Till alla som ”öppnat sina hjärtan” eller planerar göra det

_mg_9671x Reinfeldt fick M-väljare att strömhoppa till SD med sin ”öppna era hjärtan”-retorik.

Som bekant uppmanade oss Fredrik Reinfeldt i fjolårets valrörelse att ”öppna era hjärtan” för de stackars flyktingarna. Den dåvarande statsministern klargjorde dessutom att det också var läge att öppna plånböckerna – massinvandringen skulle kräva så gott som alla våra ekonomiska resurser. Plötsligt var inte invandringen den vinstmaskin makthavarna tidigare försäkrat att den var. Sedan dess har 8 procent av moderatväljarna gått över till Sverigedemokraterna.

För närvarande pågår den största folkvandringen i modern tid från, vad det påstås, krigets Syrien. Vem som helst kan av pressbilderna och filmsekvenserna se att en del dessutom kommer från Afrika. Vi uppmanas fortsätta öppna våra hjärtan och plånböcker samt därtill känna ”empati”. Helst skall vi också ta emot flyktingarna i våra hem. Godhetspolitrukerna går på storoffensiv samtidigt som Sverige kollapsar:http://www.gatestoneinstitute.org/6697/sweden-collapse

Skådespelaren Kjell Bergqvist, en av de kändisar som mest högröstat sagt sig ha hjärtat fyllt av empati, har poserat tillsammans med asylsökande samtidigt som han, helt utan sakkunskap, anklagat både Löfven och kommunerna för att inte ”få tummen ur arslet” när det gäller att bistå flyktingar.

Här följer tio punkter som alla vilka ”öppnat sina hjärtan” eller står i begrepp att göra det bör beakta:

* De så kallade flyktingar som kommer hit har först i regel anlänt till länder såsom Turkiet eller Grekland och därefter fortsatt norrut, de flesta med siktet inställt på Sverige eller Tyskland där de fått höra att paradisiska förhållanden väntar. Därmed är den så kallade Dublinförordningen, enligt vilken alla som flyr till Europa måste söka asyl i det första land de flyr till, satt ur spel.

Dessa människor är inte flyktingar i verklig mening utan vad Göran Persson en gång kallade socialturister: de flyr i första hand inte krig och elände utan vill ha bättre ekonomiska och sociala förmåner. http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-vuxen-och-har-sokt-asyl/Du-kan-inte-valja-vilket-land-som-provar-din-asylansokan-Dublinforordningen.html

untitledIS-terroristernas väg från Kalifatet till Europa.

* Risken för att aktivister och anhängare till terrorrörelsen Islamiska staten (IS) finns med bland de invällande massorna är överhängande, och flera sådana har också avslöjats i Ungern och Tyskland. Till Sverige väntas 80 000 – 100 000 flyende från Kalifatets länder, varav 90 procent saknar ID-handlingar. Envar som inte inser vilka katastrofala följder detta kan medföra bör nog också öppna sin hjärna, ej endast hjärta. Ivar Arpi i Svenska Dagbladet förklarar saken så:http://www.svd.se/europa-ar-is-nasta-stora-slagfalt

En indikation på att IS-anhängare funnit sin väg till Sverige är att ett bostadsområde i Göteborg där det bor många svensk-assyrier, Tynnered i Västra Frölunda, utsatts för IS-symboler och slagord av typ ”konvertera eller dö”. Bortsett från IS-anknytningen kommer givetvis också den redan pågående islamiseringen av det svenska samhället att speedas upp ytterligare. http://www.hujada.com/article.php?ar=2714

* Ett i debatten vanligt förekommande argument är, att kring sekelskiftet 1900 emigrerade över en miljon svenskar till främst USA men även i begränsad omfattning till Kanada, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland för att fly undan exempelvis svält, sjukdomar och religiös förföljelse. Därför borde, hävdas det, Sverige ta emot alla flyende människor. Det kan låta som ett bestickande argument, men jämförelsen är ohållbar.

