill Bellamy Van Aalst som visar hur terroristorganisationen Hizbollah har planer på att sätta upp en armé om 50 000 man och ta kontollen över vapenlagren i Syrien om Assad-regimen skulle falla, något som alltmer framstår som en tidsfråga. Om dessa planer realiserades skulle Hizbollah, som stöds av Iran och har sin bas i Libanon, få tillgång till biologiska stridmedel vilka kan sättas in mot mål i Europa.

Hizbollah ligger bakom flera av den senare tidens väpnade konflikter i Mellanöstern med sina återkommande raketbeskjutningar mot civila mål i Israel. Dessa raketbeskjutningar, vars precision hitintills varit rätt dålig, skulle framstå som rena söndagsskolan om man skulle få tillgång till biologiska, kemiska och kanske även nukleära vapen.

Explore posts in the same categories: Antisemitism

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

13 kommentarer på “Islamonazistisk propaganda mot judar: jihadisterna laddar upp”


 1. Hej Tommy!

  En Rättelse: Muhammad skrev inte i koranen, utan Gud, och du har tyvärr inte läst imamens svar ordentligt, för han är ganska tydlig med att poängtera följande:

  Återigen syftar denna vers på de judar som straffades av Allah för deras överträdelse av sabbaten. Det är uppenbart att koranen inte kallar judar grisar. Den som gör detta fiktiva påstående vet mycket väl att ett sådant bedyrande inte har någon sanning i sig och är helt avskilt från verkligheten. Hänvisningen till apor och grisar gjordes med avseende på en grupp människor under Moses tid som inte lydde hans bud. Det strider helt emot förnuftet och logiken att tolka detta som en etikett för alla judar.

  Låt oss kort vända vår uppmärksamhet till en liknande referens som ovan i de kristnas heliga bibel. I Markus 7:27 rapporteras Jesus ha sagt: ”Jesus sade till henne som sökte hans hjälp: ”Det är inte lämpligt att ta barnens bröd och kasta det till hundarna” och vidare i Matteus 7:6: ”Ge inte det som är heligt till hundarna, kasta inte heller era pärlor till svinen”.

  Vi frågar våra kristna vänner: vilka är hundarna och grisarna som avses i denna vers? Svaret på detta kommer att lämna de kristna med allvarliga överväganden

  • Tommy Hansson Says:

   Men någon måste ha fäst det som du menar Gud uppenbarade på papper. Om det inte var Muhammed, som efter vad jag förstår var analfabet, måste det ha varit typ en sekreterare eller annan skrivkunnig. Och när människor är inblandade finns alltid risken att det blir missförstånd. Det gäller Bibeln och vilken annan religiös skrift som helst.

   Jodå, jag har läst imamens svar mycket noggrant. Det visas väl av att jag gör just den distinktionen du gör. Det vill säga att det inte är judar generellt som åsyftas ut vissa judar som anågs ha brutit sabbaten.

   Du bör kanske ta ett rejält snack med de muslimska hatpredikanter som misstolkar Koranen precis på det sätt som du anför: Som tar koranorden i fråga som att de gäller alla judar. exempelvis muhammas Mursi har precis gjort den tolkningen vilket framgår av bifogad video.

   De bibelverser du anför tycker jag inte erbjuder några speciella tolkningsproblem. Jesus menade de människor som inte hade förutsättningar att rätt ta emot hans ord.


 2. Hej igen!

  Ursäkta denna fördröjning med mitt svar. Har haft fullt upp med familj,studier, hemsidan och annat.

  Koranen skrevs ner av ett antal skribenter och dessa kunde aldrig ha förvrängt det för tusentals kunde den utantill – och det kan de än idag – flera miljoner kan den utantill och majoriteten av muslimerna kan många stora portioner va den utantill 🙂 Har artiklar om just detta om du skulle vara intresserad.

  Din idé är inte dålig – tvärtom jättebra – men det är en lång process och tar tid..varje person jobbar på sitt sätt – vi försöker nå ut till många genom hemsidan, privat etc. Förhoppningsvis blir det bättre med tiden in sha Allah.

  Jag som muslim tror på bibeln, med undantag för de tillägg och ändringar som gjort i den (vilket även kristna och kristna bibelkommentatorer medger), meningen var inte att göra narr eller ifrågasätta det som Jesus sade – utan visa på hur man lätt kan misstolka det som sägs, såsom med verserna om apor och grisar. Och av de (tusentals) muslimer som jag har stött på har jag bara i något enstaka fall hört någon kalla dem för apor och grisar – det säger rätt så mycket?

  Mvh

  • Tommy Hansson Says:

   Tack för ny kommentar.

   Alltid trevligt att utbyta tankar om religion med en sansad människa!

   Visst kan man misstolka – både i Koranen och Bibeln. Det är ju också ett faktum att i Nya Testamentet finns på vissa ställen en antijudisk tendens som missbrukats i syfte att förfölja judar. Jag är mycket väl medveten om att kristna varit väl så antisemitiska som muslimer genom historien.

   Jag skulle mycket väl kunna ägna en bloggtext åt kristen antisemtism. I dagens läge förefaller mig dock antisemitismen huvudsakligen vara ett fenomen som förekommer inom islam. Och inom extremnationalism/nazism, givetvis.


 3. Jag skulle vilja tillägga att jag inte anser att antisemitismen förekommer inom islam; utan att den förekommer hos en pytteliten minoritet av muslimerna (en fragment om du frågar mig) pga. okunskap. Muslimer fördömer sådan uppkomst konstant på Facebook, i moskéerna och ute i vardagen. De talare och predikanter som förespråkar antisemitism tas inte på allvar av muslimer som kan urskilja vad som är islam och vad som är extremism… I hope that explains a lot.. 🙂

 4. Henrik Andersson Says:

  Varför ska alltid monoteistiska religioner räknas som riktiga religioner? Finns flera religioner än de tre som kommer från Mellanöstern.

  • Tommy Hansson Says:

   Troligen därför att det anses vara ett framsteg att överge polyteism till förmån för monoteism. Men självklart kan också polyteistiska religioner vara ”riktiga” sådana.

   • Henrik Andersson Says:

    Tja, kanske det. men vi anser inte att det är framsteg när man går från fler partisystem till enpartisystem.

 5. Tommy Hansson Says:

  Som kristen måste jag ju då invända, att det faktiskt bara finns en Gud som är en och detsamma nu som i all evighet. Jag tror ändå på religionsfrihet, eftersom alla ännu inte sett ”ljuset”.

  • Henrik Andersson Says:

   Låter nästa som min uppväxt i en ”sosse” miljö. Alla har ju rätt att tro vad man vill. Men man måste vara socialdemokrat!

 6. Tommy Hansson Says:

  Kanske det, men jag anser inte att religion och partipolitik kan jämföras.

  • Henrik Andersson Says:

   Kristendomen var först med att sprida tankar om en universell tro. Alla ska vara kristna, först då blir livet på jorden värt att leva. Muslimerna hängde på samma koncept. Sedan kom demokraterna 1789 och menade på att livet blir värt att leva om alla tror på allas lika värde. Kommunisterna hängde på 1848.

   1918 strax efter första världskriget kom fascismen och nationalsocialismen. Dessa trosläror misstrodde alla tankar och ord om en universell mänsklighet. Ja, de rent av föraktade den i deras tycke mjuka demokratin och den mjuka kristendomen. Himmler ska rent av sagt att demokrati är urvattnad kristendom.

   1945 hade de universella krafterna vunnit. Demokrater och kommunister segrade.
   Vare sig kristna, muslimer, demokrater eller kommunister drar jämnt alla gånger. Men de kan ibland tala med varandra och utbyta tankar. Och det är ju inte så svårt, de anser ju en globalt samhälle med universella och eviga ideal är den enda rätta. Och alla de fyra använder fascism och nationalsocialism som varnade exempel om man i stället försöker skapa samhällen som tar avstånd från alla ska med och alla ska sträva efter samma mål mentaliteten.

   Sverigedemokraten beskylls av sina belackare för nazism. muslimer kan beskyllas för nazistiska tendenser och kristna får nog höra ibland att de är nazister de med. kommunister slog ju ihjäl 60 miljoner och det är okej. 6 miljoner det är däremot folkmord.

 7. Tommy Hansson Says:

  Faktum är dock att om hela världen tillämpade de judeo-kristna grunderna,Tio Guds bud och idealen i Jesu Bergspredikan inklusive ”den gyllene regeln”, så skulle den här världen nog kunna beskrivas som ett himmelrike på jorden.

  Det ligger därför onekligen något i kristendomens universella anspråk, menar jag. Detta till skillnad från våldsideologiernas anspråk.

  Och nog måste man väl föredra den västerländska demokratins toleranta princip, som går ut på att ”leva och låta leva” framför kommunismens” leva och döda dem som tycker annorlunda”

  Därmed vill jag ha sagt att det finns skillnader mellan de universalistiska anspråken. Alla är inte lika förkastliga endast därför att de är universalistiska..

  Här om vad Tio Guds bud betytt för mänskligheten:

  https://tommyhansson.wordpress.com/2015/02/22/tio-guds-bud-en-etisk-revolution/


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: