Archive for the ‘Vargfrågan’ category

Om vargens vara eller inte vara

18 februari, 2016

imagesT3G5UO8H Vargbeståndet uppgår i skrivande stund till omkring 500 djur.

Jägarnas riksförbund (JRF), som har närmare 38 000 medlemmar, är enligt stämmobeslut motståndare till frilevande varg i Sverige. Förbundsordförande Solveig Larsson utvecklar i en ledare med rubriken ”Vargfrågan förstärker vintermörkret” i förbundsorganet Jakt & Jägare den 11 januari hur hon ser på den ständigt kontroversiella vargfrågan: http://www.jaktojagare.se/kategorier/ledare/vargfragan-forstarker-vintermorkret-20160111/

I ledartexten riktar Larsson stark kritik mot såväl Naturvårdsverket som länsstyrelsen i Stockholms län:

Förtroendet hos Naturvårdsverket hos dem som myndigheten borde ha lyft fram i den socioekonomiska analysen, nämligen de som bor och verkar där  vargar finns, har varit låg och nu nått nya bottennivåer/…/Även länsstyrelsen i Stockholm visar på bristande empati och stor oförståelse för djurägares situation när de fortsätter förföljelsen av ägarna till fårgården Molstaberg.

Solveig Larsson sätter enligt mitt förmenande fingret på den ömma punkt som det officiella Sveriges absurda inställning till varg utgör, där praktiskt taget all empati koncentreras till vargen och minimal medkänsla slösas på fårhållare och hundägare som är de kategorier människor vilka i främsta rummet drabbas av vargens härjningar. Enligt riksdagsbeslut 2013 skall målsättningen vara att uppnå och bibehålla en ”gynnsam bevarandestatus” avseende rovdjuren varg, björn, järv, lo och kungsörn, detta i enlighet med EUs direktiv i frågan. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/MJU7/

vargattack-jpg Offer på Molstaberg efter sjunde vargattacken.

Solveig Larsson riktar alltså skarp kritik mot länsstyrelsen för dess märkliga vendetta mot fårgården Molstaberg utanför Gnesta, som ligger på Stockholms-sidan nära länsgränsen mellan Stockholm och Södermanland. 47 av gårdens besättning om cirka 900 får revs under sju angrepp ihjäl av varg, en verksamhet som inte upphörde förrän en så kallad alfatik från det närliggande Sjundareviret sköts till döds under ett hundangrepp i slutet av september under hänvisning till paragraf 28 i jaktförordningen, som stadgar att det är tillåtet att skjuta en varg som angriper tamdjur. http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/11/sjunde-vargangreppet-pa-molstaberg/

Länsstyrelsen har fortsatt sina trakasserier mot Molstabergs ägare även sedan åklagaren lagt ner åtalet mot den jägare som sköt ihjäl alfatiken med motiveringen, att fårgårdens ägare inte gjort tillräckligt för att skydda sina djur mot vargangrepp. Solveig Larsson kommenterar: ”Hur ska vi kunna producera svenska livsmedel som samtidigt skapar mångfald i vår natur, med denna myndighetsinställning? Jägarnas Riksförbunds stämmobeslut om nej till frilevande varg blir alltmer den rätta vägen för vargpolitiken.” http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.3591847-molstaberg-polisanmals-av-lansstyrelsen

Att Molstabergs-vargen tilldragit sig ett stort allmänt intresse framgår av, att lokalrevyerna i såväl Gnesta som Södertälje haft den på programmet i årets revyupplagor. Jag har själv sett Täljerevyns föreställning ”Vargatider” och kunde konstatera, att varginslaget var mycket välgjort – frågan är dock om de närmast drabbade på Molstaberg fann det särskilt roligt.

Täljerevyn 001 Vargattacker – roligt revyämne? Foto: Tommy Hansson

Vargförespråkarna påpekar frekvent att vargen praktiskt taget aldrig angriper människor. Det är en sanning med viss modifikation. De senaste 300 åren beräknas 94 människor ha dött i samband med vargangrepp i Skandinavien, där det senaste fallet av död via varg inträffade så sent som den 17 juni 2012 då en 30-årig kvinnlig anställd vid Kolmårdens djurpark i Östergötland revs ihjäl av vargar – som tidigare ansetts ofarliga –  då hon vistades i deras hägn.

I april 2011 attackerades vidare en barnfamilj som var ute på söndagspromenad i Bergashamra vid Norrtälje i Uppland med ett litet barn i barnvagn samt en hund av rasen wachtel av två vargar. Den ena vargen släpade iväg hunden, Tajson, i nackskinnet i riktning mot ett skogsparti under det att den andra började springa mot barnvagnen. Kvinnan i familjen sprang då skrikande snabbt därifrån, varvid vargen avbröt sitt angrepp. Resterna efter Tajson återfanns senare. Dessa vargar har kallats Riala-vargarna efter ett vargrevir i närheten.  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12895096.ab

Under 1700-talet, då vargstammen i landet var avsevärt mycket större än de cirka 500 vargar som för närvarande finns i landet, har det fastställts att ett relativt stort antal människor revs ihjäl av vargar som oftast gav sig på de svagaste bytena i form av barn. Detta skedde uteslutande i de vargrika gränstrakterna mellan Dalsland och Värmland.

Gysinge_herrgård Det moderna Gysinge herrgård i Sandvikens kommun.

1821-22 drabbades invånarna i bruksorten Gysinge i Gästrikland, som ligger i nuvarande Sandvikens kommun, av en fruktansvärd serie om 31 vargattacker vilka skördade nio dödsoffer och 15 skadefall. Alla dödsoffer utom en 18-årig yngling var minderåriga barn. Bakgrunden var att tre vargungar tagits om hand på Gysinge herrgård och därvid blivit vana vid människor. Två av dem avlivades sedan de blivit för stora för att vara lekkamrater åt barnen, men den tredje släpptes fri och inledde således tre år senare sina attacker. Den sköts ihjäl den 27 april 1821.

Brittiska TV-bolaget BBC gjorde för några år sedan en mycket välgjord dramadokumentär, ingående i en serie om tre delar på temat ”Människoätare”, om Gysinge-dramat som visades av SVT 2007.http://www.unt.se/uppland/heby/dramadokumentar-om-gysingevargen-443563.aspx

Efter tragedin med Gysinge-vargen var vargen verkligen, ursäkta uttrycket, ”varg i veum” /Fotnot/ i Sverige och utsattes för en skoningslös utrotningspolitik. Bara mellan 1827 och 1839 dödades 6790 vargar. Först kring mitten på 1960-talet, då antalet vargar i landet uppskattades till ett tiotal, började det åter diskuteras om att tillåta en mer omfattande vargstam att etablera sig i vårt land och 1966 fridlystes vargen. Mer om vargattacker mot människor här: http://www.wikiwand.com/sv/Vargattacker_mot_m%C3%A4nniskor

4varg2

Frågan är då vilka fördelar som finns med att tillåta vargstammen att växa sig stark eller ”hållbar”, enligt den terminologi som riksdagen anger. Bortsett från luddiga och irrationella argument om att vargen ”har rätt” att vistas i Sverige, som vi kan lämna därhän, talas det något mer seriöst om att vargen – och andra rovdjur – bidrar till ett ”rikare växt- och djurliv” och medverkar till balans i naturen. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.611890-vargen-bidrar-till-ett-rikare-vaxt-och-djurliv

Må så vara. Men är det pris får- och hundägare tvingas betala för denna ”mångfald” och denna ”balans” acceptabelt (och då bortser jag ändå från den lilla men dock risk som föreligger för oss människor; Riala-vargarnas attack 2011 kunde gått mycket värre än vad som nu skedde)? En  som uppenbarligen inte anser det är Per Roine Johansson i en debattartikel i Svensk Jakt, organ för Svenska jägareförbundet, den 4 februari 2015.

Johansson deklarerar inledningsvis:

Jag har länge frågat mig vad som är bra med varg i skogen. Vargen är inte utrotningshotad. Den är ett hot mot landsbygden genom att den dödar tamboskap och hundar.

Debattören konstaterar att Sverige var så gott som vargfritt i 150 år i kölvattnet av Gysinge-vargens härjningar. Sedan blev den fridlyst och lyckades med myndigheternas hjälp åter etablera en närvaro i Sverige. Icke minst skogsbolagen och de större skogsägarna, menar Per Roine Johansson, vill ha en livskraftig vargstam för att reducera älgbeståndet och därmed hålla betesskadorna nere.

Vargmotståndet är som störst dels i renskötselområdet, dels på landsbygden med flest vargar. Det är där människorna tvingas leva med vargen inpå husknuten, en upplevelse som naturligtvis känns främmande för storstädernas många romantiska vargkramare vilka brukar vara snabba med att ta heder och ära av boskapsägare som inte inhägnar sina djur med typ fyra meter höga elstängsel och hundägare som ibland låter sina hundar röra sig i okopplat tillstånd.

8varg1

Johansson framhåller vidare, att om vargbeståndet ökar så kommer skogarna med tiden att rensas på vargarnas naturliga villebråd med påföljd att dessa i sin jakt på föda tvingas söka sig till bebyggda områden.

Hela debattartikeln här: http://svenskjakt.se/opinion/debatt/inga-fordelar-med-varg-i-svenska-faunan/

Vargen är ett fruktat, mytomspunnet och givetvis stiligt djur. Att romantisera, idealisera och gulla med det som så många tenderar att göra i dag är emellertid ingen god idé. Därför säger också denna bloggare nej till frilevande vargar i Sverige och ja till fri vargjakt. Skall vi ha vargar i Sverige skall vi ha dem i inhägnat område och givetvis inte tillåta dumheter som att låta allmänheten gå in och krama dem, som skedde i Kolmården före det tragiska dödsfallet 2012. Vi får inte glömma att det är fråga om en varelse som under vissa omständigheter efter sin natur är en mördarmaskin.

Fotnot: Det fornnordiska uttrycket ”varg i veum” avsåg ursprungligen fredlösa personer vilka vem som helst fick döda. Varg kom sedan att bli ett noaord (omskrivning) för den fruktade ulven, som vargen tidigare kallades. Numera betyder varg i veum snarast en oönskad/avskydd person, en persona non grata.

 

 

 

 

 

 

Första dödsoffret för vargismen – men troligen inte det sista

22 juni, 2012

Folkparti-politikern Marit Paulsen gullar med vargar i Kolmårds-hägnet. Året var 2009.

Så har det hänt som det inte krävdes utbildning i raketteknologi eller intelligens av Einstein-typ för att förutse: vargar har dödat en människa i Sverige. Detta trots vargkramarnas försäkringar om att vargar aldrig ger sig på människor. Exakt vad som skedde i Kolmården den där ödesdigra dagen lär vi aldrig få veta. Mer än att vargarna av någon anledning snedtände och gav sig på den snälla sköterskan.

Nu skedde ihjälrivandet inte ute i skogen eller i anslutning till en gård eller ett samhälle utan i Kolmårdens viltpark. Att den kvinnliga skötaren gick in till vargarna ensam var tydligen helt i överensstämmelse med viltparkens föreskrifter, vilket gör att man tager sig för pannan.

Troligen är det väl så att både vårdaren och parkledningen blivit påverkade av varglobbyns totalt oansvariga och verklighetsfrämmande mytbildning om vargarnas ofarlighet. Ändå har det skett vådliga tillbud förut.

För fyra år sedan attackerades en man som fått i födelsedagspresent en tur in i varghägnet. En medlem av vargflocken tog ett kraftigt tag med käkarna om mannens huvud med blodvite som följd. Mannen klarade sig genom att bestämt fösa bort vargen. TV-profilen Arne Weise har råkat ut för en snarlik incident.

För två år sedan bets vidare en tioårig flicka i en fot och ena pekfingret av en varg i Lycksele djurpark. En person räddade situationen genom att sparka djuret på nosen. Samma år blev en ung kvinna biten i sin vänstra arm av en varg just i Kolmården. Vargskötarnas förklaring till offret var att djuren ville ”leka” eftersom hon var klädd i lång klänning. Den är så snäll, den vill ju bara leka…

Och så sent som i april i år bets en 15-årig flicka svårt i ena benet av en av vargarna i Kolmårdens varghägn.

Nu har Kolmårds-ledningen aviserat hårdare restriktioner för vargskådande. Rätt så, naturligtvis. Det hjälper emellertid inte den unga vargsköterskan, som blev ett tragiskt offer för myten om de snälla/gulliga vargarna som ”bara vill leka”. Dessutom undrar man hur Kolmårds-typerna tänker när de inte avlivar mördarvargarna. Beslutet att låta dem leva signalerar noll respekt för dödsoffret och hennes efterlevande!

Men det är klart – nu har ju parken i Kolmården verkligen levt upp till sin reklamslogan om ett lite ”vildare och läskigare” Kolmården. Alltmedan de professionella vargkramarna och deras påhejare inom det ekologiska mångfalds-habitatet fortsätter att yra om att det fortfarande finns för få vilda vargar och att jorden går under om vi inte har ekologisk mångfald…

I mina tidigare bloggtexter i ämnet vargar har jag varnat för att det bara varit en tidsfråga innan någon blir dödad av vargar i Sverige. Nu har det jag förutspått alltså hänt. Vargmaffian har då svaret klart: det här skedde i ett varghägn, inte ute i fria naturen. Där kommer aldrig vargar att attackera människor, minsann – de är ju så skygga och drar sig med automatik undan vid kontakt med människa.

Faktum är dock att vargar har blivit allt djärvare under senare år och inte dragit sig för att ta lovar kring gårdar och rentav bebodda samhällen. Kvinnor med barnvagnar har känt sig hotade. Att vargar – som per definition är oberäkneliga mördarmaskiner – börjar vänja sig vid mänskliga kontakter är naturligtvis det farligaste som kan hända.

Med andra ord. Det som inträffade i Kolmården kan mycket väl inträffa utanför varghägnen. Det förebyggs bäst genom utökad vargjakt så djuret i fråga får klart för sig att det är fel att närma sig mänsklig bebyggelse.

Jag tror inte varggullandet kommer att få ett slut med dödsoffret i Kolmården. Vargismen, om vi kan kalla detta fenomen så, är sedan ett par årtionden tillbaka en av västerlandets mer anmärkningsvärda pseudoreligioner med väl så fanatiska proselyter som de vanliga religionerna. Kanske tvingas den dock ta några steg tillbaka för en tid vilket kan vara gott så.

Den farliga vargen

3 oktober, 2011

http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=246119context%3D60321

Vargkramarna bland oss är trollbundna av det vackra och fritt strövande rovdjuret vargen. Därför avfärdar de så gott som undantagslöst alla argument för en decimering av vargstammen.

Kenton Joel Carnegie. Dödad av vargar i Kanada.  När kommer det första mänskliga offret i Sverige?

Ett av de vanligaste argumenten i vargvännernas resonemang är att ”vargen är helt ofarlig för människor”. Detta kan framstå som ett hållbart argument emedan det var så långt tillbaka som på 1800-talet människor dödades av varg i Sverige, även om det då skedde med besked.

Argumentet om ”den ofarliga vargen” är emellertid bedrägligt. Det invaggar inte bara vargkramare utan även tämligen sansade djur- och naturvårdsmänniskor i säkerhet. Visst, gamle Gråben har ihjäl hundar, får och andra djur i människans närhet.

Men det får vi ta om vi vill bevara den Biologiska Mångfalden och få tillfälle att avnjuta vargens Oöverträffade Skönhet och Vackra Vildhet. Ungefär så brukar snacket läggas upp.

Sanningen är dock att vargar som kommer människan allt närmare in på livet, vänjer sig vid att rota i sophögar, kanske blir matade och nalkas människan på visst avstånd mycket väl kan bli dödliga även för oss. De blev det för den 22-årige kanadensaren Kenton Joel Carnegie.

Ni behöver inte lita på mitt omdöme, jag är vare sig vilt- eller naturexpert eller jägare. Klicka dock gärna  på länken överst och ta del av en informativ artikel i tidskriften Jakt och Jägare.

Här läggs på ett i mitt tycke övertygande sätt fram, varför vi inte kan lita på vargvännerna i deras försäkran om att vargen är alldeles ofarlig för oss människor.