Bara en sådan sak som att de amerikanska myndigheterna noggrant kontrollerade de invandrandes dokument, hälsotillstånd och försörjningsmöjligheter. Ingen svensk sökte sig vägen till Amerika och andra platser i syfte att inhösta bidrag, utan alla var inställda på att själva förtjäna sitt levebröd. Många klarade sig fint i det nya landet, de som inte gjorde det reste hem igen. http://www.popularhistoria.se/artiklar/svenskarna-i-amerika/

1397661420 En svensk utvandrarfamilj på plats i Förenta staterna.

* En av de allvarligaste faktorerna när det gäller den pågående, exempellösa invasionen är det faktum är att de nyanlända kommer från områden där våld, krig och terror tillhör ordningen för dagen. De tar med sig konflikterna i hemområdet hit till oss. Icke minst det patologiska judehat som är en del av islam och enkannerligen palestinaarabernas kultur. Asylinvandringen till Tyskland beräknas för året 2015 uppgå till 1,5 miljoner människor varav 920 000 under sista kvartalet. Med familjeåterföreningar kan det bli så många som 7 miljoner. En uppgift gör gällande att asylsökande begår 100 brott om dagen i Tyskland. Brottsligheten bland inkommande araber är redan mycket hög – i dagsläget styr tolv arabiska klaner Berlins undre värld. 2014 misstänktes 38 000 asylsökande för brott.

Polisens resurser räcker helt enkelt inte till för att bemästra den uppkomna situationen och vågar sig ibland inte ut ur sina fordon, eftersom de vet att de kommer att omringas av kanske 40-50 hotfulla och våldsbenägna arabiska eller afrikanska invandrare. Detta är ett välkänt fenomen även i Sverige med dess no go-zoner, där stenkastning mot polis och räddningstjänst är ett populärt nöje samtidigt som det ofta skriks Allahu-Akbar. http://sv.gatestoneinstitute.org/6686/brott-migranter-tyskland

Att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken och bland fängelsekunderna sedan åtskilliga år tillbaka vet vi redan. http://www.dn.se/nyheter/sverige/invandrare-overrepresenterade-i-brottsstatistiken/ Något som är ganska självklart: det är förenat med betydande svårigheter att bryta upp från hemlandet och hamna i en helt ny miljö, särskilt om utbildningen och de ekonomiska resurserna är sämre än de infödda svenskarnas.

Detta ligger i sakens själva natur. Situationen lär inte förbättras när vi nu så gott som helt utan hämningar tar emot nära nog alla som vill komma hit.

BeaHedersMord

* En särskild typ av brottslighet som exekveras praktiskt uteslutande av invandrare från Mellanöstern-regionen är så kallat hedersvåld. I Sverige har det förekommit flera uppmärksammade fall av ”hedersmord” – de flesta offer har varit kvinnor, men även manliga offer har förekommit. De i familj och släkt styrande männen anser att hedern skymfas om exempelvis en dotter har en svensk pojkvän eller om sonen visar sig vara homosexuell.

Enligt FN sker omkring 5000 hedersmord i världen varje år, men mörkertalet antas vara stort. Bara i det muslimska Pakistan sker enligt Amnesty International 1000 sådana mord varje år. Hedersbrotten kommer med all sannolikhet att öka med den nuvarande massinvasionen av asylsökande. http://gapf.se/hederskultur-och-hedersvald/

Den svenska polisen har uppgett att ett betydande antal av de människor som kommer hit mer eller mindre går upp i rök. Sedan den 1 september i år har Sverige tagit emot omkring 40 000 personer, men polisen räknar med att lika många inte ansökt om asyl utan ”försvunnit ur systemet”. http://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/11/svenska-polisen-manga-flyktingar-forsvinner

En del av dessa har sökt sig till andra länder, men ett okänt antal lever som ”papperslösa” i Sverige. Risken är överhängande att ett okänt antal av dessa kommer att begå alternativt utsättas för brott. Polisen saknar uppenbart resurser att ta itu med detta problem.

ikeamord-aklagare-jpg Åklagare Eva Morén har informerat om att den 36-årige eritreanen begick morden i IKEA som protest mot att han inte fick asyl i Sverige.

IKEA-morden i Västerås den 10 augusti i år, då en 55-årig kvinna och hennes 28-årige son brutalt knivhöggs till döds, är en direkt följd av den frikostiga svenska immigrationspolitiken. Gärningsman var en 36-årig eritrean som, trots att han redan hade uppehållstillstånd i Italien, ansökt om asyl i bidragsparadiset Sverige.

Han har enligt vice chefsåklagare Eva Morén erkänt att den bestialiska mordhandlingen begicks som en protest mot att han nekats asyl i Sverige. Om svenska myndigheter inklusive polismakten arbetat effektivare och utvisat 36-åringen hade kvinnan och hennes son varit i livet í dag. http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/813694-ikea-mordaren-atalad-yrkas-pa-livstid-och-utvisning

* Som en följd av flodvågen av asylsökande inklusive socialturister och rena lycksökare – samt en och annan flykting – går de svenska kommunerna på knäna. Så hade naturligtvis inte varit fallet om vår ”generösa flyktingpolitik” hade varit en sådan veritabel vinstapparat som den empatistinna godhetseliten inom politik och media hävdat att den var och är. De ankommande skall ha bostäder, försörjningsstöd och om möjligt arbeten, ordnad skolgång och vid behov medicinsk vård; kommunerna klarar inte längre att förse alla med det.

Regeringen Löfven har nu till på köpet deklarerat att den skall börja upprätta tältläger i syfte att ge de hitkommande någon form av tak över huvudet. Ansträngningarna som görs går ut över utsatta svenska grupper såsom pensionärer, ungdomar och hemlösa. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/dalarna/problem-for-kommunerna-nar-flyktingstrommen-okar

tenzin-gyatso-dalai-lama-2564551_1713Dalai lama: förbättra förhållandena i de flyendes hemländer.

* Sverigedemokraterna har sedan länge förespråkat en kraftig satsning på att hjälpa världens flyktingar på plats i deras hemländer eller närområden via FNs flyktingorgan UNHCR. Detta blir avsevärt billigare än att ta hit så många som möjligt med hjälpbehov till vårt land. Detta påpekades av professor Hans Rosling i den televiserade flyktinggalan ”Hela Sverige skramlar” nyligen, något som gjorde Rosling till persona non grata i somligas ögon. Särskilt sedan han i en intervju uttryckligen givit SDs partiledare Jimmie Åkesson rätt: http://nyheteridag.se/professor-hans-rosling-det-jimmie-akesson-sagt-ar-fullstandigt-ratt/

Även Tibets andlige ledare, Dalai lama, förordar att det bästa sättet för världssamfundet att agera är att förbättra situationen i de länder varifrån människor flyr. Dalai lama är därtill smärtsamt medveten om att massinvandring kan bryta ned ett lands inhemska kultur och traditioner: det är exakt vad som skett genom kinesisk immigration i Tibet. https://tommyhansson.wordpress.com/2014/07/18/dalai-lama-vill-hjapa-flyktingar-i-deras-hemlander/

Det som nu pågår är det utan konkurrens mest vidlyftiga samhällsexperiment som makthavarna utsatt vårt land för. Det rimmar väl med det nyliberala idealet om nattväktarstaten, där staten skall ha hand om polis och militär men där i övrigt var och en får klara sig bäst vederbörande kan. Om nuvarande politikeretablissemang får fortsätta hållas kommer den traditionella svenska välfärden, snabbare än vi må ana, vara ett minne blott. Med de hitkommande får vi slutligen också in företeelser som vi trodde tillhörde det gamla, mindre trevliga Sverige – tuberkulos, kackerlackor, vägglöss och kvinnoförnedring är bara ett fåtal exempel.

Explore posts in the same categories: Immigrationspolitik

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

12 kommentarer på “Till alla som ”öppnat sina hjärtan” eller planerar göra det”

 1. JB Says:

  Tommy Hansson skrev:…”Det som nu pågår är det utan konkurrens mest vidlyftiga samhällsexperiment som makthavarna utsatt vårt land för.”…

  Kanske är föreställningen att landet Sverige över huvud taget skulle vara s.k. – vårt – , (= dvs., det svenska folkets?) ett felaktigt antagande?…..

  Den svenska nationen, dvs., det svenska folket, kan man säga finns, men det svenska riket, den svenska staten, är nog inte längre egentligen något som kan beskrivas – tillhöra – det svenska folket…

  Det svenska folket lämnade Sverige i stora skaror i slutet på 1800-talet, kanske av flera anledningar än enbart s.k. fysisk nöd och armod.
  Den svenska staten och det svenska riket styrs idag inte främst av svenskar. Svenskar är underlydande maktsfärer som t ex ett internationellt förankrat näringsliv i alla olika former, inte minst massmedier, men också stora livsmedelskoncerner, läkemedelskoncerner och andra multinationellt verkande massindustri och även bankindustri.
  Det är dessa mäktiga koncerner, mångfaldigt mer mäktiga vad gäller påverkan, propaganda, politisk styrning, samt också vad gäller undervisning och skolväsende, än det svenska folket självt.
  Det svenska folket är sedan ganska så länge utmanövrerat och underställt, fostrat, danat och programmerat till att lyda, att följa och att inte sticka upp, sätta sig på tvären eller att protestera….

  Det svenska folket har egentligen ingen talan för sin egen skull, utan endast som tillhöriga antingen en internationellt verkande kommunism, eller en lika internationellt verkande neo-liberalism, där olika talespersoner, även svenska sådana, då kan ges tillstånd att yttra sig….
  Svenskhet och svenskar göre sig icke besvär i staten Sverige att försöka bedriva något slags självhävdande eller något slags självförsvar, av sig själva som ett svenskt folk.
  Den svenska staten tillhör inte det svenska folket.

  När man idag försöker bedriva uppvigling mot framför allt islam, inom de europeiska nationerna, och inom skandinaviska nationer, efter att först ha propagerat för en mycket stor invandring av muslimer, så är detta endast försök att skapa oro, motsättningar och kanske även mindre eller större inbördeskrigsaktiga utbrott inom nationalstaterna, som då kan fokusera sig mot en utpekad och identifierbar s.k. – fiende – , nämligen islam.

  Dock, man kan inte påstå att det i första hand är islam eller muslimer som själva har propagerat för, tillåtit sig själva till, samt själva beslutat, att ges tillträde som invandrare, som migranter, eller som flyktingar, till de europeiska och de skandinaviska nationerna.
  Islam och muslimer har inte tillgång till västerlandets propagandaapparater och massmedier. Tvärtom.
  Det är det s.k. västerlandet som försöker bekriga islam och bomba deras nationer sönder och samman, vilket driver mängder av de muslimska nationernas medborgare på flykt.
  Den flykten dirigeras till Europa. Inte främst av muslimer själva, utan av västerländska administratörer och politiska påverkansagenter, som önskar sig en mycket, mycket stor muslimskt invandring till de europeiska och skandinaviska nationalstaterna för att därmed kunna förorsaka inre destabilisering hos dessa, med sikte på att kunna nedmontera dem som just självständiga nationalstater till förmån för bildandet av en federal Ny Stat, i form av ett USE.

  Herbert van Rumpoy, (eller vad han heter), sa redan för flera, flera år sedan, att nationalstaterna finns i realiteten inte längre…

  Det är denna verklighet som ursprungsinvånarna har mycket svårt att kunna varken se eller ta till sig…

  Det senaste talet av Ingrid Carlberg där hon uppmanar till motstånd, som också talar om att – svenskar ska återta – vårt – Sverige, som då vill fokusera på islam och muslimer som de främsta s.k. – fienderna – eller s.k. – hindren – för den möjligheten, det låter i mina öron inte riktigt som korresponderande med en verklighet. Det låter som ett slags uppviglingstal, som vill peka ut endast – en faktor – , eller endast – en fiende – , som – boven i dramat – , vilket är ett något begränsat perspektiv, i ett helhetssammanhang.

  Det finns betydligt flera påverkansfaktorer, maksfärer och intressesfärer som sätter sin prägel, som deklarerar sina viljor och som kan påverka politiska opinioner, än endast – en påverkansfaktor – i det samhällsomvälvande politiska skeende som sker i Europa och Skandinavien idag…

  En mycket stor majoritet av muslimer är lika hjälplösa, aningslösa och omedvetna, samt utan större massmedial, politisk eller samhällelig påverkansmakt som de flesta svenskar är….

  Den svenska nationen tillhör varken muslimer, svenskar, samer, tornedalingar, romer, judar eller finlandssvenskar…
  Den svenska nationen är en administrativ enhet som styrs av intressen och maktsfärer som befinner sig ovanför och utanför Sveriges fysiska gränser…

  Att tro att den svenska staten fortfarande verkligen tillhör – det svenska folket – är en chimär…..

  • Tommy Hansson Says:

   Nej, jag köper inte påståendet att det är västerlandets fel att muslimer kommer hit och försöker ta över och att vi inte skulle ha rätt till den svenska nationen. Jag håller med Ingrid Carlqvist om att vi måste försöka ta tillbaka vårt land.

 2. JB Says:

  Det är ganska svårt att kunna påstå att muslimer kommer hit ….”och försöker ta över”…, eftersom varken muslimer eller det muslimska i någon som helst utsträckning varken syns eller hörs i det offentliga massmediala rummets kanaler, för att där kunna bedriva något inflytande, eller bedriva någon propaganda. Tvärtom.

  I de offentliga rummens massmedier av alla de slag, finns mest en amerikaniserad propaganda i alla dess olika former, både filmer, s.k. talkshower, samt frågesporter osv., osv.

  Att tro att Sverige som nation tillhör det svenska folket, och att det svenska folket i dagens läge skulle vara så särskilt – svenskt – , i sin profilering, det är en chimär. Det s.k. svenska folket är mer amerikaniserat än svenskt, vad gäller ideal,livsstilar, musik, och även då politiskt, osv.

  Att vilja bedriva en propaganda inom de europeiska nationalstaterna, som dels vill skrämma upp, samt mer eller mindre hota med islam och med muslimer, (Ex: – De kommer att ta över, de kommer att döda oss, de kommer att förgöra oss, et cetera, om vi inte konverterar till islam så kommer de att skära halsen av oss, de kommer att döda alla kristna osv., osv., -!),

  Om man då inte kan se och inse att allt detta är propaganda, för att kunna driva fram s.k. protester som först och främst vill fokusera endast mot islam, (och inte mot en överdrivet stor invandring, som helhet), ja, då vill man nog inte se att det hela faktiskt kan vara ett politiskt spel, eller ett politiskt strategiskt drag, som önskar sig specifika reaktioner hos stora delar av medborgarna inom både de europeiska och de skandinaviska nationerna.

  Det man alltså önskar sig är konfrontationer, mot och med främst islam och muslimer som måltavlor, i något slags inbillat självförsvar, som inte med någon absolut nödvändighet kommer att bli aktuellt alls, (förutom i de vilda fantasierna hos vissa mer eller mindre hysteriska, alternativt fullkomligt medvetet politiskt uppviglande (?) personer?)….

  Alltsammans då för att verkligen försöka kunna lyckas åstadkomma inre oro, i nationerna, så att nästa politiska steg kan tas? Nämligen att en majoritet av medborgarna aktivt vill välja en Ny Stat, en Federation, ett USE, (istället då för nationernas egna odugliga och omdömeslösa, samt ansvarslösa, politiska ledningar, mot vilka missnöjet ökar för deras invandringspolitik och som menas inte förmå kunna göra korrekta bedömningar vad gäller storlek, omfattning och utformning?..)

  Nej, säger jag. Jag vill inte ha några framtida inbördeskrig i varken de skandinaviska eller europeiska nationerna, endast för möjligheten att kunna bilda ett USE…..

  Det främsta och viktigaste att idag fokusera på, som kritisk till invandringspolitiken som förs med dess alltför stora omfattning, utformning och tillämpning, osv., det är inte att skapa onödig skräck, fruktan, hysteri eller panik hos människor.(genom att utmåla endast en jätte- ond, jätte- farlig, jätte- elak och jätte-illvillig – fiende – , och att det är mot denne endaste – fiende – ,, som alla krafter skall fokusera mot…

  Det är idag fel väg framåt……. .

  Istället är det att försöka se och koppla ihop olika skeenden, och försöka se i ett helhetsperspektiv, där väldigt, väldigt många olika faktorer, i form av aktörer, aktivister och politiska strateger är delaktiva som just – bovar i dramatiken – , och absolut inte endast och allenast en enda faktor i form av islam, som kan utpekas som – den ensamme skyldige – ..

  Islam är endast en del, bland många olika delar i händelseförloppen…

  Att försöka förneka det, det vore att försöka förbise och bortse från väldigt, väldigt många medansvariga faktorer vilket vore detsamma som att försöka förneka en verklighet, vilket i sin tur inte är så bra om man vill försöka kunna göra helhetsbedömningar ur så hela, och så mångsidiga perspektiv som möjligt, och därmed med större chanser att vara i så stor överensstämmelse med en sanning och en verklighet, som möjligt……..

  , .. ..

  ….

  • Tommy Hansson Says:

   Den våldsbejakande islamismen måste väl på alla rimliga bedömningsgrunder anses vara det största hotet mot västerlandet i dag, särskilt med tanke på nuvarande massinvasion av asylanter. Vilket har insetts av bland andra socialdemokraten Carina Hägg, som varnat för det islamistiska inflytandet inom S. I MP har en islamist, Mehmet Kaplan, till och med lyckats bli statsråd. Om det är ägnat att skapa fruktan att framhålla detta, so be it. Dessvärre är denna fruktan både rimlig och logisk:

   http://www.vn.se/article/carina-hagg-startar-tankesmedja/

   • JB Says:

    Tommy Hansson sa:….”Den våldsbejakande islamismen måste väl på alla rimliga bedömningsgrunder anses vara det största hotet mot västerlandet i dag, särskilt med tanke på nuvarande massinvasion av asylsökare.”…

    Att det finns terroristgrupperingar, som i islams namn, begår terrorhandlingar förnekas inte. Dock kan man inte vara helt säker på vilka dessa terroristceller egentligen är, hur de finansieras, hur de får tillgång till vapen, samt hur de organiseras, samt vilka som egentligen leder dem?…

    Kanske blir en hel del av dessa grupperingar själva förledda av intressesfärer som befinner sig – över deras huvuden – , och vilka de själva inte känner till? Kanske en del av dem inbillar sig själva och tror, att de verkligen kämpar för något slags – IS – , men att de i själva verket är rekryterade av viljor som önskar att de skall just utföra s.k. terrordåd, i just islams namn? För att på så sätt kunna skapa både fruktan för islam hos stora delar av västvärlden, samt förakt och avsky osv., för att därmed kunna motivera möjligheterna att attackera muslimska nationer, och att också aktivt kunna bekämpa, islam?…

    Utan några s.k. muslimska terrorattacker av antingen s.k. Al Quida-celler, eller av s.k. IS-celler,, så skulle en sådan krigisk mot-attackerande mot-aktivitet, och s.k. självförsvarsaktivitet mot både islam och muslimska nationalstater,,, vara betydligt svårare?…

    Det kan ju ändå antas att det större flertalet muslimer som flyr från sina nationer inte är intresserade av några krig?

    Ansvaret för den invandringspolitik som tillåts till skandinaviska och europeiska nationer, samt de eventuella politiska positioner som tilldelas till människor med muslimsk bakgrund där, kan inte i första hand läggas på muslimer själva.

    Det är de västerländska nationerna själva som tillåter detta skeende, och är således själva ansvariga för det händelseförloppet.

    Därför kan man anse att fördelningen av ansvar för vilka som är – bovarna i dramatiken – , osv., måste fördelas och inte enbart läggas på en enda part, och försöka utmåla denne fullkomligt ensamt som helt och hållet ansvarig, som en alldeles ensam – bov i dramat – , som det då ensamt går att lasta, anklaga, skrämmas med, hota med eller uppvigla mot, inom nationalstaterna.

    Man kan inte se ett sådant förfarande som varande i överensstämmelse med en verklighet, utan mer som aktiva viljor att propagera och att uppvigla, (förmodligen då med syfte att kunna genomdriva skapandet av ett USE), när då nationerna eventuellt kollapsar i större eller mindre inbördeskrig tack vare en sådan ensidig anklagelse och uppvigling som vill måla ut endast – en enda fiende som ansvarig.för hela och komplicerade och dramatiska händelseförlopp som absolut betydligt flera agenter och aktörer är ansvariga för och delaktiga i än enbart muslimer eller islam…

 3. Tommy Hansson Says:

  ”Så kallade” terrordåd och -attacker? Frågan är ju då vilka du menar står bakom den islamistiska terrorismen om det inte är de islamistiska terroristerna själva. Det här verkar vara ett uttryck för konspirationsteorisyndromet, det vill säga ”någon annan” rycker i trådarna bakom scenen.

  • JB Says:

   För att kunna påverka människor krävs oftast mycket starka resurser och olika former och slag av tillgångar, propagandamegafoner, övertalningsförmågor, som kan handla om förmågor att både kunna inneha en makt att kunna hålla fram morötter, dvs., lockelser, belöningar och beröm, samt också att kunna bestraffa, eller piska, människor på olika sätt, för att få dem att välja handlingar av olika slag…

   Hur lätt skulle det vara för det s.k. Sju-klöverpartiet, dvs., den borgerliga Alliansen och det Röd-gröna-blocket, att kunna genomdriva sina politiska viljor och önskningar, om där inte inom både massmedier och politiker förekom en ständigt propaganda?

   Dvs., ett framhållande av – morötter – , (= – invandring bra för Sverige, invandring är vinst för Sverige,, och – svenskar är – goda – , som tar emot flyktingar osv.,), samt också då ett ständigt – piskande – (ni är dumma, ni är korkade, ni är lantisar, ni är rasister, ni är fascister, ni är främlingsfientliga, ni är bakåtsträvande et cetra, – om – ni motsätter er invandringens storlek, utformning och omfattning osv., )…

   Sådan är hela mänsklighetens historia kring att driva politik och att förmå genomdriva olika politiska projekt, önskningar och viljor, på gott och på ont.,,,,

   Det är absolut ingenting nytt under – solen – …

   Därför behöver man alltid fråga sig vilka olika intressesfärer det kan finnas bakom olika skeenden och händelseförlopp, både i små som i stora sammanhang. Alltså både inom samhälleliga sammanhang,, och också då på en politisk s.k världs-scen, där det alltid kan finnas många olika intressesfärer som kämpar om inflytande, om makt, och om att kunna driva sina viljor igenom och fram, genom olika diverse knep och knåp, genom skenmövrer och genom s.k. false flag aktioner…

   Det är mycket, mycket gamla stridskonster, som definitivt alltid har funnits i de flesta mänskliga föreningar och de flesta mänskliga församlingar, partier och nationer, samt därmed också i hela världen.,,,

   Vill man inte veta av eller ana, eller känna till några sådana urgamla politiska intrikata stridskonster om makt, ja, då vill man kanske försöka göra sig själv både blind, döv och förstummad, och därmed inte veta av hur människans stridande har förlupit alltsedan allra första början (när Kain högg ihjäl Abel.?.)..?..

   Vem vet….,

   …..

 4. Tommy Hansson Says:

  Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, lyder ett gammalt talesätt. Stämmer väl rätt bra in på vad du har att säga. Kan man inte säga rakt på sak vad man menar kan man enligt min mening lika bra hålla tand för tunga.

  För övrigt finns det ju gott om ”tillgångar” hos de oljeproducerande arabiska/muslimska länderna som gärna sponsrar moskéer och hatpredikanter i väst.

 5. JB Says:

  Tommy Hansson skrev:…:”För övrigt finns det ju gott om ”tillgångar” hos de oljeproducerande arabiska/muslimska länderna som gärna sponsrar moskéer och hatpredikanter i väst”…….

  Och?…,,

  Alla muslimska nationer och länder behöver därför förhållas emot, hur, eller på vilket sätt? Vad vill sägas här?,,,…

  Menas de muslimska nationerna utgöra ett hot mot väst enbart genom sin blotta existens?..

  Och dessa nationer menas då därför behöva bombas sönder och samman enbart för att de finns, eller vad?..

  Konsekvenser av sådant blir ju att fler flyktingar – måste – strömma till europeiska och skandinaviska nationer? Vill alltså de muslimska nationerna få sina nationer sönderbombade, så att medborgarna där kan fly?…,,

  Eller vad är det som Tommy Hansson vill mena eller säga här?…

  Inga muslimska nationer har attackerat eller attackerat något västerländskt land, det har – endast – muslimska s.k. terroristceller gjort? Vars handlingar inte har godkänts av de muslimska nationerna?……

  Västerländska nationer har däremot bombat sönder och samman flera muslimska nationer och också bäddat för, sponsrat, avlönat och beväpnat muslimska s.k. – motståndsrörelser – , som sedan har övergått till terroristnätverkat det s.k. – IS – , och där börjat bedriva terrorism.,……

  Är inte allt detta egentligen ganska så märkligt?..

  Om nu muslimska terroristceller bombade specifika (fallfärdiga?) mål,, i USA, varför behövde då USA som svar bomba hela muslimska nationer och bomba dem sönder och samman endast p.g.a. dessa (relativt fåtaliga?) terroristers skull?

  Sådant kan man fundera och undra över.,,,.

  Fanns det några intressen, önskningar, planer, behov eller mål, från början, från USA´s sida, att vilja bomba de muslimska nationerna, eller inte?,,,

  Kanske fick då, i så fall, de muslimska terroristerna hjälp på traven i att kunna utföra sina dåd i USA från intressesfärer som då kanske agerade i det fördolda?,,,,,.

  Vem vet…

  Allting är möjligt och ingenting är omöjligt när krig vill bedrivas i världen. det visar oss hela den mänskliga historien…….

  …..

  Vår egen konung Gustav III ordnade ett falskt attackerande mot Sverige, där svenskar utklädda till finnar gick till anfall mot Sverige, för att därmed kunna motivera befolkningen att det var nödvändigt att gå till attack mot Finland, (därför att det då proklamerades vara finnar som attackerat Sverige först..!.)…

  Som sagt var.,,,..

  Ingenting är nytt under – solen – ,….,…

  ..

  .

  .

  • Tommy Hansson Says:

   Du blandar ihop saker och ting.

   Gustaf III använde sig av folk utklädda till ryssar för att kunna starta krig mot Ryssland 1790. Självklart kunde vi inte attackera Finland, som ju var en del av Sverige vid denna tid!

   Skulle World Trade Center och Pentagon alltså ha varit ”fallfärdiga” mål? På vad sätt då, menar du?

   Man kan naturligtvis kritisera USAs angrepp mot Irak, som inte var inblandat i NineEleven, men knappast mot talibanernas Afghanistan varifrån terrorattackernas tillskyndare Usama bin Laden opererade.

   Du har fortfarande inte angivit vilka intressen som står bakom den islamistiska terrorismen utan går som katten kring den heta gröten.

   En som inte hymlade var däremot Libyens förre diktator Muammar Khadaffi, som klargjorde att alla människor måste bli muslimer och att muslimerna skulle ta över väst genom sitt ymniga barnafödande:

   • JB Says:

    Tack för rättelsen.

    Ryssar var de utklädda till förstås, som tilläts angripa för att därmed kunna ha anledning att gå till anfall, i självförsvar…

    Tommy Hansson:…”Du har fortfarande inte angivit vilka intressen som står bakom den islamistiska terrorismen utan går som katten kring den heta gröten”…

    Ja, men det kan väl betecknas vara det s.k. fria, det s.k. demokratiska, det s.k. jämlika samhället, med sin s.k. värdegrund, samt sin s.k. devis om s.k. alla människors lika värde, samt s.k. mänskliga rättigheter osv., som då hela det (självgoda?) västerländska samhället menar sig gestalta inom sina samhällen, till skillnad då från muslimska samhällen och den muslimska kulturen? (Som man då automatisk vill se – ned på – , samt anse vara betydligt s.k. – mindre utvecklad – , än den västerländska s.k. – högstående – (?), kulturen?…

    Att USA menas vara västerlandets s.k. – fyr – , och – ledstjärna -, inspiratör och föregångsland och som därmed kanske har hängande över sina – axlar – , ett ok, eller ett tvång, att – gå före – , och att just – leda – , en, som det då vill menas vara, nödvändig – kamp och strid – , mot det – gammalmodiga – , och – ålderdomliga – , det – outvecklade – , osv., osv., islam, det kan ju då ses som det – moraliska motiv – , som kan ligga bakom ett händelseförlopp, där – muslimska motståndsaktivister – (som vill bekämpa sina muslimska nationer?`), då vill – stödjas – , genom att beväpnas, samt belönas, samt utbildas osv., osv., (Vilket var vad som hände i Afghanistan?)…

    Dessa muslimska s.k. – motståndsgrupperingar – , som sedan vänder på – klacken – , och blir – terrorister, och blir – IS, och blir Al Quida osv?,.,,,

    Att engagera sådana muslimska aktivister, aktörer och agenter, i handlingar som då blir presenterade för dem som – goda handlingar – , som kommer att – främja – , deras länders s.k. – utveckling – , ja, det är kanske inte så svårt att kunna göra?..

    Så övertygad som en hel västvärld vill verka vara om sin egen förträfflighet, sina egna storartade förmågor, samt sina egna s.k. ideals överlägsenhet, (hur illa dessa ideal, med standarddeviser, standardparoller, och standardslagord än verkligen ser ut i en verklig verklighet?), så kan man se och anta att viljor att försvara denna egna s.k. superförträfflighet, denna enorma överlägsenhet vad gäller – moralisk – utveckling osv., et cetera, denna västerländska vetenskaplighet, denna västerländska effektivitet med sin, maskinteknik och rationalitetsmani, detta,effektiva vinstmaximeringstänkande som gjort västvärlden så – framgångsrikt – , (och så fullt av så många lyckliga och fria människor? Jo, jo.,.,..), vill försöka försvaras, mot sådan underutveckling som islam då menas gestalta och vara exempel på?,,,,

    Att USA kan diktera en omvärld, i sin allmakt (?),, och i princip vilja uttala, (diktatoriskt?) – De som inte är med oss, är emot oss, och samtidigt vilja mena sig vara en fyrbåk för – frihet – , det är ändå ett lite märkligt beteende?,,,…

    Varför inte låta olika folk, och olika nationer, och olika länder, vara ifred, och ges tillåtelse att utvecklas i sin egen takt, och efter sina egna premisser, omständigheter, villkor och förhållanden, som samtidigt då ger en – frihet – , till alla människor att få lov att vara – sig själva – , samt som också i en förlängning kan bidra till en variationsrikedom inom hela människosläktet?..

    Varför måste alla folk och nationer bli – likadana – , och lika – amerikaniserade – ?…

    Varför kan inte en variationsrikedom accepteras inom mänskligheten, både vad gäller olika kulturer, traditioner, språk, kläder, etniska profiler,, seder, traditioner och bruk, samt all olika musik osv., kan man undra………

    Det kan man undra över….

    Låt istället alla olika folk vara – ifred – , och låt dem sköta sig själva i sina egna riken, länder och nationer…….

    Det vore en dröm att stilla bedja om…
    ..

   • JB Says:

    Ps.

    Såg filmen, efter jag skrivit min kommentar……

    Ja, som det ser ut idag så verkar islam kunna vinna, i majoritetsval i framtida s.k. demokratiska val, och därmed kanske kunna påverka Europa, och Skandinavien, med sin lära…

    Kanske där kan finnas ett och annat att lära sig något av..?…….¨¨

    Vem vet…

    Vem är fullärd?,,,,,,

    Ds.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: